Podpri Zakon o PREPOVEDI COVID UKREPOV, ki so zločin zoper človeštvo!

Nacionalna_skupščina_svobodnih_ljudi_Slovenije_590.jpg

Nacionalna skupščina svobodnih ljudi Slovenije v oblikovanju, da postane edini zakoniti zakonodajalec ljudstva in Nacionalno ljudsko razsodišče naravnega prava v vzpostavljanju, ki se ustanovlja s strani svobodnih ljudi Slovenije, so ustanovni članice in člani 28. novembra 2020 v LJUBLJANI sprejeli:

Nacionalno_ljudsko_razsodišče_naravnega_prava200_pikslov.jpg

ZAKON

NLSNP številka - 1128/1/2020 O JAVNI VARNOSTI, KI PREPOVEDUJE COVID UKREPE

 I. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN GLAVNI POUDARKI ZAKONA - PREAMBULA

 Predpisi v Sloveniji, ki omejujejo prosto gibanje in združevanje, svobodo govora, pravico do dela, pravico do takojšnjega zdravljenja ter uvajajo obvezne karantene, socialno distanciranje, policijsko uro, obvezno testiranje in cepljenje ter nošenje mask in svobodo, so nezakoniti ukrepi in protiustavni, saj jih ni določilo nobeno sodišče ali ljudstvo v konsenznem soglasju kot edini legitimni in legalni zakonodajalec, dokler je parlament ugrabljen s strani svetovne in slovenske organizirane hudodelske združbe; medicinsko neutemeljene zahteve, ker ni nobenega znanstvenega dokaza, da naravni virus CORONA obstaja, diagnostika medicinske "stroke" pa temelji na 97% nezansljivih PCR testih; ogrožajo in napadajo temeljne svoboščine, zdravje in socialno varnost vseh državljanov ter kršijo mednarodno priznano pravno pravico do svobodnega in informiranega soglasja, ki ureja vse zdravstvene postopke (Nürnberški zakonik, 1947).

Zato sta NACIONALNA SKUPŠČINA SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE IN NACIONALNO LJUDSKO SODIŠČE NARAVNEGA PRAVA UKAZALA kot glas in zagovornik vseh svobodnih prebivalcev Slovenije in v odsotnosti zakonite in odgovorne vlade, da:

a) Nihče ni dolžan spoštovati in upoštevati nobenih COVID predpisov, ne glede na to, katera oblast ali posameznik jim ukazuje ali jih v to prisiljuje;

b) se lahko kdorkoli dejavno upira in ne upošteva COVID predpise ter na kakršenkoli potreben način zagovarja svoje naravne svoboščine brez strahu pred pravnimi posledicami.

 UKAZU NACIONALNE SKUPŠČINE SVOBODNIH LJUDI SLEDI TUDI, da katerikoli posameznik, uradnik, korporacija ali njihov zastopnik, ki v Sloveniji zahteva ali naloži kateregakoli od COVID predpisov, sodeluje  v zločinski zaroti zoper življenja, dobrega počutja ljudi in zoper svobodo državljanov in zato krši določbe tega zakona. Tisti, ki je vpleten v kaznivo dejanje zaradi kršitve tega zakona, bo javno obsojen s strani Nacionalnega ljudskega razsodišča naravnega prava, ki ga je ustanovila Nacionalna skupščina svobodnih ljudi Slovenije. Ta zakon o javni varnosti, ki prepoveduje covid ukrepe NLSNP št. 1128/1/2020, je 28. novembra 2020 predala v soglasje in verifikacijo svobodnim ljudem NACIONALNA SKUPŠČINA SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE, ki ga verificirajo s svojim elektronskim vpisom pod ta zakon na on-line peticiji: https://www.peticija.online/podpri_zakon_o_prepovedi_covid_ukrepo_ki_so_zloin_zoper_lovetvo#formhttps://www.peticija.online/ali fizično na pripravljenih obrazcih s strani NACIONALNE SKUPŠČINE SVOBODIH LJUDI SLOVENIJE. S soglasjem in verifikacijo svobodnih ljudi citirani zakon stopi v veljavo takoj, ko ga verificira 1/5 volilnih upravičencev od 1.620.000 vseh. Ko je presežena verifikacija s strani 1/5 od vseh volilnih upravičencev, je ljudska volja izražena in zakon začne veljati. Ta pravni akt NACIONALNEGA LJUDSKEGA RAZSODIŠČA NARAVNEGA PRAVA ima potem polni učinek in veljavo zakona kjerkoli v Sloveniji. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona imajo pravico izvajati vsi svobodni ljudje v Sloveniji in ti imajo dolžnost in pravico vsako kršitev takoj prijaviti Nacionalnemu ljudskemu rasodišču naravnega prava. Policijski in vsi drugi organi morajo po tem zakonu izvrševati določbe tega zakona ali pa bodo obtoženi oviranja pravice svobodnih ljudi, izhajajoče iz tega zakona in bodo sankcionirani.

