Severni veter Kranj je peticija proti trenutno začrtani trasi Severne Obvoznice Mesta Kranja  

SEVERNI VETER KRANJ

Ne glede na sicer pretečeni datum oddaje mnenja na občino Vabljena Vabljen, da glede na zastavljen problem neodvisno oddaš svoje mnenje, saj problem ostaja nerazrešen. 

 

9AD28E47-4483-4805-9FA0-E938231A27F8.jpeg

Ob Kokri..., 2023

92CDE28E-967C-45D0-BE21-ED39E20DB65D.jpeg

Začarani Kanjon..., 2023

Kanjon_Kokra_Brown_small.jpg

Kanjon Kokre, Kokrški log, proti Ovčanovemu, pred Kosorepom, 5.8.2023

IMG_2766.jpeg

Kanjon Kokre, Lipa..., Kokrški log, 2020

Peticija proti trenutno začrtani trasi Severne Obvoznice Mesta Kranja 

S podpisom izražam svojo željo za ohranitev Kanjona Kokre ter posestev ob njej nedotaknjenih ter sem proti začrtanemu premiku Severne obvoznice Mesta Kranja, ter posledično tudi proti širitvi povezovalnih cest z načrtovano S-obvoznico v samem mestnem jedru in bližnji okolici, kot je razvidno iz zadnje razgrnitve Mestne občine Kranj na linku Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – spremembe št. s, na katerega prav tako direktno oddam svoje mnenje, še do 31. avgusta 2023. Oddam mnenje

Želim biti obveščen in aktivno udeležen pri usmerjanju urbanističnega urejanja ter načrtovanja cestne ureditve mesta Kranja ter nujnih prometnih žil.

 

Ne glede na sicer pretečeni datum oddaje mnenja na občino Vabljena Vabljen, da glede na zastavljen problem neodvisno oddaš svoje mnenje. 

 

Nova obvoznica poteka čez vplivna varovana območja vasi Rupa, kanjona Kokre in Rupovščice.

Alenka Kham Pičman akademska slikarka in arhitektka:

"Peticijo podpisujem za ohranjanje lokacije. Tukaj prebivam že več kot petdeset let in tukaj, v mali hiši se je 1893 leta rodil Lovro Pičman starejši, oče mojega moža Dr.Lovra Pičmana, kot eden od štirinajstih otrok. Posestvo kot se ga spomnim je bilo vedno del nedotaknjenega zelenega pasu in kot tako tudi spomeniško zaščiteno, kar je onemogočalo vsakršno gradbeno intervencijo. Kanjon Kokre mi je in mi predstavlja osnovni umetniški navdih, v tej mirni oazi so nastala skoraj vsa moja dela, zato nasprotujem posegom v ta prostor tako v gradbenem smislu kot eventuelnemu hrupu in dodatnemu onesnaževanju zraka."

IMG_2768.jpegAlenka Kham Pičman, Sarabanda, olje na platnu, Kokrški log 1974

Norma De Saint Picman, intermedijska umetnica

Umetnica Norma de Saint Picman o zelenem pasu neokrnjena narave, parku skulptur in delujočem projektu Noravisionsolarmetaverse na ogroženem območju

 "SEM PROTI premiku Severne obvoznice v njenem vzhodnem delu severneje na način, kot je prikazan v trenutno predlagani trasi, in eksplicitno proti posegu na parcelo 174/1 v okviru sklopa 172b. Področje ob reki Kokri je spadalo v sklop nezazidljivega ter nedotakljivega "ZELENEGA PASU" vse doslej ter predstavlja zeleno oazo sredi mesta Kranja. Je kraj mojega otroštva, v katerega se vračam, začetek parka skulptur in področje nastajanja dolgoletnega slikarskega projekta Noravisionsolarmetaverse.

 Glede cest je potrebno uporabiti, kar je že zgrajeno, eventuelno razširiti in dodati nekaj manjših cestnih žil, predvsem pa urediti signalizacijo ter usmerjanje vozil ob urah nasičenosti, tudi s pomočjo AI.  Glede na zamišljeno širitev mesta Kranja se predvidi zunanji obroč, na katerega se priklapljajo manjše cestne žile."

