Za nadaljevanje moratorija na 5g v Sloveniji zaradi raziskav o vplivih na zdravje

Nekdanji minister za javno upravo Rudi Medved (LMŠ) je ustavil nadaljnje postopke v zvezi z uvajanjem tehnologije 5g zaradi možnih vplivov tehnologije na zdravje. Uporabil je t.i. načelo previdnosti, na kar smo ga državljanke in državljani opozarjali in slednje povezal z umikom točke sprejema strategije upravljanja z radijskim spektrom s seje Vlade RS 5. decembra 2019. Tovrstno odločitev je pisno zapisal tudi v dopisu, ki naj bi ga, po zagotovilih pristojnih, prejel tudi aktualni minister za javno upravo Boštjan Koritnik (SMC) v mapi primopredaje.

Še pomembnejše pa je dejstvo, da je tovrstno odločitev nekdanjega ministra direktorica AKOS ga. Muha javno označila kot začetek novega postopka priprave strategije, ki je pravna osnova za vse nadaljnje postopke v zvezi z tehnologijo 5g, kjer ji je nekdanji minister eksplicitno naročil upoštevanje vidika vpliva tehnologije na zdravje. Ocena direktorice AKOS je bila, da potrebuje najmanj dve leti za pripravo nove strategije,  uskladitev slednje z vsemi deležniki ter končen sprejem na Vladi.  

Aktivnosti za preprečitev uvedbe tehnologije 5g na račun zdravja ljudi, živali in okolja koordiniramo -> Stranka Za zdravo družbo, gibanje Skupaj za zdravje človeka in narave, Stavbna biologija, Zveza ekoloških gibanj Slovenije, portal ninamvseeeno.org, Zveza biodinamikov Slovenije, Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Vrzdenec, Inštitut za produktivnost, Zveza ekoloških kmetov, Društvo za mednarodni razvoj in številini posamezniki, ki smo oblikovali Gibanje za človeku prijazno tehnologijo.

Mednarodni apeli znanstvenikov proti uvajanju 5g:

https://www.emfscientist.org/

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

V Gibanju za človeku prijazno tehnologijo opozarjamo tudi na aktualni problem wi-fi usmerjevalnikov predvsem v šolah in vrtcih ter bolnišnicah in domovih za ostarele s stališča elektromagnetnega sevanja, predvsem pri izpostavljenosti otrok, nosečnic, bolnikov in ostarelih; ter na nesprejemljivost uvajanja 5G tehnologije v Sloveniji.

Temeljno izhodišče gibanja:

razvoj in tehnologija – da, 

na račun zdravja, narave in okolja – ne!

Zahtevo za nadaljnji moratorij na uvajanje tehnologije 5g utemeljujemo na ključnem načelu Evropske unije – načelu previdnosti – in več sto neodvisnih mednarodnih znanstvenih raziskavah, ki že danes dokazujejo vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravje človeka, naravo in okolje. Načelo previdnosti imamo v Republiki Sloveniji jasno opredeljeno v Zakonu o varnosti okolja:

(1) Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi.

(2) Če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja ali če so ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov.

 
Gibanje je pristopilo tudi mednarodnim znanstvenim apelom, na Facebook smo oblikovali Skupino Za Slovenijo brez 5g , Facebook stran Gibanje za človeku prijazno tehnologijo ter Facebook stran Za Slovenijo brez 5G.
 
Študije, prevode in medijske prispevke objavljamo na strani www.zaslovenijobrez5g.si
 
 
Zakaj potrebujemo peticijo?
 
Številni znanstveniki in inštitucije že mnogo let opozarjajo o negativnih vplivih obstoječih elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi, živali in okolje. Obstaja več kot dovolj znanstvenih študij, ki slednje tudi dokazujejo. Zaradi tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G, so številni znanstveniki oblikovali mednarodno 5G peticijo, kjer opozarjajo o nevarnostih, ki jih prinaša ta tehnologija. 

Slovenija sledi Evropski uniji, zato že tudi pri nas uradno potekajo testiranja 5G omrežja na vsaj treh lokacijah kljub temu, da številni znanstveniki z mednarodnimi apeli opozarjajo o tveganjih, ki jih 5G prinaša.

Namen peticije je pridobitev vaših kontaktnih podatkov, preko katerih vas bomo lahko obvestili o zbiranju dejanskih podpisov, ki so potrebni za vložitev zakonodajnega predloga, če bo aktualna Vlada RS želela opustiti načelo previdnosti in nadaljevati s postopki za uvajanje tehnologije 5g, kar je za vse nas seveda nesprejemljivo.

S podpisom peticije se strinjate, da vas kontaktiramo na vaš elektronski naslov z informacijmi o nadaljnjih postopkih in glede koordinacije dejanskega podpisa (z osebnim dokumentom) vložitve zakonodajnega predloga v proceduro Državnega zbora RS.

 

NEodvisne znanstvene študije lahko proučite tudi na spletni strani

-> https://www.zaslovenijobrez5g.si/5g-slovenija/studije/.

Več o problemih elektormagnetnih sevanj:

http://www.ninamvseeno.org/elektromagnetna-sevanja-infografike.aspx

 


Gregor Kos Za zdravo družbo    Stopite v stik z avtorjem peticije