PROTI ŠKODLJIVIM ODLOČITVAM O DRŽAVNIH INVESTICIJAH – DRUGI TIR

PETICIJSKA PODPORA PISMU POSLANCEM


Spoštovani poslanci,

Vaše delo je izjemno odgovorno, saj odločate o usodi prihodnosti državljanov in Slovenije kot države. Z zakonom financiranja izgradnje proge Koper – Divača, kot je pred vami po vetu Državnega sveta in sedaj  po sprožitvi REFERENDUMA (beri opombo)boste slovensko infrastrukturo izpostavili spodnjim problemskim zanjkam:

1. Časovna: Zaradi vrtanja skozi apnenec kraškega terena bodo izvajalci naleteli na pojave kraškega podzemlja in tako se bo že draga investicija podražila ter dodano upočasnila. Torej boste zavestno prispevali k zamudi pri povezavi srednje Evrope preko Kopra, ter s tem zanesljivo zmanjšali konkurenčno prednost naše slovenske Luke.

2. Finančna: Prvoten današnji izračun, da bo stala proga 1,4 milijarde eur za enotirno progo se bo z nujno postavitvijo dvotirne in zaradi neznanih dodatnih problemov podražila na vsaj 2,5 milijarde in več. Finančna konstrukcija v projektu je navzgor odprta. Nujna dodatna obremenitev proračuna vsaj v delu povečanja stroškov investicije v bodočnosti, bo zanesljivo pripeljala do relativnega zmanjšanja pokojnin do 10%. S tem boste poleg razvojne blokade tlakovali pot k zmanjšanju socialne varnosti ogroženih družin. 

3. Transportna: Zaradi preobremenjenosti obstoječe dotrajane, 60 let stare, enotirne proge in izpadov njenega obratovanja iz naslova nujnih večjih popravil, se bo kapaciteta pretovora preko železniškega tira zmanjšala. Tako boste s tem zakonom zagotovili nevzdržno bivanje državljanov ob progi.  

4. Dodatna okoljska. Vladni predlog Drugega tira je mednarodno obremenjujoč. S središčnico tunela je speljan 5 metrov od meje z Italijo. Slovenija je zato sicer pridobila dovoljenje Italije. Z vzporedno cevjo bo poseg na italijansko ozemlje še večji, zato se raje prepričajte ali so strokovne podlage in zagotovila, da je ta problem dolgoročno in celovito rešen, resnična ali ne. Z zavedanjem vse problematike, ki jo morate upoštevati, je vztrajanje pri sedanjem projektu obremenjujoče saj boste povzročili motenje kraškega in podzemnega pretakanja vode na območju tunelov T1 in T2. Posledica so lahko ne samo spori naravovarstvene narave, ampak tudi mejni spori.  Zakon temelji na neresničnih podatkih in nima niti vseh ustreznih dokumentov in verifikacij, kar lahko dodatno preverite v prilogi.  Sprejetje takega zakona pomeni, da boste svojo nalogo, ki smo vam jo kot volivci zaupali zavestno, v tem primeru opravili nevestno in nerazumno. Vsi našteti problemi se programirano zaključujejo z razprodajo infrastrukture in Luke Koper zato je Vaša odgovornost še večja in jo ne boste mogli skriti. Zato vas prosimo k TREZNI PAMETI. Vaša trditev, da bo to projekt SMC, ki bo pomembno prispeval k razvoju države, je samo prikrivanje skorumpiranega mreženja na področju infrastrukture. Lopata, ki bo zakopana v tako skorumpiran projekt, bo zakopana v zavest po prepotrebnem preverjanju odgovornosti in predvsem vestnosti pri pregledovanju potrebne dokumentacije, ki jo je dovolj in jo morate prebrati zato, da boste razumeli, kam Vas pelje brezskropulozno navijanje za zgrešen projekt. G. Leben je bil na terenu in je pred vaščani obljubil gradnjo dvotirne proge takoj in to še letošnje leto. Izjava KS Črni kal z dne 25.4.2017.  Vse, ki bodo omogočili sprejem, za razvoj države in za državljane škodljivega zakona, si bomo poimensko zapomnili in  storili vse potrebno, da se bo z novim sklicem zagotovila sestava DZ, ki bo s sklepom preprečila omenjena škodljiva, negospodarna zapravljanje denarja davkoplačevalcev ter nelegalna dejanja kot izhaja iz tega zakona ter terjanje kazenske odgovornosti vpletenih. 

