"PUSTI PETI MOJGA SLAVCA, KAKOR SEM MU GRLO STVARIL"

Stopite v stik z avtorjem peticije

ODGOVOR VODSTVU RTV NA NJIHOVO STALIŠČE

2016-07-06 10:45:57

 

                                                                           Spoštovani podpisniki peticije!

Spodaj je odgovor vodstvu RTVja in ponovna prošnja za sestanek. Priložen je tudi članek v Nedeljskem dnevniku. Upamo, da sedaj razumete kaj se dogaja!!!!!!

 

 

Spoštovani gospod Marko Filli, v.d. generalnega direktorja RTV SLO.  

Zahvaljujemo se Vam za Vaš odgovor. Stališče Radia Slovenija, ki ste nam ga poslali, ni nič novega, je splošno znano in ni odgovor na peticijo »Pusti peti mojga slavca….«! Peticija je nastala ravno zaradi omenjenega stališča, ki je pripeljalo do katastrofalnega stanja, do nepopravljive škode, do skorajšnjega uničenja slovenske popularne glasbe.   Da podpisniki nismo v zmoti, je dokaz prispevek v Nedeljskem dnevniku z dne 06.07,2016, ki ga je napisala Maja Remi, z naslovom »Miha Lampreht bo odstopil«. Članek poleg ostalega dokazuje tudi, da ste nam na sestanku (težko verjamemo, da nevede) postregli z lažnimi podatki, ko ste dejali, da je poslušanost nacionalnega radia odlična. Meritve Mediane in MediaPoola kažejo, da so rezultati poslušanosti skrb zbujajoči!   Niste nam odgovorili na šest(6) ključnih vprašanj oz. točk, navedenih v peticiji, niste nam odgovorili na vprašanje zakaj ste lagali glede glasbenega urednika, ki ga ni bilo na sestanek, češ da je odsoten, pa je bil na delovnem mestu. V odgovoru navajate, da je peticija stališče parih posameznikov in se čudite, da so jo podpisali tudi nekateri ustvarjalci, ki se sicer predvajajo. Očitno niste dobro prebrali kdo vse se je podpisal in ni zrasla na zelniku peščice posameznikov, je odraz splošnega katastrofalnega stanja.

  Ponovno prosimo za sestanek na katerem se bomo jasno in odkrito pogovorili o šestih točkah, ki so zapisane v peticiji!

  Hvala in vse dobro


Avtorji, izvajalci popularne slovenske glasbe in njihovi podporniki

Odgovor: Stališče Radia Slovenija o spletni peticiji "Pusti peti mojga slavca, kakor sem mu grlo stvaril"

2016-07-04 08:34:02

Spoštovani podpisniki peticije!

Na našo prošnjo za ponovni sestanek z vodstvom RTVja smo prejeli spodnji dopis- nekakšno "stališče" Radia Slovenija, ki je ŽALITEV za vse nas, ki smo peticijo podpisali, za vse nas, ki te ljudi plačujemo, za vse nas, ki smo skozi vsa ta leta soustvarjali in soustvarjamo NAŠ nacionalni medij!!!  Vodstvo se očitno ne želi več sestati z nami, vendar se bo moralo!!!!! Prosimo, da spodnji odgovor komentirate in ga razširite....postavili smo šest(6) jasnih zahtev na katere nimamo odgovora!!!!!

 

 

Datum:       Ljubljana, 1. 7. 2016 Številka:     Radio-2016-035  

  Stališče Radia Slovenija o spletni peticiji »Pusti peti mojga slavca, kakor sem mu grlo stvaril«

