Vrnimo Pšati življenje - peticija za ekološko oživitev

IMG_20190422_082728_web.jpg

Pobuda za ekološko oživitev Pšate v Mestnem parku v Mengšu

(Ne spreglejte: ob oddaji podpisa boste prejeli e-mail, v katerem s klikom na ponujeno povezavo potrdite svoj podpis, da postane veljaven.)

Pšata danes na svoji poti skozi Mengeš v velikem delu teče v ozkem kanalu. Na nekaterih odsekih zaradi pretekle poselitve vse do struge tudi ni mogoče načrtovati večjih sprememb v prihodnosti. Ne smemo pa spregledati območij, kjer so možnosti za izboljšanje njenega ekološkega stanja še vedno odprte.

Eno takšnih območij se v Mengšu nahaja v parku med pokopališčem in športnimi igrišči. To je edinstven prostor z izjemnim naravnim potencialom, ki leži na obrobju ekološko dokaj siromašnega urbanega okolja. Zabetonirana in ravna struga Pšate, kakršno poznamo danes, je sad pretekle regulacije, saj je Pšata na tem območju nekoč prosto vijugala prek ravnice pod hribom, kjer imamo danes urejen športni park.

Peticija_naslovka.jpg

Potreba po obnovi pokopališkega zidu, ki ga je načela voda v dolgih desetletjih po umetni uravnavi struge, bo na tem odseku prej ali slej terjala poseg v strugo in brežine Pšate. Nedavna odstranitev večinoma zdravih obrežnih dreves žalostno pričuje o tem, da bodo nadaljnji vzdrževalni posegi sledili tradiciji tehnično-gradbenih ukrepov, ki so v Sloveniji v praksi najbolj razširjen način upravljanja vodotokov, za katerega je pristojna država. Ti ukrepi imajo vrsto pomanjkljivosti, med drugim izdatno poslabšujejo ekološko stanje vodotokov, ki zato umirajo.

Mi pa želimo, da se v tem okolju, ki ima izjemen pomen za lokalno skupnost, uveljavijo rešitve, ki upoštevajo naravo. Te t.i. »nature-based solutions« se drugod po svetu pri upravljanju vodotokov že izvajajo, saj poleg varnosti ljudem zagotavljajo tudi številne okoljske storitve.

Za ekološko obnovo Pšate v Mestnem parku v Mengšu bi bilo treba storiti sledeče:

 • vzpostaviti čim bolj naravno strugo in brežine,
 • odstraniti nepotrebne umetne pragove v strugi,
 • obnoviti domorodno obrežno vegetacijo,
 • z obrežja odstraniti invazivne rastlinske vrste in zajeziti njihovo nadaljnje razširjanje,
 • gradbene in tehnične rešitve udejanjiti le v primeru, da so potrebne kot nujno dopolnilo k rešitvam, ki prednostno upoštevajo naravo.

Takšna ureditev Pšate bi bila:

 • v kontekstu celovite ureditve območja ob Pšati kot prosto dostopnega ekološko obogatenega prostora, namenjenega oddihu, ustvarjanju, rekreaciji in izobraževanju,
 • skladna z Občinskim prostorskim načrtom Občine Mengeš,
 • skladna z Zakonom o vodah,
 • skladna z evropsko Vodno direktivo.

S podpisom te peticije podpiram ekološko obnovo Pšate v Mestnem parku Mengeš z izvedbo rešitev, ki upoštevajo naravo, hkrati pa:   

 • podpiram tudi širšo ekološko obnovo Pšate v njenem celotnem toku od izvira do izliva po sodobnih okoljskih standardih, ob upoštevanju potrebe obvodnih skupnosti po poplavni varnosti,   
 • spodbujam pristojne državne institucije, da v okviru zakonskih možnosti in določil ter ob upoštevanju evropske vodne direktive omogočijo in spodbudijo upravljanje Pšate s pomočjo na naravi temelječih rešitev (ang. nature-based solutions),
 • spodbujam predstavnike lokalnih skupnosti v porečju Pšate, da se v okviru pristojnosti zavzamejo za njeno ohranjanje in ekološko obnovo,
 • spodbujam vzpostavitev partnerstva med relevantnimi deležniki: pristojnimi državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi v porečju Pšate, koncesionarjem za izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja voda, ter strokovnimi organizacijami, ki delujejo na področju varstva voda, varstva narave in ohranjanja okolja.

To peticijo bomo predali:

 • DRSV (Direkciji RS za vode)
 • podjetju Hidrotehnik d.d. (koncesionar za vzdrževalna vodnogospodarska dela na Pšati)
 • Občini Mengeš

Zavedam se, da:

ekološko bogata območja ali »otoki narave« v urbaniziranih območjih opravljajo izjemno pomembno vlogo, ker nudijo številne storitve, ki povečujejo kakovost bivanja: poleg tega, da imajo pomembno družbeno vlogo, uravnavajo lokalno podnebje, čistijo zrak in vodo, uravnavajo vodni cikel, blažijo hrup; nenazadnje pa predstavljajo bivališča in zatočišča za številna živa bitja, zato z ureditvijo takšnih okolij prispevamo tudi k ohranjanju in obnovi biotske pestrosti, na kateri pravzaprav sloni naše bivanje na Zemlji.

 

fb_icon_325x3251.png   Tri ure ZA PŠATO

 

Primer revitalizacije reke Ravensbourne v Londonu:

Ravensbourne_prej-potem_mala.jpghttps://lewisham.gov.uk/myservices/planning/policy/ldf/spds/river-corridors-improvement-plan-spd

 

Nov način upravljanja z vodami:


dr. Urša Koce, biologinja in naravovarstvenica; začetnica pobude Tri ure ZA PŠATO    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo dr. Urša Koce, biologinja in naravovarstvenica; začetnica pobude Tri ure ZA PŠATO lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...