Podpri Zakon o izstopu Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

SLO_IZSTOP_IZ_SVETOVNE_ZDRAVSTVENE_ORGANIZACIJE.jpg

        ZAKON

O IZSTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE IZ SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (SZO)

(Osnutek) 

 Ta zakon določa razloge, način in čas izstopa Republike Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v nadaljevanju SZO;

Ukinitev vseh finančnih prispevkov Republike Slovenije SZO.

In nalaga pristojnim na položajih v Republiki Sloveniji, da ustvarijo mehanizme in pogoje za resnično dobro zdravje ter dobro počutje državljank in državljanov, in, da pri tem sodelujejo z evropskimi državami ter z drugimi zaupanja vrednimi zaveznicami po svetu, ki lahko pomagajo zagotoviti dobro zdravje in počutje državljank in državljanov Republike Slovenije.

PREAMBULA
Skladno z 3. členom Ustave RS, ki zagotavlja trajno in neodtuljivo pravico slovenskega naroda do samoodločbe ter daje pravico do neposredne vladavine ljudstva Slovenije ter


ZAVEDAJOČ SE, da je

 ● Zdravje in dobro počutje prebivalcev Republike Slovenije izjemnega pomena;

● da je suverenost Republike Slovenije ključnega in izjemnega pomena;

da je Republiko Slovenijo in njene državljanke ter državljane treba zaščititi pred škodljivimi vplivi Svetovne zdravstvene organizacije;

da je glede na financiranje SZO kanal za korporativno kolonizacijo in cenzuro;

da je afriški blok 47 držav na Svetovni zdravstveni skupščini 75 zavrnil zakonodajne taktike SZO, ki ogrožajo nacionalno suverenost držav članic;

da Ustava SZO ne vsebuje odstopne določbe to pa krši pravico držav do nacionalne samoodločbe.

IN UPOŠTEVAJE, da je

 ● SZO prepredena z navzkrižjem interesov prek donatorjev, ki jo financirajo;

da SZO ni uspela zavarovati dobrega zdravja in dobrega počutja prebivalcev Slovenije s protislovnimi priporočili med Kovid-19;

● da je tudi SZO odgovorna, da je Slovenski narod v času obdobja Kovid 19 zelo trpel zaradi tiranije oblasti z neustavni in nezakonitih ukrepov in negativne posledice na ljudeh in gospodarstvu bodo vidne še dolgo vrsto let.

● da obstajajo dokazi, ki so dejanski in dokazujejo goljufivost Kovid 19
pandemije. Šlo je za sheme s katerimi se je prenašalo bogastvo iz revnih in delavskega razreda na posamezne milijarderje ter korporacije, ki jih je omogočila podpora SZO za dobičkarstvo;

● da si poskuša SZO skozi države članice/delegate, prigrabiti oblast s kontroverznimi spremembami mednarodnih zdravstvenih predpisov in predlagano novo pandemsko pogodbo oziroma sporazum, ki bo pravno zavezujoč in bo pogojeval odobravanje posojil Mednarodnega denarnega sklada (IMF), Svetovne banke in drugih posojil Republiki Sloveniji.

UPOŠTEVAJ TUDI, da

 ● so bili prebivalci Republike Slovenije oškodovani zaradi priporočil cepljenja zoper Kovid 19 in drugih cepljenj ter napačnih priporočenih protokolov zdravljenja Kovid 19 s strani SZO;

● da Slovenija ne me biti kolonizirana in nadzorovana s strani SZO in z njo povezane farmacevtske industrije prek pogodb.

