Javni poziv vladi Republike Slovenije k odpravi PCT pogojev

    Vlada Republike Slovenije

    Gregorčičeva ul. 25

    1000 Ljubljana      

 

Javni poziv vladi Republike Slovenije k odpravi PCT pogojev    

 

Glede na spremenjene epidemiološke razmere, ki vse več držav napeljujejo k rahljanju in odpravi PCT pogojev in drugih restriktivnih protikovidnih ukrepov, pozivamo vlado RS, da upošteva nove razmere in svetovne trende in odpravi PCT pogoje.  

Za nadaljnji obstoj PCT pogojev pri nas ni nobenih prepričljivih javnozdravstvenih, pravnih, družbenopolitičnih ali ekonomskih razlogov. Prav nasprotno.  

1. Množično cepljenje ni preprečilo ne infekcij z virusom kovid-19 ne širjenja tega virusa. Posredna ali neposredna prisila v cepljenje zato ni smiselna, potrdila o cepljenju pa ne zagotavljajo, da imetnik ne širi virusa. EMA je tudi opozorila, da strategija pogostih cepljenj ni vzdržna in prinaša tveganje zaradi slabitve imunskega odziva. Države, kakršni sta Velika Britanija in Danska, ne odpravljajo restriktivnih protikovidnih ukrepov zato, ker imajo visoko precepljenost, temveč zato, ker precepljenost ne ustavlja širjenja okužb s sevom omikron, ki obenem prinašajo množično naravno imunost. Cepljenje naj bo zato preprosto le še na voljo vsem, ki se želijo zaščititi pred težjim potekom bolezni.  

2. Množično testiranje močno ovira delovanje vseh družbenih sistemov, posebno šolstva, in dolgoročno predstavlja tudi nevzdržen odliv iz državnega proračuna. Testiranje ljudi brez znakov bolezni nima pomembnega vpliva na število okuženih, obolelih in hospitaliziranih.  

3. Številni restriktivni protikovidni ukrepi pri nas so bili v nasprotju z ustavnim redom in ostajajo pravno problematični. Ne obstaja pravni temelj, ki bi nepooblaščenim osebam dovoljeval preverjanje naših zdravstvenih in osebnih podatkov.  

4. Ekonomisti opozarjajo, da je učinek restriktivnih kovidnih ukrepov, s PCT na čelu, na gospodarstvo izrecno negativen. Nadaljevanje tega negativnega trenda si Slovenija ne more privoščiti.  

5. Restriktivni protikovidni ukrepi hromijo družbeno življenje, trgajo družbene odnose in uničujejo družbo. Škodo, ki jo prizadevajo posameznim segmentom družbe in družbi v celoti, bo toliko težje popraviti, kolikor dlje bodo trajali.  

6. Restriktivni protikovidni ukrepi še posebno negativno učinkujejo na uspešno delovanje izobraževalnega sistema. Tudi na tem področju je povzročena škoda dolgoročna.  

7. Restriktivni protikovidni ukrepi psihično obremenjujejo prebivalstvo in povzročajo številne duševne stiske, še posebno negativen učinek pa imajo na psihosocialni razvoj otrok.  

8. Restriktivni protikovidni ukrepi spodkopavajo javno zdravje, ker ovirajo, upočasnjujejo ali preprečujejo pravočasno diagnosticiranje in zdravljenje številnih težkih in smrtonosnih bolezni.  

9. Restriktivni protikovidni ukrepi ustvarjajo nepotrebne razkole v družbi in zastrupljajo odnose med državljani.  

10. PCT pogoji ne smejo omejevati uresničevanja volilne pravice. Nobenih razlogov ni za zahtevanje izpolnjevanja PCT pogojev za obisk upravnih enot in v vseh upravnih postopkih.  

Glede na navedene razloge vlado RS pozivamo, naj ravna odgovorno in v najkrajšem možnem času ukine PCT pogoje in druge restriktivne protikovidne ukrepe, za katere ni ne znanstvene podlage ne družbene potrebe in volje.  

