Za NUJNO sanacijo vodovoda v občini Oplotnica

Podpisnice in podpisniki peticije občino Oplotnica in občinski svet občine Oplotnica javno pozivamo, da zagotovi v proračunu občine Oplotnica za leto 2023 finančna sredstva v višini najmanj 603.000 € za nujno sanacijo vodovodnega omrežja kot ga predlaga Komunala Slovenska Bistrica.
 
 
PREDLOG NUJNIH SANACIJ VODNIH VIROV PO STROKOVNI OCENI
KOMUNALE SLOVENSKA BISTRICA
 
Sanacija vodnih virov  
Kot 25.000 €
Podgrad 35.000 €
Mini 10.000 €
Sujek1-2 10.000 €
Sanacija vodnih zbiralnikov  
Kot 5.000 €
Sujek 5.000 €
Vodohrani  
Lačna gora 25.000 €
Gorica pri Oplotnici 13.000 €
Vodovodni cevovodi  
Obnova vodovodnega cevovoda za podjetjem Lip 40.000 €
Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda od zbiralnika
Do navezave na PEHD
30.000 €
Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda Gorica 60.000 €
Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda Prešernova ulica 45.000 €
Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda Granitna ulica 30.000 €
Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda Čadram 100.000 €
Rekonstrukcija vodovodnega cevovoda v Ulici Pohorskega
bataljona in Prečni ulici
70.000 €
Nadaljevanje obnove Partizanske ulice z izvedbo krožne
navezave na vodovodni cevovod Čadram
100.000 €
SKUPAJ 603.000 €

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Oplotnica.info to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALIPlačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...