Območje bivših Slavnikovih garaž naj se uredi v soglasju s prebivalci / L'area delle ex autorimesse della Slavnik va sistemata e riqualificata di comune accordo con gli abitanti

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...