II. ZAKONSKI ČLENI

1. člen

 COVID PREDPISI SO Z UVELJAVITVIJO TEGA ZAKONA RAZGLAŠENI ZA NELEGALNE IN PROTIUSTAVNE V CELOTNI  REPUBLIKI SLOVENIJI PO ZAKONU O JAVNI VARNOSTI NLSNP ŠT. 1129/1/2020.

 2. člen

 PRISILJEVANJE NOŠENJA MASK, SOCIALNO DISTANCIRANJE, KARANTENE, PREPOVED SVOBODNEGA GIBANJA, POLICIJSKA URA, OBVEZNO TESTIRANJE IN CEPLJENJE, POSTAVLJANJE POGOJEV V ZVEZI S CEPLJENJEM TER PISANJE PLAČILNIH NALOGOV IN ODLOČB Z GLOBAMI ZA NESPOŠTOVANJE UKREPOV SO ZLOČIN PROTI ČLOVEŠTVU.

 3. člen

 DRUGI DAN PO RAZGLASITVI TEGA ZAKONA TAKOJ PRENEHAJO VSI COVID OMEJEVALNI UKREPI IN SE VSI ODLOKI V ZVEZI S TEM RAZGLASIJO ZA NIČNE.

4. člen

PREPOVEDANA JE VSAKA MEDIJSKA PROPAGANDA IN STRAŠENJE LJUDI PREKO SREDSTEV MNOŽIČNEGA OBVEŠČANJA V ZVEZI S COVID UKREPI.

 5. člen

 PROTI VSEM KRŠITELJEM ZAKONA SE VLOŽI KAZENSKA PRIJAVA, KAR BO PODLAGA ZA JAVNO SOJENJE NA NACIONALNEM LJUDSKEM SODIŠČU NARAVNEGA PRAVA. PREBIVALCI SLOVENIJE SO PO TEM ZAKONU SVOBODNI ZATO IMAJO PRAVICO IGNORIRATI VSE COVID OMEJITVENE PREDPISE TER POROČAJO NACIONALNEMU LJUDSKEMU SODIŠČU IN TISTIM, KI SO NA STRANI RESNICE, IMENA VSEH, KI POSKUŠAJO COVID UKREPE IZVRŠEVATI.

 6. člen

 VSEM DRŽAVNIM FUNKCIONARJEM, JAVNIM USLUŽBENCEM NA POLOŽAJIH IN V POLICIJI, JE NA PODLAGI TEGA ZAKONA IZDAN UKAZ ZA ODSTOP OD IZVAJANJA COVID UKREPOV IN IZNIČENJE VSEH ŽE IZREČENIH GLOB SVOBODNIM LJUDEM SLOVENIJE. IZNIČIJO SE VSE ŽE IZREČENE GLOBE IN KAZNI V TEKU IN VSEM OGLOBLJENIM LJUDEM NA PODLAGI COVID UKREPOV SE DENAR ZA ŽE PLAČANE GLOBE POVRNE Z ZAMUDNIMI OBRESTMI. UKAZ IMA POPOLN UČINEK IN MOČ ZAKONA

 7. člen

  KAZENSKA SANKCIJA ZA DRŽAVNE FUNKCIONARJE, ČE TAKOJ PO UVELJAVITVI TEGA ZAKONA NE ODSTOPIJO IN SE JAVNO NE DISTANCIRAJO OD VSEH COVID UKREPOV, JE DO 30 LET ZAPORNE KAZNI, ZA URADNIKE ODLOČEVALCE NA URADNIH POLOŽAJIH TER DIREKTORJE IN UREDNIKE MEDIJEV DO 15 LET, ZA IZVRŠEVALCE UKREPOV COVID (POLICISTE, NOVINARJE) IN NADZORNIKE (INŠPEKTORJE) DO 5 LET ZAPORNE KAZNI.

 8. člen

 VSA NASTALA PREMOŽENJSKA IN NEPREMOŽENJSKA ŠKODA POSAMEZNIKOM, GOSPODARSKIM DRUŽBAM, PODJETNIKOM, OBRTNIKOM, KMETOM TER DRUGIM PRAVNIM OSEBAM SE PORAVNA IZ VSEGA PREMOŽENJA OBSOJENIH OSEB PO JAVNEM SOJENJU PRED NACIONALNIM LJUDSKIM SODIŠČEM NARAVNEGA PRAVA. S PRISILNO IZVRŠBO, Z ZASEGOM PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, ČE DOSOJENE ŠKODE OŠKODOVANCEM NE BODO PORAVNALI PROSTOVOLJNO.