IN KER

Zdravje ni ena dimenzija, ki bi ustrezala vsem paradigmam;

wellness (zdravo ravnovesje uma, telesa in duha) je več kot farmacevtski kemični pripravki - droge in cepiva;

cepiva lahko škodujejo ljudem, vključno z otroki, ne glede na to, kako poškodovani so
ljudje komaj kdaj dobijo priznanje ali pravično nadomestilo;

● naravna, avtohtona in tradicionalna zdravila imajo ključno vlogo;

varna, učinkovita in cenovno dostopna spremenjena zdravila imajo pomembno vlogo;

Slovenija, Evropa in Svet imajo etične in kompetentne znanstvenike, zdravstvene delavce in tradicionalne zdravilce, ki lahko inovirajo celostne zdravstvene rešitve, ki bodo temeljili na preventivni skrbi za zdravje ljudi, ne pa na izključno kemičnih, tudi nepreverjenih in nepreizkušenih kemičnih pripravkih, ki se po raznih kanalih in s pomočjo korupcijo znajdejo na slovenskem tržišču;

● Slovenija ima naravne in druge vire za ustvarjanje razer in dostopov do boljšega zdravja za vse njene prebivalce, še posebej otroke.

 Zato naj Državni zbor Republike Slovenije po hitrem postopku sprejme:

 Zakon o izstopu Republike Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije (SZO)

 z večino glasov, da Republika Slovenija izstopi iz članstva v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in s tem povezani nameni pred datumom do katerega bodo začele veljati spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika maja letos, sprejete v letu 2022 ali takoj za tem z naslednjimi zakonskimi členi:

 

1. člen

KRATEK NASLOV


(1) Ta zakon se lahko navaja kot "Zakon o izstopu iz SZO".

2. člen

CILJI

Cilji tega zakona so:

(1) Razglasiti takojšen izstop Republike Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije.

(2) Ukinitev finančnih prispevkov Svetovni zdravstveni organizaciji iz virov Republike Slovenije;

(3) Osveščanje o Mednarodnem zdravstvenem pravilniku in prilaščanju pristojnosti iz pandemičnih pogodb s strani Svetovne zdravstvene organizacije:

(4) Popolna preglednost in transparentnost v zvezi s financiranjem nakupov izdelkov za zagotavljanje dobrega zdravja ter počutja slovenskih državljanov in davkoplačevalcev vključno z preteklo nabavo „cepiv“ zoper Kovid 19.

(5) razglašati in zagotoviti jasen namen ustvariti humane in realistične mehanizme za uresničevanje,

sodelovanje in izvajanje na področju zdravja v Evropi in in z drugimi zavezniki po svetu ter da se

(6) predvidijo in določijo s tem povezane zadeve

3. člen

UMIK REPUBLIKE SLOVENIJE IZ USTAVE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE IN PREPOVED UPORABE ŽE VPLAČANIH DENARNIH SREDSTEV, KI PRIPADAJO PREBIVALCEM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

 (1)Veljati začne na dan sprejetja tega zakona, ki naj ga Državni zbor sprejme do uveljavitve sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika maja letos ali prej oziroma najkasneje do 31. oktobra 2024:

 (2) Državni zbor Republike Slovenije, ki deluje v imenu prebivalcev Republike Slovenije naj umaknite Republiko Slovenijo iz ustave Svetovne zdravstvene organizacije;

(3) Vsa denarna sredstva, ki jih vlada namenila v korist prebivalcev Republike Slovenije se lahko uporabi za zagotovitev sodelovanja Republike Slovenije v svetu zdravstvenimi organizacijami ali katerim koli naslednikom Svetovne Zdravstvene organizacije ali katera koli organizacija s podobnim nameno kot jo je imela SZO preden so si jo podredile korporacije ogromnega kapitala;

(4) V Državnem svetu RS se oblikuje Odbor za prehod na področju zdravja (Odbor za zdravstveni prehod - OZZP), imenovan s sodelovanjem javnosti in sestavljen iz 9 članov in članic s področja vseh vej zdravstvene stroke, tudi alternativne, 30 dni po sprejemu tega zakona z nalogo predlagati v sprejem Državnemu zboru strategijo o mehanizmih sodelovanja in izvajanja aktivnosti za boljše zdravje in počutje prebivalcev Republike Slovenije, s sodelovanjem z ostalimi evropskimi državami in našimi drugimi zavezniki po svetu.

4. člen

FINANCIRANJE, NASPROTJA INTERESOV IN POGODBE

(1) 60 dni po sprejemu tega zakona morajo vsi večji mediji javno objaviti vse sporazume in pogodbe Republike Slovenije z SZO in z njo povezanimi podjetji s področja zagotavljanja zdravstvene oskrbe iz Slovenije, ki jim jih je dolžna posredovati Vlada RS z objavo vseh podrobnosti o njih na spletnih mestih, družbenih omrežjih in v tradicionalnih medijih kot so tisk, radio in televizija.

