Zavarujmo naravo ob Kornu!

koren.jpgNaslovnik: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000  Nova Gorica                                                                                                                                                                                                Peticija  

Podpisani občani in občanke Nove Gorice želimo s to peticijo izraziti svoje nestrinjanje glede posega, ki ste ga začeli izvajati na območju levega brega Korna in izraziti svoje mnenje o za nas nesprejemljivem načinu izvajanja evropskega projekta Urbinat, v okviru katerega se bo ta poseg izvajal.  

Cilji projekta Urbinat so izboljšati kvaliteto življenja v različnih evropskih mestih s pomočjo na naravi utemeljenih rešitev, zato se nam zdi že samo označevanje območja ob Kornu za »degradirano« nesprejemljivo, saj je prav glede rastlinstva in živalstva zelo bogato območje, ki nudi številnim obiskovalcem možnost oddiha v naravi v neposredni mestni bližini. Popolno je bila spregledana in podcenjena tudi naša tradicionalna, na »naravi utemeljena rešitev« gojenja vrtov, ki velikemu številu meščanov nudi kvalitetno sprostitev in zdravo hrano. Izgradnja široke betonske, osvetljene poti na desnem bregu in spremljajoči hrup in svetlobno onesnaževanja je že povzročila izginjanje določenih vrst kot so čaplje, sove, kresničke. Načrtovani poseg s postavitvijo bara ni v skladu z varovanjem naravnega bogastva, ki ga nudi to območje, in nima pridobljenih mnenj okoljevarstvenih institucij.

Projekt Urbinat poudarja aktivno sodelovanje prebivalcev soseščine pri načrtovanju in izvedbi, kar se pri nas ni zgodilo, saj smo bili meščani, razen nekaterih selektivno izbranih skupin, kot so otroci iz OŠ Fran Erjavec in stanovalci Doma upokojencev, izključeni iz tega projekta. Izvedena je bila sicer tudi spletna anketa, ki pa je po našem mnenju diskriminatorna do ljudi, ki ne dostopajo do interneta in katerih je v tej soseščini veliko. Javna predstavitev projekta v X centru v Novi Gorici je bila zelo netransparentna in po njej javna razprava ni bila zaželena.

Projekt Urbinat želi izboljšati kvaliteto ljudi tudi s socialnim povezovanjem, vendar menimo, da je načrtovanje bara in otroškega igrišča na tem območju zelo »neinovativna rešitev« in zaradi zgoraj navedenih argumentov naravnemu okolju celo škodljiva. Barov je V Novi Gorici dovolj, celo v neposredni bližini območja, ljudje, sprehajalci, vrtičkarji se tukaj spontano videvajo in družijo, ko se pred mestnim hrupom in vročino zatečejo v bližnjo naravo. Inovativna rešitev bi lahko bila širjenje urbanih vrtičkov, ki bi omogočilo večjemu številu občanov in občank ustvarjalno in blagodejno preživljanje prostega časa, lahko bi se organizirale delavnice o različnih načinih vrtnarjenja, lahko bi sredi vrtov uredili prostor iz naravnih materialov, kjer bi organizirali »izmenjevalno tržnico, predavanja o okoljskih temah, delavnice za mlade vrtnarje itd. Idej je veliko, samo povabite someščane k dialogu!

Pozivamo vas, da v teh časih ekstremnih okoljskih sprememb, ko je vsako drevo, vsak meter zelenja življenjsko pomemben, zaustavite in ponovno premislite načrtovani poseg in vključite v razpravo tudi ljudi, ki tukaj živimo in ki znamo ceniti bogastvo, ki ga imamo in ki ga želimo ohraniti.    

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Danjela Viher lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...