Nestrankarska razvojna pobuda za vasi, kraje in mesto občine Logatec

Pasica_Občanski_forum_Logatec_2030.png

Nestrankarska razvojna pobuda za vasi, kraje in mesto občine Logatec

Skupaj za dobro življenje!

Občanke in občani, Logatčanke in Logatčani!

Živimo v času negotovosti, v katerem se prepletajo gospodarske krize, zdravstvena tveganja, podnebne in tehnološke spremembe. Povečuje se nezaupanje v sposobnost institucij in odločevalcev, da demokratično in učinkovito rešujejo razvojne probleme. Zaradi individualizacije in potrošništva postajamo družba raznolikih življenjskih stilov. Posledično je med nami vse več digitalne komunikacije in vse manj povezanosti.

Kaj vse to pomeni za naša življenja, za naše cilje in našo prihodnost? Kaj bomo v takšnih razmerah današnje generacije zapustile prihodnjim?

Z veliko mero zaskrbljenosti opažamo, da občina Logatec ni pripravljena na ključne izzive današnjega časa. Neizkoriščene ostajajo razvojne priložnosti, ki jih v naše kraje prinašajo priseljevanje, nove poslovne ideje in povečana raznolikost naše skupnosti. Hkrati manjka dolgoročna vizija razvoja naše občine. Razočarani smo zaradi dolgotrajnega uresničevanja in negospodarne izvedbe občinskih projektov in investicij. Nezadovoljni spremljamo nesmotrne infrastrukturne rešitve na področju prometa, komunale in izobraževanja. Moti nas nepremišljeno urbanistično načrtovanje. Pričakujemo boljši dostop do javnega zdravstva in kulture. Pogrešamo skupno identiteto in povezanost v naši občini.

Zato je skrajni čas, da skupaj naredimo konec zamujenih razvojnih priložnosti in drobljenju naše skupnosti!

Pred nami je pomembno desetletje, v katerem moramo uresničiti ključne razvojne projekte, ki bodo današnjim in prihodnjim generacijam zagotovile kakovostno življenje v vaseh, krajih in mestu občine Logatec. Potrebujemo koncept napredka, ki združuje lokalno, tradicionalno in sonaravno z novimi idejami, praksami in pristopi. Pri tem nas mora voditi vizija trajnostnega gospodarskega razvoja, ki je skladna z zdravim okoljem in socialno pravičnostjo.

Zato se v razvojni pobudi Občanskega foruma Logatec 2030 zavzemamo za naslednje občinske projekte:

1. Priprava strateškega razvojnega načrta »Logatec 2030«.

2. Ustvariti družini in otrokom prijazno in varno okolje.

3. Skrb za logaško naravo in pitno vodo.

4. Trajna rešitev čistilne naprave in sušilnice blata v Logatcu.

5. Zaustavitev nerazumnih investicij v prizidke ključnih ustanov in celovit pristop k reševanju prostorske problematike zdravstvenega doma, Narodnega doma, gasilsko-reševalnega centra in vzgojno-izobraževalnih zavodov.

6. Ureditev pogojev za razvoj in širitev uspešnih podjetij, vključno s povezovalno cesto med obema obrtnima conama ter podjetniškim inkubatorjem.

7. Oživitev kulturnega in družabnega življenja v Logatcu ter ureditev mestnega središča kot prostora srečevanja in združevanja občanov.

8. Širitev športne infrastrukture za množično rekreacijo in razvoj talentov.

9. Skrb za dolgotrajno oskrbo starejših in medgeneracijski dialog.

10. Center za mlade, ki bo omogočal razvoj in druženje mladih ter deloval kot glas za naslavljanje izzivov, s katerimi se soočajo mladi občani.

11. Sistemska podpora logaškemu kmetijstvu, razvoju podeželja in spodbujanje dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.

12. Načrtni razvoj in krepitev potencialov lokalnega turizma.

13. Učinkovito črpanje evropskih sredstev za občinske razvojne projekte in investicije.

14. Zagotoviti širokopasovni dostop do interneta za prehod gospodinjstev v digitalno družbo.

Temeljni pogoj dobrega življenja je sistematično vključevanje prebivalk in prebivalcev ter odprt in pregleden pristop k upravljanju in vodenju naše občine Logatec!

