Območje bivših Slavnikovih garaž naj se uredi v soglasju s prebivalci / L'area delle ex autorimesse della Slavnik va sistemata e riqualificata di comune accordo con gli abitanti

Stopite v stik z avtorjem peticije

Zaključek peticije

2021-05-13 12:01:30

Iniciativa Novi Slavnik
Srebrničeva 5, 6000 Koper
novi.slavnik@gmail.com
V Kopru, 12. 5. 2021


IZJAVA ZA PODPISNIKE PETICIJE

Spoštovani podpisniki peticije,

zahvaljujemo se vam za izkazano podporo. Poleg vaših 402 zbranih podpisov na spletu, smo zbrali še 949 podpisov »na ulici«. Vse podpise smo izročili županu MOK, gospodu Alešu Bržanu. Z današnjim dnem peticijo zaključujemo.
S svojim podpisom ste podprli mnenje, da je predlog investitorja za pozidavo območja bivših Slavnikovih garaž nestrokoven, zavajajoč in v škodo krajanov Semedele, ostalih občanov Mestne občine Koper in obiskovalcev našega mesta ter vseh prijateljev Istre. Predvidena intenzivna pozidava bi moteče izstopala iz arhitekture naselja, poslabšala bi kakovost bivanja prebivalcev že obstoječih objektov in bila bi v nasprotju z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih tega območja, ki tu predvideva skupnostni center. Poleg tega gre za občutljivo sakralno območje, kjer je bilo v letih 1630-1811 mestno pokopališče.
Vaši podpisi nas zavezujejo, da stojimo trdno za stališči, ki ste jih s podpisom podprli, to je, da vztrajamo pri tem, da MOK zavrne postopek sprejemanja OPPN Slavnik po izhodiščih, predlaganih s strani lastnika zemljišča in da MOK prevzame lastništvo spornega zemljišča ter zagotovi namembnost in ureditev območja v soglasju s prebivalci. Vaši podpisi tako zavezujejo tudi MOK, ki demokratičnega procesa izkazane volje ter našega in vašega mnenja ne more in ne sme ignorirati.
MOK smo predlagali, naj pristopi k ureditvi tega območja z upoštevanjem predlogov in mnenj javnosti (javni posveti, tematske delavnice, natečaji in drugi načini sodelovanja s strokovnjaki na področju urbanizma in arhitekture). En prvih korakov pri tem je, po našem mnenju, oblikovanje delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov občine, Iniciative Novi Slavnik in stroke. MOK se je na to pobudo že odzvala z vabilom k imenovanju predstavnikov Iniciative v omenjeno delovno skupino.


Spremljajte nas še naprej na FB strani V semedeli (https://www.facebook.com/V-Semedeli-532575943552349 ) ter na blogu Skupaj https://www.skupaj.info/ in FB profilu Skupaj https://www.facebook.com/gibanjeskupaj


Iniciativa Novi Slavnik


Novi SlavnikDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.