POZIV VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE K NORMALIZACIJI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA VSEH RAVNEH, OD VRTCEV DO UNIVERZ S 1. 9. 2020

  1. Spoštovani pristojni in odločevalci!  

Smernice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) med drugim pravijo:

- da je bila zaznana nizka stopnja okužb (manj kot 5%) s COVID19 med mlajšimi do 18 let v EU,

- da je prenos okužbe med otroci v vrtcih in šolah netipičen in v večini primerov ni primarni vir okužbe otroka,

- da je učinek uvedbe socialne distance in drugih strogih higienskih ukrepov v šolah vprašljiv v primerjavi z drugimi delovnimi okolji ter prostočasnimi aktivnostmi s podobno gostoto ljudi,

- da morajo odločitve in ukrepi v šolah biti skladni in sorazmerni z vsemi ostalimi ukrepi glede socialne distance, zbiranja ljudi in odzivanja na javno zdravje v skupnosti.

V teh negotovih časih se zavedamo, da moramo skrbeti tudi za zdrav socialni in osebnostni razvoj tistih, ki so vedno bili med najšibkejšimi v naši družbi - naši otroci ter dejstvom, da večina otrok in mladostnikov zaradi svoje mladoletnosti ni neposredno zastopana, zato vas pozivamo, da se jim v novem šolskem letu ponovno omogoči:

- medvrstniško in medgeneracijsko učenje skozi raziskovanje in eksperimentiranje,

- udejstvovanje pri vseh dnevih dejavnosti tudi izven razreda in šolskega okoliša,

- učenje v šoli v naravi (smučanje, plavanje, kolesarjenje, veslanje ...),

- medrazredna športna tekmovanja,

- šolske proslave, prireditve, plesne vaje,

- šolske ekskurzije, končne in maturantske izlete,

- šolske avtobusne prevoze brez omejitev,

- bivanje v dijaških ter študentskih domovih,

- običajno uživanje kosila in šolskih malic,

- svobodno gibanje med odmori,

- druženje s sošolci in sosošolci, 

- objem sošolca,

- viden nasmeh in komunikacijo brez mask.

Izvedba zgoraj navedenega po modelu B, ki je zapisan v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid19 – modeli in priporočila, tega ne omogoča, niti ne ureja pomembnega področja predšolske vzgoje in visokošolskega izobraževanja. Prav tako ne navaja in ponuja alternativnih rešitev za organizacijo pouka otrokom in mladostnikom, ki zaradi zdravstvenih okoliščin sodijo v rizične skupine in morajo biti posebej zaščiteni.

Podpisniki pričakujemo, da pristojni s področja vzgoje in izobraževanja z največjo nujo podajo praktične in uresničljive rešitve, ki upoštevajo kvaliteten celosten razvoj naših otrok in mladostnikov kot enakovrednih samostojnih in razmišljujočih članov naše družbe.

Avtorji:

1. Adina Deučman, prof. angl. in geog.

2. Renata Filipič, učiteljica kem.

3. Alenka Lukač, prof. angl. in pedag.

4. Uroš Mikolič, dr. vet. med.

5. Brigita Pećanac, prof. raz. pouka

6. Tanja Radujković, prof. angl. in slov.

Podpisniki:

