Zahtevamo ukinitev 152,40 € letne prisilne RTV članarine - RTV programe naj si kodirajo

                                                                               

  

http://www.gibanje-ops.com/images/stories/rtv%20prostovoljno.jpg


1. Plačilo 152,40 evrov vsiljenega stroška (prisilne članarine) letno predstavlja za marsikoga prevelik strošek. 1.524,00 eur smo plačali v 10-ih letih, kar pa je za en lep dopust za štiri člansko družino. 

2. RTV ima 1.900 stalno zaposlenih oseb in še celo armado zunanjih sodelavcev, kar je neracionalno, neučinkovito in potratno.

3. RTV je socialistični neprestrukturiran mastodont, tako po številu kot po miselnosti večine tam zaposlenih.

4. Kadrovanje na RTV poteka še vedno kot je pred letom 1990. Primerni so samo kadri, ki imajo zveze in poznanstva ter so ideološko ali strankarsko "pravilno" usmerjeni.

5. Programi RTV so v večini prava katastrofa, kar dokazuje vse manjša gledanost RTV SLO. RTV SLO želi denar, da bi delala slab program, sodobne RTV delajo program, da bi dobile denar.

Vsak, kdor neprostovoljno, prisilno plačuje takoimenovani RTV prispevek-članarino, ima vsekakor neodtujljivo pravico gledati že vnaprej plačani program, vendar RTV ob za gledalca najbolj neprimernih terminih (to je tik pred dnevnikom, tik pred filmom, med napetimi špornimi dogodki itd.) predvaja reklame, katerih gledalci nočejo. To pomeni, da moramo RTV-ju vsakomesečno neprostovoljno plačevati visoke vsote denarja zato, da potem neprostovoljno gledamo reklame in še veliko preostalega balasta, katerega nočemo. Načelno bi bilo bolje, da nacionalni RTV program ukinete, prispevek pa še naprej pobirate. Poleg tega pa je nezaslišano še nekaj. Državna RTV SLO je zadnja, ki bi smela propagirati hazardiranje. Koliko reklam je za zasebno hazardersko podjetje LOTERIJA SLOVENIJE d.d. vsak dan??? 

6. RTV SLO ne deluje v splošno korist, še posebej, kar se tiče informativnih in političnih oddaj, saj je pristranska in je pravo medijsko trobilo za manipuliranje, poneumljanje, ustvarjanje javnega mnenja po naročilu elit, zavajanje in skrivanje pomembnih informacij za ljudstvo, da bi se na podlagi objektivnih informacij lahko odločalo. RTV SLO favorizira določene skupine, posameznike in politične stranke, med tem pa mnoge, ki niso politično primerni in so elitam nevarni, ignorira, blokira in jih diskreditira ter diskriminira.

7. RTV SLO ne dela v skladu s pozitivno slovensko in mednarodno zakonodajo in krši tudi USTAVO RS, kar smo v Gibanju OPS nedvoumno dokazali z REKLAMACIJO, s katero smo  ZAVRNILI PLAČILO VSILJENEGA RTV PRISPEVKA.

8. V 21. stoletju je totalitarno, da država - privilegirana oblastniška nomenklatura, ki izhaja iz prejšnjega totalitarnega komunističnega režima, prisiljuje, da ljudje plačujemo nekaj, kar ni kakovostno, ni napredno, ni nepristransko in povrhu deluje še mimo zakonov in Ustave. Najhuje pa je, da morajo plačevati tudi tisti, ki teh programov sploh ne gledajo.

9. RTV SLO neracionalno porablja vplačan denar prisilnih plačevalcev članarine, poleg tega, da se za svoje norčevanje iz vseh nas financirajo neposredno iz naših žepov, so v pičlih 13-ih letih iz državnega proračuna porabili še 50 milijonov davkoplačevalskega denarja. Torej se financirajo še posredno iz našega drugega žepa, saj proračun je blagajna naroda, kamor plačujemo davke. 

10. In še, da boste vedeli. Če RTV SLO ne problematizira določenega problema in to ne razčisti do konca, problema za ljudstvo tako rekoč ni. Primeri: Izginotje arhivskega in dokumentarnega gradiva OZNE in UDBE, krivci za zločine takoj po vojni niso bili nikoli pred kamerami izprašani v skladu z novinarskim kodeksom, opuščanje dolžnih ravnanj odgovornih oseb v policiji, tožilstvu in sodstvu ter vsi funkcionarji, ko je šlo za prej omenjene rabote in v zvezi z neprocesiranjem divjih pri(h)vatizatorjev in roparjev naših bank, neodpravi privilegijev nekdanjega odkritega totalitarnega režima, negativni kadrovski selekciji v vsej državni in javni upravi, prikritjem, da je potekala na Državni volilni komisiji kriminalistična preiskava skoraj leto dni, in še druge zadeve, ki so končale v bunkerju RTV, ki še vedno obstaja. Tema privatizacija delavskih-narodovih podjetij, ki so nam bila leta 1995 ukradena, ni problem RTV SLO, kot tudi ne raziščejo ali je res, da mnogi tožilci in sodniki nimajo ustreznih kvalifikacij. Revščina tudi ni problem za RTV SLO in kdo je odgovoren, da že 300 tisoč ljudi životari pod pragom revščine. 

ZAHTEVAMO, DA SE RTV SLO TAKOJ PRESTRUKTURIRA, RACIONALIZIRA, POSODOBI IN STROKOVNO OKREPI S KADRI, KI BODO RAZUMELI, KAJ POMENI DELATI ZA LJUDI. FINANCIRANJE PA NAJ SE UREDI TAKO, DA SE TAKOJ RTV PROGRAME KODIRA IN SI JIH BODO LJUDJE ODKODIRALI Z NAKUPOM PRAVICE, KAR BODO PLAČEVALI VSAK MESEC KOT DOSLEJ, AMPAK PROSTOVOLJNO.

SAMO TAKO SE BO SPREMENILA MISELNOST VODIJ NA RTV, KER BODO NJIHOVI DOHODKI ODVISNI OD NJIHOVEGA DELA, NE PA OD VSILJENE RTV ČLANARINE-DAVKA. ČE SE JE TAKO UREDILO Z GOSPODARSKO ZBORNICO, OBRTNO ZBORNICO IN DRUGIMI, NI RAZLOGA, DA SE NE BI OD PROSTOVOLJNEGA GLEDALSTVA  IN POSLUŠALSTVA FINANCIRALA TUDI RTV SLO.


PODPIŠITE, PROSIMO, IN POVEJTE NAPREJ!

Ekipa OPS


Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...