PETICIJA PROTI SPOLNI ZLORABI OTROK S PREDLAGANIMI REŠITVAMI

Peticija proti spolni zlorabi otrok

Spolna zloraba otrok je resen družbeni problem, ki zahteva pozornost vseh nas. Gre za težavo, ki povzroča nepopisno trpljenje žrtvam in ima dolgoročne posledice na njihovo fizično, čustveno in duševno zdravje.

Prvi korak k reševanju te problematike je ozaveščanje.

Spolna zloraba mladoletnih oseb žal ni izjema, je realnost, s katero se soočajo preštevilni otroci v Sloveniji!

Slovenska študija obremenjujočih izkušenj v otroštvu iz leta 2019 kaže na alarmantne podatke: v Sloveniji je 9,5% oseb ženskega spola in 2,6% oseb moškega spola do svojega 18. leta najmanj enkrat doživelo vsaj eno vrsto spolne zlorabe s strani vsaj pet let starejše osebe.

Po statističnih podatkih je 397.442 otrok, od tega 204.623 moškega spola in 192.819 ženskega spola. Po tem izračunu, lahko ugotovimo, da je spolno zlorabljenih otrok v Sloveniji skoraj 25.000!!!

Z ozaveščanjem, da gre za tako razširjeno problematiko, lahko prispevamo k ustvarjanju varnejšega okolja za naše otroke.

Spolna zloraba je pogosto skrita, in žrtve se pogosto bojijo spregovoriti ker jih je sram, ali pa zaradi strahu pred stigamtizacijo, krivdo ali celo kaznijo. Zato je ključno je, da zanje ustvarimo odprto in podporno okolje, kjer se bodo počutili varne, da delijo svoje izkušnje in poiščejo pomoč.

Starši, skrbniki, učitelji, vzgojitelji in vsi člani skupnosti imamo odgovornost, da otroke poučimo o osebni varnosti. Poučiti jih moramo o tem kako ogroženost starejših spolnih plenilcev sploh prepoznati, da se bodo zavedali kaj so to nesprejemljiva dejanja, in v primeru ogroženosti, da se jih spodbudi k sporočanju incidentov.

To je še posebej pomembno ob upoštevanju podatka, da kar 90% spolno zlorabljenih otrok pozna osebo, ki jo je zlorabila, kar 60% je zlorabljalcev, ki jih družina žrtve pozna in mu zaupa in neverjetnih 30% je družinskih članov (vsi podatki Finkelhor, 2012 & Whealin, 2007).

V vlogi staršev in skrbnikov se moramo zato tudi sami zavedati sprožilcev, ki bi lahko kazali na tendenco, namigovanja ali dejanja spolnih plenilcev. Starši in skrbniki so prva linija obrambe – če mi ne prepoznamo dejanj, jih tudi naši otroci ne bodo. V domačem okolju največkrat prihaja do zlorab bodisi zaradi zatiskanja oči, bodisi zaradi pomanjkanja zavedanja o tem kakšna dejanja so že čez mejo spodobnega in kaj taka dejanja pomenijo za otroke. Razlog je, ker na spolno zlorabo otroka ti starši ali skrbniki sploh ne pomislijo, ali pa zato, ker je misel na to, da se taka dejanja dogajajo doma, prehuda. Pomisliti moramo kako težko je to za otroka.

Sodelovanje z organi pregona in organizacijami, specializiranimi za pomoč žrtvam spolnih zlorab, je ključnega pomena. Skupaj lahko oblikujemo močnejšo fronto proti zlorabam in zagotovimo podporo tistim, ki so že doživeli ta travmatičen dogodek.

Skupaj lahko ustvarimo ozaveščeno, sočutno in varno družbo, kjer je spolna zloraba mladoletnih oseb neznosna in nedopustna. Pozivam vas, da se pridružite tej borbi in soustvarjate okolje, kjer imajo otroci priložnost rasti in se razvijati brez strahu pred zlorabo.

------

Podpisniki in podpisnice Peticije pozivamo, da se v Sloveniji odločno in brezkompromisno naslovijo vsakršna kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost otrok, kot neprimerna, skrajno zavržna in nečloveška ravnanja z otroci, ki slednjim povzročajo neizmerno trpljenje in nepopravljive posledice.

Podpisniki peticije pozivamo sodstvo in tožilstvo, da naredita vse kar je v njuni pristojnosti, da tovrstna kazniva dejanja sankcionirata s kaznimi, ki ustrezno odražajo škodo, ki jo utrpijo žrtve.

Preštevilni primeri spolne zlorabe mladoletne osebe se sklicujejo na olajševalne okoliščine priznanja dejanja, obžalovanja in da je storilec prvič v konfliktu z zakonom. Hkrati premalokrat upoštevajo, da gre za ponovitvena in premišljena dejanja, ki se ne zgodijo le enkrat, temveč se ponavljajo več mesecev, ali celo več let. Po različnih študijah je stopnja spolnih prestopnikov otrok, ki imajo 1 do kar 9 žrtev, debelih 70%.

Primer nedavno izrečene kazni storilcu za gnusen zločin na Jesenicah je v posmeh žrtvi, njeni družini, lokalni skupnosti in pravni državi, še posebej zaradi tega, ker gre za ravnatelja, vodja vzgojno-izobraževalne ustanove, ki bi moral biti skupnosti v vzgled.

