Območje bivših Slavnikovih garaž naj se uredi v soglasju s prebivalci / L'area delle ex autorimesse della Slavnik va sistemata e riqualificata di comune accordo con gli abitanti

Komentarji

#3

Ker trenutni lastnik že več kot 20 let 'skrbi', da je tam degradirano področje. Prostor mora postati javen!

Tamara Čok (Koper, )

#6

Ker se, v gledališču, prvo vrsto ne da najviše, temveč najnižje zato, da tudi ostali vidijo na oder. In, ker je to teren na bivšem pokopališču, kjer je pokopanih preko 1.800 koprčanov.

Vesna Brozič (Koper, )

#14

Se ne strinjam s predlaganim projektom.

Peter Florjančič (Koper, )

#25

Vsekakor je želja krajanov glede pozidave in umestitve novih javnih dobrin na tem prostoru zelo pomembna. Podpiram domišljeno ureditev, ker takšna situacija kot je trenutno, je najslabša situacija.

Zdenko Bombek (Koper, )

#28

Se ne strinjam s projektom !!

ALEŠ LIČAN (KOPER, )

#31

Tak način megalomanske pozidave ni v sozvočju z okoljem

ADRIJANA ŠULIGOJ (Koper, )

#32

Ti objekti ne sodijo v to okolje. Popolnoma skazijo prostor

Srečko Zebec (Stritarjeva ulica 6, )

#42

Predstavljena rešitev ni primerna.

Ivan Turk (Koper, )

#46

Ne strinjam s trenutno predlagano različico pozidave, ki sledi predvsem enemu cilju: na tem prostoru zgraditi čimveč stanovanj zato, da bo zaslužek najvišji, ne oziraje se na okoliške prebivalce in danosti prostora.

Edi Bubnič (Koper, )

#47

Sem živela vso mladost v Semedeli in mi je mar, kaj se tam dogaja

Bojana Pečar Bole (Šmarje , )

#56

Takšne urbanistične rešitve ne sodijo v tisti prostor in ker je potrebno spoštovanje do kulturne dediščine.

Franco Juri (Koper, )

#58

Perché il luogo in questione è particolarmente caro ai capodistriani, che da tempo immenore ivi compivano un pellegrinaggio per render grazie alla Madonna...tradizione e usanza andate perdute col grande edoso ma poi riprese con coraggio e fede dalla CI Santorio Santorio di Capodistria e dalle associazioni degli esuli. È un luogo ricco di pathos e di sentimenti..un luogo che rimanda al patrimonio culturale immateriale della società istriana di un tempo. Non permettiamo che tale luogo venga nuovamente violentato da costruzioni in cemento post moderne aberranti e completamente fuori luogo.

Clio Diabaté (Koper Capodistria, )

#59

Semedela je že preveč pozidana (kot tudi celoten
Markov hrib), zato nujno potrebuje zeleno nepozidano zemljišče ob vznožju saj bo le tako
zadržala dolgoletni izgled. Predvidene stolpnice
so zasmehovanje arhitekture!!!

Zlatan Čok (koper, )

#66

Peticijo podpisujem, ker je predlog OPPN Slavnik nestrokoven, zavajajoč in predvsem v škodo krajanov Semedele.

Vesna Golob (Koper, )

#76

Sem za kvalitetne prostorske ureditve, katere lahko izhajajo samo iz spoštovanja genius loci.

Kaja Joksic (Koper, )

#77

Ker načrt ni skladen s podobo Semedele

Ivan Vrviščar (Koper, )

#89

Peticijo podpisujem, ker izhodišča in projekt zadovoljujeta zgolj interese investitorja brez vsakršnega upoštevanja lokalnega prebivalstva in sta bližnji soseščini v škodo. Javni in skupnostni interesi so v celoti ignorirani.

Vasja Nagy-Hofbauer (Koper, )

#92

sem proti turbo kapitalistom.SF/SN

blaž kolman (koper, )

#96

Sem krajanka Semedele in se s predvideno pozidavo, ki je zgolj v funkciji kapitala in dobička ne morem nikakor strinjati.

Barbara Rudolf Šparavalo (Koper, )

#115

Ker sem tu doma

Anja Kohek (Koper, )

#122

Peticijo podpisujem,ker si želim na območju Slavnikovih garaž park,s spominom na žrtve epidemije katerim je ze prostor bil namenjen in epidemiji Covida.

Iva Kačič (KOPER, )

#129

Podpišem

Alen Koncnik (KOPER, )

#140

Soglašam s krajani

Koviljka BEŠIR (Koper/Capodistria (6000), )

#144

Ker Semedela je ze itak prevec poseljena in ker si semedelcani zasluzijo pogled na staro mesto

Aurelio Juri (Koper, )

#148

Stanujem v Erjavčevi ulici 14. Nad bodočo gradnjo. Taka gradnja, bi bistveno posegla v naše življenje, okolico, mir, sonce in svetlobo, ter razgled, ki nam omogoča pogled na Koper.....

Sanja Varljen (Koper, )

#154

Ker je projekt v škodo vsem Kopercanom

Željko Ilić (Koper, )

#161

OPPN SLAVNIK,MORA BITI USKLAJEN Z ZAHTEVAMI IN PRIPOROČILI KRAJANOV TEGA OBMOČJA

DANILO FRANZA (KOPER, )

#163

Sem proti pozidavi območja nekdanjih slavnikovih garaž na način, kot je bil predstavljen s strani investitorja.

ljudmila Franza (Koper, )

#176

Načrt je zavajajoč, nespoštljiv do krajevnega okolja in tudi že tako okrnjenega zgodovinskega spomina. D o novem nadomeščanju zelenih površin z neprimerno pozidavo. Predvsem pa tako velik poseg ne more mimo mnenja krajevnega prebivalstva.

devana Lacovich (Koper, )

#179

Načrt pozidave je enostavno 'prehud' in ne upošteva trenutnih krajanov Semedele (seveda predvsem tistih v neposredni bližini). Kot da tam zadaj ne živi nihče...

Davor Kravanja (Koper, )

#189

Podpisujem, ker projekt preveč posega v tako občutljiv prostor. Graditi na območju nekdanjega pokopališča je neetično. Razvoj skupnosti ne more biti odvisen samo od interesa kapitala. Lastnik naj prevzame odgovornost in končno uredi degradirano območje tako, da bo po meri krajanov.

Patricija Kravanja (Koper, )

#197

Arhitekturna zasnova zgradb ne spada v prostor, namembnost stavb je preveč ozko zastavljena.

Aljaž Kravanja (Koper, )