Ljubljana, 14. februarja 2022  

Zorica Avramska, dr. med., spec. urgent. med. Aleš Budkovič Diana Cimprič CISP - Civilna iniciativa slovenskih pravnikov dr. Andrej Detela Biljana Dušić, dr. med. Patricija Eremita Mitja Gala, dr.med. spec.medicine dela Vesna Gorjanc, dr.med., svetnica na področju VIZ  Matej Gornik doc. dr. Bernard Goršak Branko Gradišnik Ivana Gradišnik izr. prof. dr. Miha Haas izr. prof. dr. Mateja Habinc Nada Hiti, dr. med., spec. druž. med. dr. Miran Hosta Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt mag. Jelena Isak Kres Jure Jakob Tomaž Janežič izr. prof. dr. Jernej Jogan Franco Juri Sonja Karakaš Gregor Knafelc, dr. dent. med. Gorazd Kocijančič dr. Matic Kocijančič dr. Miklavž Komelj prof. dr. Igor Kononenko dr. Gorazd Korošec izr. prof. dr. Igor Koršič Živan Krevel, dr. med. in diplomirani biolog dr. Anabelle Križnar, v. zn. sod. izr. prof. dr. Bojana Lobe dr. Tomaž Mastnak Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftalmologije, FEBO Luka Miklič mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt Marko Novak, dr. med., spec. kirurg Gregor Omerza Viktorija Pečnikar Oblak Maša Papež doc. dr. Polona Petek Nedeljka Petrović Koren, dr. med., spec. druž., spl. in urgentne medicine Sebastjan Piberl, dr.med., spec.splošne in urgentne medicine Teja Pirnat mag. Vladimir Pirnat, dr. med., spec. interne medicine in dipl. psiholog Tomaž Plesec Tanja Plestenjak Milan Povše prof. dr. Franc Požgan prof. dr. Gregor Radonjič doc. dr. Martina Reberšek, dr. med., spec. internistične onkologije dr. Tadej Rifel doc. dr. Rok Rupnik Jasmin Seferagić Sabina Senčar, dr.med., spec. družinske medicine in ginekologije izr. prof. dr. Peter Simonič SIZ - Slovenska iniciativa zdravnikov Urška Šalej, dr. dent. med. Srečko Šorli mag. Nina Šutar doc. dr. Tanja Švara izr. prof. dr. Andraž Teršek mag. Tatjana Tomažin Dakić izr. prof. dr. Ivan Toplak mag. Nada Tržan-Herman, mag. farm. izr. prof. dr. Joško Valentinčič Gregor Vesel, dr. dent. med. dr. Jure Vuga dr. Urša Zabukovec Rok Zavrtanik dr. Žiga Zebec prof. dr. Boštjan M. Zupančič.  

Prvim podpisnikom so se po objavi poziva do 16. 2. 2022 pridružili:   Emma Agali, prof. mat. in fiz. Bojan Babič Lidija Babič Niko Babič Nina Babič Milena Banjac Majda Bohinc Jana Colnar Miroslav Cunjak Milena Brecl Čvan Igor Dizdarević Aleksandra Dobrić Vladimir Drobnjak Jasmin Dulić Aleksandar Đorović Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog Renata Filipič Miša Gams mag. Dejan Gjura Mojca Gjura, prof. nem. jezika Natalija Gojković Marija Gornik, univ. dipl. ped. Zvonka Jere Dominika Kacin Petra Klemše Sašo Klemše Barbka Klenovšek prof. dr. Spomenka Kobe Jernej Kolenik Tjaša Korbar Horvat Mojca Marija Kos Matjaž Krt Dragica Kukovec Ivan Kukovec Sašo Levstek Anka Lipičnik Petra Majerič Gaber Marolt, EMBA, INLPTA master trainer Alenka Mišvelj Mira Narobe, prof. lik. ped. Anita Novak Dunja Ožbolt Tanja Pajer Dragica Palčić Mladen Pantar Vesna Pavuna Silvo Pečnik Mag. Maja Pogačnik Bojan Pogorelčnik Irena Pogorelčnik Rok Pogorelčnik Sara Pogorelčnik mag.sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA Nina Radin Tatjana Regent Jadranka Repar Matjaž Rožič Alenka Sekne Saba Skaberne, akad. kip. Sabina Sterle, mag. prof. inkluz. ped. Gašper Stružnik dr. Sonja Svoljšak  Tanja Šafar Ana Terzić Irena Tozon Mrhar Elizabeta Turšič Suša Dragica Vajsbaher Marija Vavpotič Nika Viltužnik Marjetka Voden Branko Vratar Andrej Zdravič Aleksander Žejn Urška Železnik Fani Živic Joško Živic Mojca Žugman    


Tomaž Mastnak; Vladimir Pirnat    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Tomaž Mastnak; Vladimir Pirnat lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...