Naslovna spletna peticija navaja niz trditev o glasbeni ponudbi Radia Slovenija (Prvega programa Radia Slovenija, Vala 202, Radia Koper in Radia Maribor), predvsem o premajhni raznovrstnosti glasbene ponudbe teh programov. S temi trditvami se ne strinjamo in jih zavračamo, saj še zdaleč ne izražajo resničnega stanja, opirajo pa se predvsem na posplošene in subjektivne ocene predlagateljev – brez analiz ali empiričnih argumentov. Navedbe pobudnikov peticije, da je »melodična zabavna glasba zapostavljena in izrinjena iz programov nacionalnega radia«, so izrazito zavajajoče in krnijo ugled navedenih programov Radia Slovenija. Zahteve iz peticije (tri se nanašajo na Radio Slovenija, tri pa na Televizijo Slovenija) so nesprejemljive, saj bi izpolnitev pomenila kršitev osnovnih načel delovanja javnega medija – namreč spreminjanje programskih shem na podlagi ad hoc parcialnih pritiskov dela javnosti. Raznovrstnost glasbene ponudbe Zavedamo se vloge javnega radia in se strinjamo, da morajo naši radijski programi ponujati širok in čim pestrejši glasbeni izbor. V slovenski radijski krajini predvajamo največje deleže slovenske glasbe, dosledno upoštevamo in tudi presegamo z zakonom določene kvote slovenske glasbe, poleg tega pa predvajamo žanrsko najraznovrstnejši nabor slovenske glasbe iz različnih časovnih obdobij. Ob tem pa moramo vendarle upoštevati profiliranje posameznih programov in njihove ciljne javnosti. Čeprav vsi programi ne morejo predvajati glasbe vseh zvrsti in časovnih obdobij, vsak izmed navedenih predvaja veliko število različnih slovenskih skladb in izvajalcev. Številni izmed pogosto predvajanih glasbenih ustvarjalcev so tudi na seznamu podpornikov peticije – to vnaša še večjo nejasnost v zahteve njenih pobudnikov. Prvi program Radia Slovenija, ki pregovorno presega zakonska določila o deležu slovenske glasbe, že desetletja temelji predvsem na slovenski glasbeni ustvarjalnosti, še posebno pa upošteva prav načelo zgodovinskega spomina in tradicije. Zato skrbno izbira in predvaja skladbe, ki so zaznamovale zgodovino slovenske popularne glasbe. Regionalna programa Radia Koper in Radia Maribor pa ob širokem zvrstnem in časovnem izboru dajeta večji poudarek domačim izvajalcem z območja, ki ga pokrivata. Val 202, ki je izraziteje usmerjen k mladim in bodočim poslušalcem javnega radia, hkrati pa zaznava in upošteva najsodobnejše (tudi glasbene) smernice, temu primerno oblikuje glasbeno ponudbo. Ne glede na to usmeritev pa še vedno predvaja izjemno širok nabor slovenske glasbe; za ponazoritev: od januarja do maja 2016 se je na Valu 202 odvrtelo 2390 različnih slovenskih skladb 722 različnih slovenskih izvajalcev. Da je Val 202 zelo pozoren na slovensko glasbeno produkcijo, ne nazadnje dokazuje tudi več kot 120 izvedenih glasbenih projektov in partnerstev v zadnjih petih letih (med njimi so Dan 202, Izštekani, Imamo dobro glasbo itn.). Vanje je bilo vključenih več sto slovenskih glasbenikov iz zelo različnih žanrov in obdobij. Ob resnejši analizi naših programov ni težko odgovoriti na zahtevo, da se »tudi raznolika slovenska glasba izvajalcev, avtorjev različnih žanrov in podzvrsti ter obdobij uvršča v redni program Radia Slovenija 1, Vala 202, Radia Koper in Radia Maribor, objektivno in strokovno izbrana in enakomerno razvrščena z deležem drugih glasbenih žanrov v rednem programu preko celega dneva.« Ob nedefiniranem žanru »slovenska melodična zabavna glasba« zahteva pobudnikov peticije pušča vtis, da gre za uveljavljanje parcialnih zasebnih interesov določenih slovenskih glasbenikov, s tem pa se kot javni medij ne moremo in ne smemo strinjati. Predstavljanje slovenske zabavne glasbe Slovensko glasbo sistematično predstavljamo v vseh navedenih radijskih programih, v rednih oddajah in z glasbenimi projekti, sodelujemo pa z najrazličnejšimi akterji v glasbeni industriji. V štirih izpostavljenih programih imamo na sporedu skupaj 35 rednih glasbenih oddaj, namenjenih samo ali delno slovenski glasbi; vsak program upošteva svoj format in svoje ciljne poslušalce, kot je opredeljeno v Dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti (AKOS). Zahteva pobudnikov peticije, da se na vseh programih uvede tedenska oddaja, »ki bo predstavljala celo paleto zabavnoglasbenih zvrsti, v katerih delujemo izvajalci in avtorji« – predvidevamo, da so s tem mišljeni podporniki peticije – pomeni vnaprejšnjo zavezo, da bomo predvajali tiste, ki so v njej navedeni, in diskriminirali druge glasbene ustvarjalce. Ta zahteva, kot tudi zahteva po uvedbi glasbene lestvice, pomeni neposredno poseganje v programsko shemo, ki je v nasprotju z načeli javnega servisa, predpisi in zakonodajo, pa tudi z določili Evropske zveze za radiodifuzijo (EBU). Čeprav peticija daje vtis, da gre za poenoteno stališče ustvarjalcev slovenske popularne zabavne glasbe oz. skoraj vseh glasbenih ustvarjalcev, se opira na neopredeljene ali neoprijemljive kategorije (približno 80 odstotkov najopaznejših glasbenih ustvarjalcev) oz. subjektivne ocene. To pa je prav tisto, česar se moramo kot javni radio pri ustvarjanju programov najodločneje izogibati – namreč netočnih, subjektivnih, posplošenih sklepov, ki za podlago nimajo konkretnih analiz in oprijemljivih argumentov. Počnemo prav to, kar zahtevajo predlagatelji peticije – objektivno, strokovno izbiramo in razvrščamo raznovrstno glasbo v svoje programe. Pobudniki peticije v spremnem nagovoru uporabljajo tudi tako subjektivne vrednostne sodbe, kot je ta, da je glasbeni izbor določenega programa Radia Slovenija »zanič«. Seveda jim ne odrekamo pravice, da tako mislijo. Več kot 200.000 poslušalcev, kolikor jih vsak dan spremlja najbolj poslušani program*, pa morda ni njihovega mnenja. Skoraj petina Slovencev, ki vsak dan posluša »kritizirane« programe Radia Slovenija, morda tudi ne. Vendar ne želimo špekulirati, le poudariti želimo, da take posplošene zahteve ne morejo biti podlaga za spreminjanje programskih načrtov, uvajanje oddaj in uvrščanje določenih glasbenikov ali skladb v naše programe.