 

Javni nagovor glede umika predloga in trase severne obvoznice mesta Kranja  

IMG_27691.jpegNorma De Saint Picman, Svečenice, 1997/2023, Kokrški log, instalacija 

 

Margerita Stell Pičman, študentka arhitekture

"Se ne strinjam z začrtanim projektom, ki popolnoma degradira ene najbolj kvalitetnih prostorov Kranja. Podani predlog posegov agresivno posega v (med drugim) izjemno delikatno tkivo obrečnega prostora, ki ga je potrebno ohraniti v svoji celostnosti. Trenutni načrt je boleči rez v krajino in zelene pasove, ki se jih mora nujno ohraniti. Posegi bi pomenili materialno in hrupno onesnaževanje v kraje, ki so ljubljeni, vzdrževani in neponovljivi. V primeru izvedbe bi bila celostna podoba kraja za vedno spremenjena na slabše. Kraje kot so obrečni deli reke Kokre je potrebno ohraniti!"

 

Adrian Samuel Stell Pičman, diplomirani biolog

"Ne strinjam se z posegom v naravo, rešitev problematike zastojev se mi zdi nepremišljena. Relief je neprimeren za obvoznico, okolico bo degradiralo, zmanjšala se bo biodiverziteta vrst, zvočno in zračno onesnaženje. Ne razumem, zakaj ni možno samo razširiti že obstoječo obvoznico, finančno bi se mi zdel ta poseg veliko manj zahteven kot pa gradnja novega odseka obvoznice, ki bi samo dodatno obremenila križišča, poleg tega, da bi degradirala naravno okolje."

 

Roberto Stell, arhitekt

"Še eno neprimerno uničevanje kulturne in naravne dedisčine z zelo neadekvatnim projektom ! Nova obvoznica poteka čez vplivna varovana območja vasi Rupa, kanjona Kokre in Rupovščice. "

 

Nina Feldin, aktivistka za varovanje naravne in kulturne dediščine

“ Že južna varianta trase z viaduktom čez Kokrški log je povsem neprimerna za to okolje, severna malo pred Kosorepom mimo kmetije pa je norost brez primere. Kosorep s Kokro in z gozdom okrog je neprecenljiv. Tam ne smemo dovoliti manjše ceste, kaj šele nekaj tako megalomanskega. Kot da ni avtoceste nekoliko više. Več cest bo vedno več avtomobilov in sem odločno proti. Smiselno je vzpostaviti učinkovito mrežo vsem dostopnega javnega potniškega prometa.” 

 

mail1.pngmail_2.png

Varovana območja vasi Rupa, kanjona Kokre in Rupovščice

________________________________________________________________________________________________________________

Spodnji teksti so kopirani iz prilog 172 a, 172 b, 172 c, vse je dostopno na razgrnitvi in linku MOK, direktno citirano iz nesprejemljivivega predloga.

Prav tako so razvidne številke parcel, ki se jih spremembe dotaknejo.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 ZAPOREDNA ŠTEVILKA NAČRTOVANE UREDITVE (NU): 172a 

Površina (m2): 64421.03 Katastrska občina: PRIMSKOVO, RUPA
Naselje oziroma okvirna lokacija: Parc. št. na katero posega NU:
Tip spremembe: Veljavna oznaka EUP/PEUP: Predlagana nova oznaka EUP/PEUP: Veljavna podrobnejša NRP:
 
Sprememba PIP:OPIS SPREMEMBE Kranj: Severno obvoznico v njenem vzhodnem delu prestaviti severneje in sicer tako kot je kot je bila trasa že določena v dopolnjenem osnutku OPN, s katero pa Zavod za varstvo narave ni soglašal. Površine med območjem KR SE 1 in premaknjeno severno obvoz
 
Obrazložitev:
Predlagana nova podrobnejša NRP:
GRAFIČNI PRIKAZ NA GRAFIČNEM DELU OPN PC
GRAFIČNI PRIKAZ NA DOF POSNETKU
49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/9, 59/1, 66/2, 67/2, 70/2, 72/2, 73/1, 55, 87, 88, 89, 90, 91, 231, 232, 233, 243, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 245/3, 248/1, 248/2, 249/1, 249/2, 247, 250, 252/1, 252/2, 276, 278, 280, 281/1, 282,
283, 284, 321/18, 321/26, 321/35, 332/1, 334/1, 285, 339, 834, 835, 849, 871/2, 871/3, 1027, 1028, 1182, 1183, 1184, 1226, 1229, 1239, 1244, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252
 
A. RAZVOJ NASELIJ – notranji razvoj - planirana obvoznica KRR12/3,KRR12/4
KROS4
G, K1, K2, ZS
NU se kompenzira z ukinitvijo obstoječe trase S obvoznice. Bilanca KZ je pozitivna. Na trasi nove S obvoznice so bile izvedene predhodne arh. raziskave iz katerih izhaja, da na območju ni izkazan arheološki potencial. V skladu z mnenjem kulture bo odcep
krožišča v fazi predloga spremenjen tako, da ne degradira cerkve. Za traso se bile izdelane variantne rešitve, ki so bile medsebojno vrednotene. Trasa prečka dva vodotoka, kjer je predviden premostitven objekt na stebrih. Za NU je predvidena izdelav
a OPPN, v kateri bo potrebno izdelati HH študijo.
 