Ta primer postavlja novo vprašanje: glede na stopnjo ponovitve dejanj prestopnikov, je absoluten imperativ, da se osebam, obsojenim spolne zlorabe otrok, ne dovoli več funkcij v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ali drugih družbah in ustanovah kjer imajo lahko stik z otroci, saj s tem otroke v teh ustanovah direktno izpostavljamo dokazanemu spolnemu plenilcu. Banalno: potrjenemu alkoholiku tudi ne ponujamo pijače.

------

S peticijo se obračamo predvsem na pravosodne organe, da jih spodbudimo k aktivni vlogi in vključevanju pravosodja v nujno potrebno politiko preprečevanja in sankcioniranja spolnih zlorab. Gre za nalogo, ki zahteva našo predanost in skupen trud, saj se moramo vsi zavezati k zagotavljanju varnosti in pravice vsem, še posebej pa mladoletnim žrtvam spolnih zlorab.

Pravosodni sistem ima ključno vlogo pri uresničevanju pravičnosti v naši družbi. Ugotovili smo že, da so spolne zlorabe mladoletnih oseb v Sloveniji zelo pogoste, da žrtve prežijo v temi, pogosto zaradi strahu, sramu in ker ima toliko žrtev tako slabe izkušnje s procesom iskanja pravice. Glede na to, da uradna policijska statisika kaže, da je v Sloveniji letno prijavljenih le okoli 200 primerov kaznjivega dejanja spolne zlorabe mladoletne osebe, medtem ko je primerov v Sloveniji skupaj okoli 25.000, pomeni, da ne omočamo varnega okolja in storilcem s tem dajemo jasno sporočilo: da njihova dejanja ne bodo kaznovana (saj se v veliki večini ne prijavijo in tako dobijo občutek, da bo ob ponovitvi ostal nekaznovan). Zato je čas, da pristopimo k aktivni politiki, ki bo ščitila žrtve in poudarjala preprečevanje, sledenje in učinkovito sankcioniranje teh nečloveških dejanj.

Izobraževanje in ozaveščanje: Prvi korak k preprečevanju je izobraževanje. Zagotoviti moramo, da so vse ravni pravosodja ustrezno izobražene in ozaveščene o značilnostih, posledicah ter pristopih pri obravnavanju primerov spolnih zlorab mladoletnih oseb. To vključuje sodnike, tožilce, odvetnike in vse druge, ki sodelujejo v pravosodnem sistemu, skupaj s policijo, ki ima vlogo hitrejšega prepoznavanja zlorab in ustreznega ravnanja ob navezavi prvega stika z žrtvijo – da lahko nudi ustrezno podporo žrtvam in s tem: okolje, kjer lahko žrtev varno poda prijavo. Predvsem sposobnost žrtev, da v varnem okolju podajajo prijave je eden ključnih elementov preprečevanja nadaljnjih zlorab.

Hitra in poštena sodna obravnava: Mladoletne žrtve potrebujejo hitro in pošteno sodno obravnavo, ki jim omogoča, da se čim prej soočijo s svojimi trpljenji in začnejo proces okrevanja. Pravosodni sistem mora biti sposoben zagotoviti pravico brez nepotrebnih zamud in birokratskih ovir, predvsem pa mora ustrezno sankcionirati tovrstna kazniva dejanja – v skladu s škodo, ki jo nosi žrtev do konca življenja.

Strožje kazni za storilce kot doslej: sistem mora poskrbeti, da so kazni za storilce spolnih zlorab mladoletnih oseb ustrezno stroge in odvračilne. Ustreznost kazni bi morala upoštevati tudi varnost žrtve, ki je glede na trenutne dobe, v večini primerov, še vedno mladoletna v času izpusta storilcev. Ustreznost kazni bi morala upoštevati dejstva, da so rehabilitacijske dobe prestopnikov zelo dolge, v številnih primerih celo doživljenjske, zato je ključnega pomena tudi nudenje pomoči storilcem za njihovo rehabilitacijo in doseganje ustreznega nivoja rehabilitacije pred izpostavljanjem storilca s potencialnim okoliščinami za ponovitev kaznjivih dejanj.

Pomoč žrtvam: sistem mora poskrbeti, da je za žrtve poskrbeljeno, da se žrtve počutijo varne in da se jim nudi vso ustrezno pomoč pri rehabilitaciji. Potrebe močno presega trenutno razpoložljivo ponudbo pomoči. Tako hude travme na žrtev vplivajo celo življenje – hitra in strokovna pomoč pri psihološkem reševanju spolne zlorabe je za otroka kritičnega pomena (več raziskav), saj se ob pomanjkanju pomoči še globje razvijejo PTSD, depresija, anksioznost, krivda, sram, jeza in nizka samopodoba. S tem lahko preprečimo ali zmanjšamo tveganje za nastanek drugih težav z duševnim zdravjem, denimo intenzivnost prebliskov, nočnih mor in vsiljivih misli, ali škodljivega vedenja, kot so zloraba snovi, samopoškodovanje ali poskusi samomora, ki so lahko posledica nezdravljene spolne zlorabe.

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami: Povezovanje s strokovnjaki in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s spolnimi zlorabami mladoletnih oseb, bo okrepilo pravosodni sistem. Skupaj lahko oblikujemo boljše strategije za preprečevanje, obravnavanje in spremljanje teh primerov.


Jaka Petrič, Bela Roža    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Jaka Petrič, Bela Roža lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...