-----

Hvala za vašo podporo!

Pomagala nam bo izboljšati kakovost življenja v občini Logatec. 

Pridruži se nam na https://www.facebook.com/ObcanskiforumLogatec2030/.

Spletna stran https://logatec2030.si/.

-----

Podpornice in podporniki nestrankarske Razvojne pobude Logatec 2030 - Skupaj za dobro življenje!

1. Bogdan Lipovšek, dolgoletni direktor hotela Union, upokojenec

2. Dr. Anton Gosar, profesor

3. Metka Rupnik, dolgoletna ravnateljica, predsednica društva UTŽO

4. Ana Kermavnar, zdravnica

5. Katja Stražiščar, pravnica

6. Tomaž Smrtnik, upokojeni sodnik

7. Peter Nagode, direktor podjetja

8. Matjaž Mesec, podjetnik

9. Andrej Pečkaj, kmetovalec

10. Marko Pečkaj, upokojenec tovarne KLI Logatec

11. Dr. Nataša Kovačević, inženirka leta 2021

12. Anja Sedej Korenč, slovenistka in glasovna ustvarjalka

13. Borut Marolt, ravnatelj

14. Zala Jereb, administratorka

15. Lina Jerina Ljubojević, podiplomska študentka

16. Tone Koler, upokojenec

17. Urška Comino, samozaposlena v kulturi

18. Tomaž Rožmanc, obrtnik

19. Bojana Levinger, učiteljica

20. Dr. Mitja Reichenberg, skladatelj in predavatelj

21. Maja Nagode Ambrožič, učiteljica in aktivistka

22. Matevž Podjed, direktor Notranjskega parka

23. Davor Jerina, pravnik

24. Azer Šarić, vodja odnosov z javnostmi

25. Dr. Staša Mesec, turistična delavka

26. Luka Loštrek, glasbenik in pedagog

27. Dimitrij Pahor, podiplomski študent

28. Maša Župančič, prevajalka

29. Josip Žanko, gostinec

30. Mag. Jure Smole, vodja prodaje

31. Matej Stražiščar, živilski tehnolog

32. Petra Rok, teologinja in bibliotekarka

33. Miha Brajnik, igralec

34. Mag. Gregor Živec, vodja prodaje

35. Jerca Korče, bivša predsednica KLŠ

36. Branko Hajdinjak, komercialist

37. Davor Loštrek, glasbenik, pedagog

38. mag. Katja Geršak, direktorica

39. Job Rupnik, podiplomski študent

40. Miha Širca, turistični delavec

41. Mateja Delakorda, kulinarična novinarka

42. Lovro Nagode, reševalec, gasilec

43. Janez Petek, upokojenec

44. Vid Sark, slikar

45. Sara Pečkaj, trenerka

46. Mateja Hajdinjak, ekonomski tehnik

47. Blaž Bešvir, samostojni podjetnik

48. Manca Romih Ravnikar, strokovnjakinja za odnose z javnostmi

49. Janez Podjed, upokojeni profesor športne vzgoje

50. Ambrož Jakop, morjeplovec

51. Kristjan Kroupa, samozaposleni v kulturi, producent in instrumentalist

52. Janez Novak, inženir lesarstva

53. Tadeja Pečkaj, trgovka

54. Uroš Jereb, obrtnik

55. Luka Romih, računalničar

56. Tajda Pečkaj, vzgojiteljica

57. Marija Lesjak Reichenberg, pedagoginja

58. Jure Rupnik, podjetnik

59. Aleksandra Miklavčič, ekonomistka

60. Jakob Arhar, podjetnik

61. Jože Guši Miklavčič, informatik

62. Kristjan Bauer, diplomirani ekonomist

63. Mag. Simon Delakorda, politolog in nevladnik


Občanski forum Logatec 2030    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Občanski forum Logatec 2030 to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...