IMG_2926.png
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
 ZAPOREDNA ŠTEVILKA NAČRTOVANE UREDITVE (NU): 172b 
 
Površina (m2): 51743.09 Katastrska občina: PRIMSKOVO, RUPA
Naselje oziroma okvirna lokacija: Parc. št. na katero posega NU:
Tip spremembe: Veljavna oznaka EUP/PEUP: Predlagana nova oznaka EUP/PEUP: Veljavna podrobnejša NRP:
 
Sprememba PIP:OPIS SPREMEMBE Kran: Severno obvoznico v njenem vzhodnem delu prestaviti severneje in sicer tako kot je kot je bila trasa že določena v dopolnjenem osnutku OPN, s katero pa Zavod za varstvo narave ni soglašal. Površine med območjem KR SE 1 in premaknjeno severno obvoz
 
Obrazložitev:
ko 2101: 71, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 211, 231, 232, 233, 251, 284, 344, 346, 212/2, 228/1, 228/2, 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 245/3, 248/2, 249/1, 249/2, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 255/2, 255/3, 266/3, 266/4, 321/18, 321/19,
321/20, 321/23, 321/26, 321/27, 321/28, 321/30, 321/31, 321/32, 321/33, 321/34, 321/35, 321/59, 321/60, 332/1, 334/1, 334/2, 335/1, 336/1, 336/2, 49/2, 50/2, 58/1, 58/2, 58/9, 67/2, 70/2, 72/1, 72/2, 72/3, 73/1, 94/1, 94/3, 94/4,
ko 2120: 170,180,184,185,856,871,874,875,879,1135,1147,1182,1183,1184,1225,1226,1227,1228,1229,1249,1250,1251,1252,1257,1259,1091/1,1091/101,10
1136/3,1137/2,1137/3,174/1,174/2,178/7,181/1,181/3,183/1,183/2,183/3,187/1,195/10,195/11,195/5,195/6,851/2,852/10,852/11,852/13,852/14,852/3,8
/
B. RAZVOJ V KRAJINI – drugo (prometna infrastruktura) NRP PC KRR16/2,KRP1/1,
KROS4
CD, CU, F, G, K1, K2
PC
GRAFIČNI PRIKAZ NA DOF POSNETKU
GRAFIČNI PRIKAZ NA GRAFIČNEM DELU OPN
NU se kompenzira z ukinitvijo obstoječe trase S obvoznice. Bilanca KZ je pozitivna. Na trasi nove S obvoznice so bile izvedene predhodne arh. raziskave iz katerih izhaja, da na območju ni izkazan arheološki potencial. V skladu z mnenjem kulture bo odcep
krožišča v fazi predloga spremenjen tako, da ne degradira cerkve. Za traso se bile izdelane variantne rešitve, ki so bile medsebojno vrednotene. Trasa prečka dva vodotoka, kjer je predviden premostitven objekt na stebrih. Za NU je predvidena izdelav
a OPPN, v kateri bo potrebno izdelati HH študijo.
Predlagana nova podrobnejša NRP:
 