7.  Mag. Petra Žnidarčič, univ. dipl. psih.

8.  Dejan Barbutovski, predsednik Sveta staršev OŠ Valentina Vodnika Ljubljana

9.  Irena Tomažin, predsednica Sveta staršev OŠ Spodnja Šiška

10. Slavko Melik, prof. geog. in zgo. 

11. Dr. Jerneja Terčon, prof. defektolgije

12.  Mihael Stojko, medicinski brat

13.  Andreja Barun, inštrumentarka v operacijski ambulanti

14.  Dr. Milan Hosta, prof. športne vzgoje

15.  Katarina Hojski, uni. dipl. prev. in tolm. za nem. j. in prof. angl. in mama   

16.  Marjetka Berlič, predmetna učiteljica geog. in zgo., svetnica

17.  Gordana Crnarić, prof. zgo.

18. Ingrid Škerjanc, uni. dip. prof. mat. in rač. 

19.  Simona Deučman, predmetna učiteljica slov., svetnica

20.  Zmaga Jelen, srednja med. sestra

21.  Biljana Jošovc, prof. zgo. in geog.

22.  Maja Plavec Lorencin, mama

23.  Matej Plavec, oče

24.  Tina Hristov, mama

25.  Benjamin Hojnik, slikopleskar

26.  Marja Pahor, učiteljica kemije

27.  Bojana Pustinek, učiteljica, mati

28.  Lara Pustinek Miočić, študentka

29.  Simona Krašovec, ekonomistka

30.  Tilen Bižal, učitelj

31.  Martin Skoliber, učitelj

32.  Anton Dolničar, knjigovodja

33.  Tamara Viher, ekonomsko komercialni tehnik, pomoč vzgojitelju, pomočnica vzgojitelja v vrtcu

34.  Tina Donko, ekonomski tehnik, mati

35.  Ivan Štamol, upokojenec

36.  Miša Šavor, prevajalka

37.  Zoja Štrukelj, študentka

38.  Drago Kolar, upokojenec

39.  Irena Štangelj, učiteljica

40.  Simona Onuk, vzgojiteljica

41.  Matjaž Čelan, študent

42.  Lucija Vupora, študentka

43.  Darko Kralj, upokojenec

44.  Jure Penec, učitelj

45.  Alenka Mišič, vzgojiteljica, mati

46.  Tejo Drevenšek, vzgojitelj predšolskih otrok

47.  Mojca Straus Zulu, učiteljica angleščine

48.  Renata Žlebic, novinarka

49.  Tina Pungartnik, dijakinja

50.  Romana Brzin, podjetnica, mama

51.  Danijela Capuder, mama

52.  Ivan Gale, univ. dipl. pravnik

53.  Nina Koniček, mama

54.  Robert Hönn, učitelj joge

55.  Zarja Trkman, prof. športne vzgoje

56.  Marko Kous, org. soc. mreže

57.  Karmen Krunić, mama

58.  Predrag Krunić, oče

59.  Mag. Mojca Pristavec Đogić, komunikologinja

60.  Urban Brenčič, inženir elektronike

61.  Katja Barun, medijski tehnik

62.  Darko Barun, upokojenec

63.  Mihaela Stojko, babica

64.  Dušan Stojko, dedek

65.  Petra Barun, dipl. ekonomistka

66.  Štefanija Novak, prababica

67.  Sara Radujković, podjetnica in mama

68.  Mirko Radujković, podjetnik in oče

69.  Marjetka Breznik, učiteljica

70.  Ida Rožman, org. soc. in babica

71.  Klavdija Hladin, mama

72.  Lea V. Golub, strokovna delavka

73.  Urban Urbanc, prof. športne vzgoje

74.  Dr. Katerina Vidner Ferkov

75.  Uroš Golub, oče predšolskega otroka

76.  Petra Aškerc, univ. dipl. pedagoginja in prof. slov. jezika

77.  Sabina Adanič, dipl. vzgojiteljica

78.  Lidija Kocbek, mama

79.  Danijela Pečolar, mama dveh šoloobveznih otrok

80.  Zlatko Bezjak, ključavničar

81.  Dr. Mateja Černič

82.  Ksenija Maček, prof. ang. in zgo.

83.  Darinka Preglau Senica, mama

84.  Peter Bedrač

85.  Anja Gale, univ. dipl. pravnica

86.  Darija Kovačič, Šentjernej

87.  Danijela Drašković, mama prvošolčka

88.  Maja Hujs

89.  Teja Klančič, mama

90.  Katja Zupan, mama

91.  Davorina Čebohin, osebna asistentka

92.  Ana Rankovec, pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok

93.  Sandra Planinc

94.  Sergeja Lovec

95.  Metka Valentan

96.  Petra Artep

97.  Rok Mugerli

98.  Mojca Mugerli

99.  Mag. Natalie Cvikl Postružnik, univ. dipl. nov. in prof. nem. j.

100.  Andreja Radonjić

101.  Klara Bračič, zaposlena v šoli in mama šoloobveznega otroka

102.  Marjeta Kinpur

103.  Dario Pećanac, oče

104.  Mojca Leber

105.  Urša Bradač

106.  Lea Avsec

107.  Katja Podmenik, učiteljica razrednega pouka

108.               Dijana Beljkaš

109.               Jasna Deželak Slemenšek

110.               Gaja Klas, mama treh otrok

111.               Marina P. Frangež, doula in svetovalka za dojenje

112.               Mihael Žnideršič, Dutovlje

113.               Darja Bitenc

114.               Tanja Černivec

115.               Mladen Radujković, univ. dipl. ekonom.

116.               Neja Močnik

117.               Tina Arnuš

118.               Bojana Kramer

119.               Bojana Koren, podjetnica

120.               Barbara Osolnik Košar

121.               Špela Logar, prof. ang. in fil. in mama

122.               Petra Barborič Javšnik

123.               Aleksandra Kambič

124.               Marjana Vuk, prof. mat. in mama

125.               Bogdan Kladnik, pisatelj

126.               Danijela Pećanac, prof. slov.

127.               Mitja Goršek, zapisnikar v pravosodnih organih

128.               Veronika Sušnik, Duplje

129.               Nina Dečman, univ. dipl. soc. del, mama

130.               Tina Šolar

131.               Petra Sitar

132.               Ana Marija Stariha

133.               Polonca Leban Grmek

134.               Rebeka Planinc Gselman

135.               Katarina Drobnič Sterle, Cerknica

136.               Vesna Hudovernik

137.               Lidija Muršek

138.               Aleš Kravos, it arhitekt

139.               Ivana Gradišnik, Familylab Slovenija

140.               Brigita Langerholc, olimpijka, mama

141.               Sonja Hlebš, univ. dipl. soc. delavka

142.               Petra Vujnovič, univ. dipl. ped.

143.               Boštjan Zupanič, diplomant marketinga, učitelj plavanja, učitelj  

                      alpskega smučanja

144.               Simona Mišič, študentka veterine

145.               Dr. Jerneja Trčon, prof. defektologije

146.               Simona Mišič, študentka veterine

147.               Jasmina Martini, univ. dipl. slovenistka in hispanistka

148.               Mag. Valerija Pučko

149.               Andrejka Lukač, prof. raz. pouka

150.               Laura Kerin Jevtič, prof. ang. in ped.

151.               Danijela Žerak, komercialist

152.               Domen Žerak, komercialist

153.               Metka Dujc

154.               Anis Damiš

155.               Alen Jukić

156.               Nataša Lukač, babica

157.               Arnold Branko Lukač, dedek

158.               Nuša Oder, prof. angleščine in pedagogike

 


Adina Deučman, Renata Filipič, Alenka Lukač, Uroš Mikolič, Brigita Pećanac, Tanja Radujković    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Adina Deučman, Renata Filipič, Alenka Lukač, Uroš Mikolič, Brigita Pećanac, Tanja Radujković lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...