  Andrej Stopar odgovorni urednik Prvega programa Radia Slovenija

  Mirko Štular odgovorni urednik Vala 202  

  Andrej Šavko odgovorni urednik Radia Koper  

  Stane Kocutar odgovorni urednik Radia Maribor

  Miha Lampreht direktor Radia Slovenija

  * Vir: Radiometrija (Media Pool), dnevni doseg, januar 2015 – maj 2016, celotna Slovenija, vsi, 10-75 let, N=33.696


Avtorji, izvajalci popularne slovenske glasbe in njihovi podporniki

Odgovor v.d. generalnega direktorja RTV SLO gospoda Marka Fillija!

2016-06-13 16:46:17

 

Spoštovani podpisniki peticije!

Spodaj je odgovor v.d. generalbega direktorja RTV SLO gospoda Marka Fillija na našo prošnjo za ponovni sestanek in naša vnovična ( že druga ) prošnja za sestanek!!!! Nismo se podpisali da bi to bil samo že "eden izmed mnogih podpisov"! Tokrat gremo do konca!!! Imamo pravico da smo slišani in da nas slišijo!!! Plačujemo davke, plačujemo RTV naročnino!!!

 

Spoštovani!  

Izčrpno in spoštljivo smo se obojestransko informirali o različnih stališčih do uvrščanja slovenske glasbe v programe RTV Slovenija. Zdaj je na urednikih, da slišano uporabijo pri načrtovanju svojih programov, vi pa boste lahko ocenili, ali je to izpolnjuje vaša pričakovanja. Več v danem trenutku ne bi mogli storiti, tudi če bi se sestanek nadaljeval.  

Lep pozdrav     mag. Marko Filli Generalni direktor RTV Slovenija    

 

Spoštovani gospod Marko Filli, v.d. generalnega direktorja RTV SLO!  

Hvala Vam za odgovor. Dovolite, da našo ponovno prošnjo za konstruktiven sestanek začnemo z opisom dogodka iz biblije, ko si je Poncij Pilat umil roke in preložil obsodbo na ljudstvo. Tako zveni Vaš odgovor na peticijo ustvarjalcev slovenske popularne glasbe z naslovom PUSTI PETI MOJGA SLAVCA KAKOR SEM MU GRLO STVARIL. Na sestanku, ki smo ga imeli, se nismo nič dogovorili, nič sklenili. Pogovor je bil »pod točko razno«, kjer smo se na splošno pogovarjali o stanju slovenske popularne glasbe. Peticija vsebuje šest (6) zahtev, ki zahtevajo jasne, konkretne odgovore. Teh odgovorov nismo dobili.  

Mimogrede naj Vas spomnimo tudi na dejstvo, da na sestanku ni bilo odgovornega glasbenega urednika Vala 202. Rečeno je bilo, da je v tistem tednu odsoten. Informacijo smo preverili in iz zanesljivih virov izvedeli, da je bil omenjeni glasbeni urednik v službi ves teden.  