 
IMG_2920.png
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
 ZAPOREDNA ŠTEVILKA NAČRTOVANE UREDITVE (NU): 172c
Površina (m2): PRIMSKOVO, RUPA
2754.93
Naselje oziroma okvirna lokacija: Parc. št. na katero posega NU:
Tip spremembe: Veljavna oznaka EUP/PEUP: Predlagana nova oznaka EUP/PEUP: Veljavna podrobnejša NRP: Sprememba PIP:
OPIS SPREMEMBE
Kranj
73/1, 90, 70/2, 72/1
B. RAZVOJ V KRAJINI – drugo (prometna infrastruktura) NRP PC KRP1/1,KRP2/2,
KROS4
G, K2, SK, SS, VC, Z
Katastrska občina:
Severno obvoznico v njenem vzhodnem delu prestaviti severneje in sicer tako kot je kot je bila trasa že določena v dopolnjenem osnutku OPN, s katero pa Zavod za varstvo narave ni soglašal. Površine med območjem KR SE 1 in premaknjeno severno obvoz
Obrazložitev:
/
GRAFIČNI PRIKAZ NA GRAFIČNEM DELU OPN
GRAFIČNI PRIKAZ NA DOF POSNETKU
NU se kompenzira z ukinitvijo obstoječe trase S obvoznice. Bilanca KZ je pozitivna. Na trasi nove S obvoznice so bile izvedene predhodne arh. raziskave iz katerih izhaja, da na območju ni izkazan arheološki potencial. V skladu z mnenjem kulture bo odcep
krožišča v fazi predloga spremenjen tako, da ne degradira cerkve. Za traso se bile izdelane variantne rešitve, ki so bile medsebojno vrednotene. Trasa prečka dva vodotoka, kjer je predviden premostitven objekt na stebrih. Za NU je predvidena izdelav
a OPPN, v kateri bo potrebno izdelati HH študijo.
Predlagana nova podrobnejša NRP:
PC
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
   ZAPOREDNA ŠTEVILKA NAČRTOVANE UREDITVE (NU): 173 Naselje oziroma okvirna lokacija: Kranj
Parc. št. na katero posega NU:
Katastrska občina:
  Površina (m2):
12667.87
    PRIMSKOVO
 1280/3, 1281/3, 1282/3, 1283/3, 1284/3, 1285/3, 1285/4, 1285/7, 1286/3, 1287/3, 1287/5, 1287/6, 1288/2, 1288/3, 1289/4, 1289/5, 1290/5, 1290/7, 1291/1, 1291/4, 1299/4, 1300/4
  A. RAZVOJ NASELIJ – širitev naselja Kranj - Primskovo
 KR P 32
 Tip spremembe:
 Veljavna oznaka EUP/PEUP:
  Predlagana nova oznaka EUP/PEUP: KR P 17/3 Veljavna podrobnejša NRP: K1
Predlagana nova podrobnejša NRP: BD
     Ukine se KR P 32.
 Sprememba PIP:
OPIS SPREMEMBE
 GRAFIČNI PRIKAZ NA GRAFIČNEM DELU OPN
 GRAFIČNI PRIKAZ NA DOF POSNETKU
  Širitev je namenjena predvsem zagotovitvi zadostnih parkirnih površin v območju EUP KR P 17/3 z NRP BD. Širitev je skladna s strateškim prostorskim načrtom in urbanističnim načrtom Kranja.
                                                            Obrazložitev:
      V skladu z mnenjem kmetijstva je izdelana programska zasnova. Širitev centralnih dejavnosti je možno zgolj na S, na V preko regionalne ceste na odprt kmetijski prostor ni sprejemljivo. Izgubljena metijska zemljišča so kompenzirana z izvzemom stavbih zemljišč z NU 978.
 
 
 IMG_4002.jpg
Nagovor ne Facebooku 
 
 
Nagovor umetnice Norme De Saint Picman na Youtube 
 
 
Severni.png

Severni Veter, Youtube, 44 views  1 Aug 2023

Severni veter Kranj:

 

  “ Gre za konkreten lokalni problem, lokalno propozicijo, načrt severne oboznice mesta Kranja, katera naj bi se premaknila bolj proti severu - in naj bi šla nekako tukajle čez, preko parka za mojo hišo, kjer je tudi začetek parka skulptur. 

    S konkretno prošnjo in opozorilom se obračam Mestni Občini Kranj, gospodu Matjažu Rakovcu, Županu Mestne občine Kranj, in vsem pristojnim urbanistom, ki so začrtovali traso Severne obvoznice. 

    Z začrtano trasom se absolutno NE STRINJAM, in želim, da se stvari dodatno premislijo.  Omogoči naj se razširitev obstoječih linij, in promet se  premakne na že začrtan obroč Kranja, kot ga že imamo okrog, potrebno je napravi ti več dodatnih žil, dodatnih smeri, ki bodo funkcionirale ob Teh urah, ko je veliko prometa, se pravi med tretjo in šesto uro. Za rešitev problematike gostega prometa v teh urah, ki so problematične, kritične se postavi panoje, ki so vodeni z AI, umetno inteligenco, povezano z Google Maps, z navodili, kam naj se promet usmeri. 

