PETICIJA PROTI POSTAVITVI PLAVAJOČE SONČNE ELEKTRARNE NA DRUŽMIRSKEM JEZERU

SEG_-_Nesolar_peticija_Cover_photo_A1_02_desktop.jpgPodpisani, izražamo odločno nasprotovanje postavitvi plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru (PSE) in zahtevamo, da se ta projekt ustavi. Radi bi poudarili, da predstavniki Šaleškega ekološkega gibanja ne nasprotujemo trajnostnim oblikam pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov. Nasprotujemo pa načinu, ki ga je država z ZUNPEOVE na hitro in brez posveta s prebivalci Šaleške doline umestila v naše okolje in nam bo s tem onemogočila izbiro lastne trajnostne prihodnosti, za katero smo se že odločili. Projektu nasprotujemo zaradi:   

  1. Ohranjanja naravnega okolja Družmirsko jezero je naravni habitat tudi redkih in zavarovanih vrst sesalcev, ptic, rib, dvoživk in plazilcev. Postavitev plavajoče sončne elektrarne bi uničila njihov dom ter motila naravni mir in ravnotežje ekosistema.
  2. Obstoječih alternativnih lokacij Sončne elektrarne je mogoče postaviti na že pozidana in asfaltirana industrijska področja v Šaleški dolini, kot so območja TEŠ, Premogovnika Velenje, Gorenja in industrijskega območja v Šoštanju. Ta območja imajo več kot dovolj površin za namestitev sončnih panelov brez dodatnega uničevanja narave. Izjava direktorja TEŠ-a, g. Debeljaka, na eni izmed predstavitev, ko je iskreno povedal, da investitor nima razvitega poslovnega modela za postavitev sončnih elektrarn na poslovne objekte drugih podjetij in zato ta opcija v tem trenutku ni izvedljiva, ne more biti razlog za lovljenje rokov za črpanje nepovratnih sredstev za pravični prehod in uničevanje narave.
  3. Škodljivih vplivov na okolje Postavitev plavajoče sončne elektrarne bi imela negativne vplive na vode, vodne površine ter naravne dele okolja. S senčenjem in čiščenjem s prečiščeno vodo bi vplivala na pH vrednost in osmotsko ravnotežje jezerske vode, kar bi lahko škodovalo rastlinam in živalim v jezeru. O škodljivih vplivih govorijo novejše znanstvene študije, ki izpostavljajo tudi dejstvo, da končnih vplivov ni mogoče predvideti zaradi pomanjkanja raziskav.
  4. Zmanjšanja turističnega potenciala Prebivalci občine Šoštanj so se v svoji razvojni strategiji odločili razvoj turizma ob šaleških jezerih in občini. Plavajoča sončna elektrarna bi omejila prostor za rekreacijske in športne dejavnosti ter zmanjšala privlačnost območja za obiskovalce.
  5. Tradicije zavajanja prebivalcev Šaleške doline in neizpolnjevanja danih obljub Trditev sodelujočih v projektu, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za naravne vire in prostor ter investitorja HSE d. o. o., da bi PSE Družmirje lahko oskrbovala 35.000 gospodinjstev, je zavajajoča. Proizvodnja električne energije iz sončne energije ni stabilna in zanesljiva zaradi vremenskih razmer in dnevnih nihanj. Poleg tega pa TEŠ potrebuje s soncem proizvedeno električno energijo za načrtovano proizvodnjo vodika. Občina Šoštanj je ob sprejemu OPN za TEŠ 6 dobila obljubo in podpisala sporazum, po katerem bi morala dobiti določena sredstva za odškodnino. Ni jih dobila zaradi člena v pogodbi, da TEŠ v primeru slabih gospodarskih rezultatov le-teh ni dolžan izplačati. Na zadnje so nam na predstavitvi pobude iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor povedali, da lahko pobudo ustavi le Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, kljub obljubi ministra Kumra, da bomo lahko prebivalci Šaleške doline ustavili projekt kadarkoli. O tem se lahko prepričate na povezavi: https://www.facebook.com/100070069395646/videos/851532563677519/.
  6. Nevarnosti nesreč Plavajoče sončne elektrarne so izpostavljene tveganjem, kot so požari in toča. V primeru nesreče bi lahko strupene snovi kontaminirale jezero in ogrozile vodni ekosistem ter kakovost vode.
  7. Izbire lastne prihodnosti Lokalna skupnost ima pravico do izbire lastne trajnostne prihodnosti. Postavitev plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru bi onemogočila razvoj turizma in drugih trajnostnih projektov, ki so zapisani v razvojni strategiji občine Šoštanj.
  8. Kršenja 37 a člena ZUNPEOVE V zakonu piše: »fotonapetostna naprava se postavi tako, da se ne omejuje ali onemogoča izvajanja obstoječih vodnih pravic ter se izvedejo potrebni ukrepi za zagotovitev varnosti uporabnikov tega vodnega zemljišča.« S postavitvijo plavajoče elektrarne bodo kršene obstoječe pravice ribičev. Prav tako bodo obiskovalci Družmirskega jezera, ki tu najdemo svoj mir in sprostitev v naravi, prikrajšani zanju. A ne gre le za ljudi. Pravice imajo tudi rastline in živali. Njim bodo najbolj kršene, omejene in onemogočene. 

Skozi vsa leta delovanja smo se prebivalci Šaleške doline odrekali na račun skupnega dobrega naše Slovenije in za 50 let obilja za vedno žrtvovali najbolj rodovitne površine v dolini. Mnogi so bili zaradi rudarjenja primorani zapustiti svoje domove.  

Zato pozivamo odgovorne, da upoštevajo naše argumente in ustavijo projekt postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru. Predlagamo, da se sredstva za pravični prehod uporabijo za razvoj trajnostnih in okolju prijaznih rešitev, ki bodo koristile lokalni skupnosti in naravi.  

S podpisom te peticije boste izrazili osebno mnenje proti izgradnji plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru in podprli naša prizadevanja za ohranitev narave in trajnostni razvoj Šaleške doline. Skupaj lahko dosežemo spremembe in zaščitimo naše okolje za prihodnje generacije.


Šaleško Ekološko Gibanje    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Šaleško Ekološko Gibanje lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...