(2) Vsi zdravstveni oddelki in upravičenci zdravstvenih nevladnih organizacij SZO v Sloveniji, ki niso slovenski ali so financirana podjetja, se njihovi sporazumi z Republiko Slovenijo objavijo z objavo podrobnosti o njihovih spletnih mestih, v družbenih medijih in v tradicionalnih medijih, kot so tisk, radio ali televizija;

(3) dejanska in morebitna navzkrižja interesov, kot so koristi in nasprotujoči si interesi, ali zvestobo, prijavijo financerji in upravičenci z objavo podrobnosti, spletna mesta v družbenih in tradicionalnih medijih;

 (4) Kdor je na položaju v SZO ali svetuje SZO, ne more imeti kakršnokoli vodilno, vodstveno ali svetovalno vlogo v zdravstvu ali katerem koli vladnem ali ministrskem oddelku v Republiki Sloveniji na področju zdravja.

(5) Z dobro oglaševanim postopkom tega člena zakona in sodelovanje z javnostjo, ki tega ne bodo storili prostovoljno in ne bodo objavili vse glavne in z njimi povezane sporazume, pisne ali ustne, bodo predmet preiskovalne komisije, ki jo bo ustanovil navedeni delovni odbor v 3. c členu zgoraj, pod okriljem ministra za zdravje in ministra za pravosodje.

 (6) Ob pomoči ministrov za zdravje in pravosodje Odbor za prehod v dobro zdravstvo ( OZZP) omogoči široko dostopne neredigirane pogodbe o injiciranju s "cepivi" zoper Kovid 19 z farmacevtskim družbam in takoj prekličejo take pogodbe.

 5. člen

PREHODNE DOLOČBE

 (1) Ne glede na ta zakon je treba vsako sodelovanje z evropskimi ali drugimi državami, v zvezi s katerimi je bila Republika Slovenija dolžna sodelovati in ki se je začelo pred začetkom veljavnosti tega zakona, ter nadaljnjo obravnavo katerekoli zadeve, ki jo je Republika Slovenija že obravnavala, začeti in/ali zaključiti ob posvetovanju z obema ministroma in OZZP, z javnim znanjem, procesom sodelovanja in sporazumi. 

6. člen

KONČNE DOLOČBE

 (1) Minister za zdravje lahko v sodelovanju z ministrom za pravosodje v okviru polno vključenega javnega sodelovanja, vključno z Odborom za zdravstveni prehod (OZZP) iz odstavka 3(3) zgoraj, sprejme posebne in jasne predpise:

a) v zvezi z dokazi o katerikoli zadevi za namene uresničitve tega zakona;

(b) predpisovanje obrazcev, obvestil, odredb in drugih dokumentov za namene uresničevanja tega zakona; in

(c) predvidi vse zadeve, za katere meni, da so potrebne ali primerne za doseganje ciljev tega zakona,

 7.člen

ZAČETEK VELJAVNOSTI ZAKONA

 (1) Ta zakon začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu. Takoj zatem ga je Vlada RS dolžna vročiti generalnemu direktorju Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov (OZN).

OPS_logo_najnovejši1.png

PROSIMO VSE, KI STE OSNUTEK ZAKON PREBRALI IN SOGLAŠATE, DA GA SPREJEMO, NE ODLAŠAJTE NITI MINUTE, OBVESTITE O TEJ PETICIJI NA VSE MOŽNE NAČINE ČIM VEČ LJUDI.  SEVEDA PA LAHKO PODATE KONSTRUKTIVNE PRIPOMBE, DA GA ŠE DODELAMO, ČE MENITE, DA KAJ NI NAJBOLJ JASNO ALI DEFINIRANO. 

 p.s. Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala za sodelovanje!


Gibanje OPS - Osveščeni Prebivalci Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Gibanje OPS - Osveščeni Prebivalci Slovenije lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:




Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...