   To bo veliko cenejši poseg, bolj trajnosten, in manj bo presekanega tega zelenega pasu, ko tu zadaj, za mano,  kjer je bil vedno zeleni pas, kjer se ni gradilo, in je Kanjon Kokre ohranjen tak, kot je bil.  Pokažem ti situacijo tu zadaj, in res si želim, da najdemo skupno rešitev, ki bo dobra za vse, rešitev, ki ne bo posegala tako grobo v zeleni pas. 

Tu čez je tudi domačija, kmetija Ovčan, tudi njemu se vse preseka, ali pa višje Zgoraj kmetija Ovsenik, čez cesto. 

    Skratka, vsi želimo, da se ta trasa vsekakor NE ZAČRTA tukaj. 

    Prispevki in predlogi so zbrani v peticiji Severni Veter. 

    Želimo si najti ustrezno rešitev, ki se bo opirala vsekakor na tisto, kar je že zgra jeno, na poti in ceste, ki so že začrtane, ki so že v funkciji, da se jih eventuelno razširi in, da se v določenih strateških točkah  izoblikuje manjše žile, ceste, s katerimi lahko dostopamo do  lokalnih bivalnih točk.    

   Sem Norma De Saint Picman, intemedijska Gesamtkunstwerk NFT umetnica, ukvarjam se z kiparstvom, slikarstvom in intermedijo, ter phygital povezavo z NFT in Metaversom. 

   Tu zadaj pa je projekt Priestesses, se pravi Svečenice, ki so tudi del začrtanega projekta 

Parka skulptur v Kokrškem Logu.  

 

Tukaj čez pa je tudi reka, kjer se vsak dan kopam, in Ovčanovo… 

…Il y a des animaux, il y a les arbustes en fleurs, voila, et puis, il y a toujours cette mouvement de la nature, de l’instantinité, de l’instant, donc la captation de l’instant, et puis, voila…D’une coté il y a le projét sur la Noravisionsolar, sur le Jardin de l’Eden, donc Les Fleurs en épanouissement, voila, et puis, d’autre part, il y a des portraits / Milan Kranjc, David Michigan, comme Jésus, et c’est l’image de Saint Thomas, donc, l’incrédulité de Saint Thomas, qui veut mettre ces doigts dans le corps de Jesus…donc pour voir, est -ce-que il était vraiment mort, est ce que il a vraiment subi…Chevalier avec la rose, il c’est inspiré un peu de noblesse, led Chevaliers du Malte…

 O projektu Noravisionsolarmetaverse, projektu oljnih slik na solarnih panelih… 

…Na slikah so tudi živali, cvetoči grmi,  vseprisotno gibanje narave, ujetje trenutka... Na eni strani serija Noravisionsolar Rajski Vrt, Cvetje spomladi, slikano nań prostem, na drugi strani pa so portreti : Milan Kranjc, David Michigan, kot Jezusa z Nejevernim Tomažem... Vitez z vrtnico, aluzija plementosti…

 

 

   To je prazaprav košček zemlje, kjer sem preżivela svojo mladost, in se sedaj ponovno vračam, kot v neke vrste zatočišče, oazo, in tukaj je tudi nastala cela zadnja serija slik na solarnih panelih Noravisionsolarmetaverse The Garden of Eden, torej slike zadnjih treh let . 

     Želim ohranitev tega koščka miru, to oazo, ta Zeleni pas v Srcu Kranja, ta košček skoraj nedotaknjene narave. 

   Zelim ga kot takega tudi ohraniti in obogatiti z umetnostjo, z skulpturami, in oplemenititi z samoobogatitvijo elementov, ki so že prisotni, se pravi gozda, trave, reke, v vsej njihovi naravni in divji lepoti. 

   Prav tako govorim tudi v imenu sosedov, ki so tudi ogroženi s tem projektom, sosedom, katerih parcele mejijo na Jezersko cesto,  in katerih mnenja, želje, so tudi prisotna v tekstu peticije, s samostojnimi prispevki vsakega posebaj, in navedbo njihovih želja in nujnosti, da se ta trasa, tako kot je začrtana, NE IZVEDE. Hvala. 

 

 

 


Norma De Saint Picman Noravision Gallery, Zavod za promocijo umetnosti, kulture in izobraževanja    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Norma De Saint Picman Noravision Gallery, Zavod za promocijo umetnosti, kulture in izobraževanja to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...