Za pravično delitev prometnega bremena v centru Maribora

Spoštovane meščanke, meščani Maribora!

Zaradi odločitve MOM, da se Glavni trg/Koroška cesta popolnoma zapre za promet, se je, kot je razvidno iz analiz prometa in hrupa, izjemno povečala prometna obremenitev koridorja Razlagova-Krekova-Strossmayerjeva-Mladinska-Maistrova-Cankarjeva. Dodaten problem predstavlja tudi dejstvo, da je na omenjeno traso preusmerjen velik del javnega potniškega prometa (linije 3, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 19), ki za takšno obremenitev ni bila predvidena. Še več, z omenjeno ureditvijo je porušena funkcionalnost javnega mestnega prometa, ogrožena pa je tudi prometna in siceršnja varnost ljudi v primeru nesreč.

V luči zapisanega in dejstva, da je župan Saša Arsenovič odločitev o popolnem zaprtju sprejel samovoljno, v nasprotju z danimi zagotovili,  v nasprotju z nasveti stroke, v nasprotju s sklepi MČ Center, v nasprotju s projektno dokumentacijo (ki predvideva deljen prostor oz. prostor umirjenega prometa) in v nasprotju z direktivami EU glede celostnega zmanjševanja hrupa in onesnaženja v mestu (stanje se je zaradi podaljšanja potovalnih poti tozadevno poslabšalo), se od MOM zahteva naslednje:

- da Koroško cesto odpre za promet tako kot je bilo potrjeno v projektni dokumentaciji – deljen prostor/območje umirjenega prometa 20 km/h, ki je odprto za mestni javni promet, interventna vozila in lokalni promet/stanovalci.

da ob nameravani zapori Lenta, začasno odpre Koroško cesto za ves promet. Nadalje, zahtevamo, da se takšen začasen prometni režim – odprta Koroška cesta in Lent (po obnovi) za ves promet - ohrani do izgradnje alternativnih rešitev (obvoznica, tunel).

Nedopustno namreč je, da MOM s politiko izvršenih dejstev vso prometno breme preusmerja na omenjeni koridor in tako očitno diskriminira pomemben del mesta, na katerem so številni vzgojno-izobraževalni zavodi in na katerem živi neprimerno več ljudi kot na odseku zaprte Koroške ceste.

Z Vašim podpisom dajete podporo omenjenima zahtevama, hkrati pa od MOM pričakujete, da bo ta vedno delovala skladno z danimi zavezami in pravili ter v primerih, kjer obstojijo različni interesi, bila vedno zavezana iskanju kompromisa.

Hvala za Vašo podporo.

Civilna iniciativa ZAPD - »Za pravično delitev (prometnega bremena v centru Maribora)«.
Za več informacij nam pišite na: zapdmb(at)gmail.com


Civilna iniciativa ZAPD - »Za pravično delitev (prometnega bremena v centru Maribora)«    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Civilna iniciativa ZAPD - »Za pravično delitev (prometnega bremena v centru Maribora)« to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...