Prepoved tranzitnega tovornega prometa skozi Metliko

Krajani Mestne skupnosti Metlika se že vrsto let soočamo s problematiko tranzitnega prometa skozi mesto, ki poteka do mednarodnega mejnega prehoda v Metliki. Priča smo ponavljajočim se zastojem skozi mesto, ki dobesedno paralizirajo del mesta in nam, prebivalcem, onemogočajo dostop do naših domov, trgovin, lekarne, zdravstvenega doma, itd. Zastoji se večinoma dogajajo ob koncu tedna in pred večjimi islamskimi prazniki ter prazniki v Nemčiji in Avstriji. Že iz opisa je razbrati, da skozi Metliko poteka glavna tranzitna žila, ki vodi v Bosno in Hercegovino, konkretneje na mejni prehod Velika Kladuša.

Da pa je zadeva še bolj nevzdržna, že nekaj časa beležimo močno okrepljen mednarodni tovorni promet skozi naše mesto, tako podnevi kot tudi ponoči. Ne samo da je zaradi gostega mednarodnega mejnega prehoda močno podaljšano naše potovanje čez Gorjance, ampak tudi življenje ob glavni cesti v mestu je postalo skoraj nemogoče. Tovornjaki, ki so namenjeni v Dalmacijo, BIH, Makedonijo, Albanijo, itd. dneve in noči hrumijo skozi mesto in vasi ob glavni prometnici Novo mesto - Metlika, ob naših hišah, ob naših domovih.

Glavna prometna žila, ki povezuje osrednjo Slovenijo z Mednarodnim mejnim prehodom Metlika poteka po državni cesti Novo mesto – Metlika, se v Metliki nadaljuje po Cesti XV. brigade in Cesti bratstva in enotnosti. Ob vseh zgoraj omenjenih cestah se nahajajo bodisi večja naselja, bodisi strnjene stanovanjske soseske, tik ob državni cesti. Glede na to, da je življenje ob omenjenih cestah že sedaj skorajda nevzdržno, si ne želimo niti predstavljati, kaj bo, ko bo enkrat uresničena prometna povezava Srednje Evrope z BIH in ostalim južnim Balkanom.

Da glavna mednarodna tranzitna prometnica poteka skozi strnjeno naselje, je vsekakor nedopustno in nesprejemljivo, zato prebivalci najbolj s tranzitom prizadetega dela občine Metlika zahtevamo prepoved tovornega tranzitnega prometa na mednarodnem mejnem prehodu Metlika, v obdobju do izgradnje južnega dela 3. razvojne osi.


Mestna skupnost Metlika    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Mestna skupnost Metlika lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...