Ponovno Vas torej prosimo za sestanek na katerem se bomo konkretno pogovarjali o šestih (6) zahtevah peticije.   Hvala in vse dobro


Avtorji, izvajalci popularne slovenske glasbe in njihovi podporniki

NOCOJ, 8. JUNIJA OB 23.00 ODDAJA ARITMIJA NA TV SLO 2

2016-06-08 08:08:20

Spoštovani podpisniki peticije PUSTI PETI MOJGA SLAVCA KAKOR SEM MU GRLO STVARIL!

GIANNI RIJAVEC bo nocoj, 8. junija gost oddaje ARITMIJA na TV SLO2. Z voditeljem MIHOM ŠALEHARJEM sta govorila o peticiji. Ne smemo popustiti! Naša pravica je da smo slišani in pravica poslušalk in poslušalcev nacionalnega medija je da slišijo raznoliko slovensko popularno glasbo. Naše zahteve se morajo uresničiti!

https://www.facebook.com/Aritmija/?fref=nf&__mref=message


Avtorji, izvajalci popularne slovenske glasbe in njihovi podporniki

SESTANEK Z VODSTVOM NACIONALNE RTV

2016-06-01 14:13:55

 

Spoš'tovani podpisniki peticije "Pusti peti mojga slavca kakor sem mu grlo stvaril"

Včeraj, 31. maja 2016 ob 15. uri je bil sestanek z vodstvom RTV-ja. Na sestanku smo bili prisotni: Gianni Rijavec, Tomaž Kozlevčar, Vojko Sfiligoj in Dušan Zore. S strani RTV-ja pa: v.d. generalnega direktorja g. Marko Filli, direktorica televizije ga. Ljerka Bizilj, direktor radia g. Miha Lampreht, glasbeni urednik 1. programa g. Rudi Pančur in urednik razvedrilnega programa TVSLO g. Mario Galunič. Vodstvu smo predstavili peticijo in naše zahteve. Ker je bil sestanek prekinjen zaradi odhoda generalnega direktorja in direktorja radia Slovenija na prireditev ob obletnici oddaje Studio ob 17ih in smo posledično ostali brez jasnih odgovorov na naše zahteve se na vodstvo RTVja ponovno obračamo s spodnjim dopisom. Želimo namreč jasne odgovore na šest (6) zahtev!!!

 

Spoštovani gospod Marko Filli v.d. generalnega direktorja RTV SLO,

dovolite, da se Vam najprej zahvalimo za sestanek, na katerem smo predstavili peticijo ustvarjalcev slovenske popularne glasbe z naslovom »Pusti peti mojga slavca kakor sem mu grlo stvaril«. Izmenjali smo nekaj dragocenih mnenj, pogledov na aktualno problematiko v zvezi s stanjem slovenske popularne glasbe, nismo pa dobili konkretnih odgovorov na šest (6) zahtev omenjene peticije. Razšli smo se zaradi upravičene zadržanosti Vas in direktorja radia Slovenija g. Mihe Lamprehta. Morala sta na pomembno obletnico oddaje Studio ob 17-ih in to popolnoma razumemo in cenimo. Zaradi upravičeno nedokončanega sestanka Vas naprošamo za njegovo nadaljevanje, kjer bi radi jasne odgovore, želeli bi izvedeti kaj je nacionalna RTV pripravljena storiti, da bi ugodila našim šestim (6) zahtevam, da bi se raznolika slovenska popularna glasba vrnila na nacionalni radio in televizijo.


Avtorji, izvajalci popularne slovenske glasbe in njihovi podporniki

OBVESTI VSE TVOJE PRIJATELJE NAJ PODPIŠEJO PETICIJO

2016-04-19 08:26:00

Spoštovani podpisniki peticije!

Hvala vam za vaš dragocen podpis. Naprošamo vas, da preko maila ali vašega FB profila obvestite vse vaše prijatelje naj tudi oni podpišejo peticijo. Gre za slovensko popularno glasbo, da se vrne na nacionalni radio in televizijo.

Hvala vam, vaši slovenski glasbeniki in njihovi podporniki

 

http://www.pravapeticija.com/pusti_peti_mojga_slavca_kakor_sem_mu_grlo_stvaril


Avtorji, izvajalci popularne slovenske glasbe in njihovi podporniki

MINISTRICA ZA KULTURO PODPRLA NAŠO PETICIJO!!!

2016-04-13 16:11:23

http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6975/d0f23b66928ad7f3f874bb0bb34bf31d/

Prosim delite peticijo med vse vaše prijatelje...sedaj potrebujemo podpornike!!!!

Hvala

 


Avtorji, izvajalci popularne slovenske glasbe in njihovi podpornikiDelite peticijo

Help this petition to reach more signatures.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...