 9. člen

 VSAK SVOBODEN ČLOVEK SLOVENIJE IMA PRAVICO IN MORALNO DOLŽNOST PRIJAVITI VSAKO KRŠITEV KOGARKOLI, KI KRŠI DOLOČBE TEGA ZAKONA, NACIONALNEMU LJUDSKEMU SODIŠČU NARAVNEGA PRAVA NA INTERNETNI NASLOV:  NacionalnoljudskosodiščeNP@gmail.com z navedbo imena in priimka kršitelja, funkcijo, ki jo kršitelj opravlja, organ ali podjetje, v katerem dela, opis kršitve ter kraj in čas kršitve, imena, priimke in naslove prič ali pa avdio oziroma video posnetek dogajanja v času kršitve.

III. KONČNA DOLOČBA

 10. člen

 ZAKON STOPI V VELJAVO TAKOJ, KO GA PODPIŠE NAJMANJ PETINA VSEH VOLILINIH UPRAVIČENCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI (322.000), KAR RAZGLASI NACIONALNA SKUPŠČINA SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE.

 

Nacionalno_ljudsko_razsodišče_naravnega_prava200_pikslov.jpg

 V IMENU SVOBODNIH LJUDI SLOVENIJE!

V Ljubljani, 28.11.2020

PODPIS ZA SOGLASJE IN VERIFIKACIJO ZAKONA NLSNP številka - 1128/1/2020

ODDAJ SPODAJ!

OBVESTI VSE OSTALE NA VSE MOŽNE NAČINE O TEM ZAKONU IN VSE SPODBUDI, DA GA PODPREJO IN GA Z VPISOM TUKAJ VERIFICIRAJO, KER BO SAMO TAKO DOBIL POTREBNO LEGALNOST, LEGITIMNOST IN POPOLNO VELJAVO!

S PODPISOM NE PODPISUJETE PETICIJO, TA JE LE ORODJE (KER DRUGEGA ZAENKRAT NIMAMO)  ZA PODPIS POD ZAKON IN  VERIFIKACIJA ZAKONA. ZATO PODPIŠITE S POLNIM IMENOM IN PRIIMKOM TER OBČINO BIVANJA, VSE DRUGO SPROTI BRIŠEMO. IN AZPOMNITE SI, DRŽAVA SMO MI DRŽAVLJANI, KAR MI ODLOČIMO JE ALFA IN OMEGA, NE PA KAR V "NAŠEM" IMENU ODLOČI PEŠČICA IZBRANCEV PO ZMANIPULIRANIH VOLITVAH IN ŠE NEKAJ JE KLJUČNO.

VSE INSTITUCIJE SO UGRABLJENE S STRANI GLOBOKE DRŽAVE ZATO TAK ZAKON UGRABLJENI PREDSTAVNIKI GLOBOKE DRŽAVE NA POLOŽAJIH NIKOLI NE BI SPREJELI. BODO PAČ MORALI SPREJETI DOLOČBE TEGA ZAKONA, KI GA SPREJEMA LJUDSTVO NA NEPOSREDEN NAČIN. TO PRAVICO NAM DAJE ZDAJ VELJAVNA USTAVA V 3. ČLENU, KI PRAVI, DA IMA V SLOVENIJI OBLAST LJUDSTVO, KI JO URESNIČUJE NEPOSREDNO IN ŠELE POTEM PREKO SVOJIH IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV.

PRAVILA KAKO BOMO SPREJELI ZAKON PA POSTAVLJAMO TUDI SAMI SVOBODNI LJUDJE. ODLOČILI SMO SE, DA MORA ZAKON PODPISATI 1/5 VOLILINIH UPRAVIČENECEV IN JE TO DVOJNA ŠTEVILKA GLEDE NA TO KAR DANES ZAHTEVA REFERENDUM, DA JE ZAKON SPREJET. PO ZDAJŠNJIH PRAVILIH MORA PRITI NA REFERENDUM 1/5 UPRAVIČENCEV IN OD TEGA JIH MORA ODLOČITI VEČ KOT POLOVICA, DA JE ZAKON SPREJET. NAS PA PRIDE 1/5 IN VSI, KI PRIDEMO PODPIŠEMO ZA ZAKON. KO JE DOSEŽEN KVORUM UDELEŽBE 1/5 IN JE TOLIKO TUDI PODPISOV POD ZAKON, ZAKON DRUGI DAN ZAČNE VELJATI. 

PODPIŠI IN DELI NAPREJ!

Podpise lahko zbirate tudi v fizični obliki na tem obrazcu v tej povezavi: 

http://www.gibanje-ops.com/datoteke/Podporazakonuoprepovedicovidukrepov.pdf

Lahko si natisnete male lističe, da jih delite na ulicah mimoidočim: 
http://www.gibanje-ops.com/datoteke/Listicizaobvescanjeozakonuzopercovidukrepe.pdf

 


Nacionalna skupščina svobodnih ljudi Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Nacionalna skupščina svobodnih ljudi Slovenije lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...