  image002-LUKAKOPER.jpg

P.S.: Dosedanje izkušnje s TEŠ 6, dokapitaliziranjem državnih bank, upravljanje slabe banke, porabljanje proračunskih sredstev v zdravstvu ipd. »kar je samo vrh ledene gore  v zadnjem obdobju«  govorijo o nujnosti prekinitve z dosedanjo prakso kar je temelj tudi tega sporočila. Zato pozivamo tudi druge državljane, da se aktivirajo kot aktivni državljani pri upravljanju naše skupnosti, družbe in države. Samo tako si bomo ustvarili pogoje za boljšo sedanjost in lepšo prihodnost.

V naši ustavi je napisano: V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Zato začnimo!

Več:

Kritična analiza dosedanjega dela in gradiva v zvezi z Drugim tirom: Drugi_tir

Zahteva Državnega sveta RS za ponovno odločanje o Zakonu o financiranju Drugega tira, 24.4.2017: zahteva_DSRS_ponovno_odlocanje_drugi_tir.pdf

Dosedanji postopek odločanja o Zakonu o Drugem tiru v DZ RS: Vladni_projekt_Drugi_tir/Postopek_sprejema_zakona_o_Drugem_tiru_stanje_29_4_2017.pdf

 

                       image004-KSCRNIKAL1.jpg


Poziv glede  ureditve odprtih vprašanj pred pričetkom kakršnih koli aktivnosti v zvezi z izgradnjo proge Divača Koper
, 25.4.2017: IZJAVA_ZBORA_ OSP_DOL.pdf

Razlaga členov z visokim koruptivnim tveganjem dodatek_cleni_zakona_o_Drugem_tiru_z_visokim_koruptivnim_tveganjem.pdf


dodano 7.5.2017 ob 10,40 uri podpora peticiji:
Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir 

dodano 7.5.2017 ob 14,00 uri naslov pisma:
PETICIJSKA PODPORA PISMU POSLANCEM

dodano 12.5.2017 ob 19,00 uri: 
PETICIJSKO PODPRTO PISMO PROTI ŠKODLJIVIM ODLOČITVAM O DRŽAVNIH INVESTICIJAH – DRUGI TIR
je pokazalo da je tudi v Sloveniji možno sodelovanje različnih skupin in posameznikov različnim strokovnim pogledov, ideoloških nadzorov, pripadnosti itd.
da državljanom ni vseeno. Med danes že 150 podpisniki peticijskega pisma poslancem DZ RS so različni intelektualci, inženirji, profesorji, delavci in tako pismo predstavlja prerez aktivnih državljanov različnih izobrazb ter strok. 
Združila jih je vsebina, ki vsebuje prošnjo pa tudi zahteve državljanov glede razvojnih investicij. 
Tudi pismo samo je nastalo v sodelovanju večih, tudi specifično strokovno podkovanih oseb.  
Pismo je bilo zaradi oddaje v jutranjih urah tik pred sejo za poslance nično, saj ga niso prejeli na svojo odločevalsko klop.
Kot veste so glasovali znotraj političnih interesnih združenj enako kot pred zavrnitvijo zakona s strani DS RS (razen SDS, ki je dodala še dva opozicijska glasova proti). Delovanje celotne civilne družbe v primeru Drugega tira je lahko dober temelj prakse sporazumevanja, ki pa ga oblast, verjetno zaradi vnaprej izoblikovanih stališč, ignorira.   
Hvala glavnemu motorju in soavtorju peticije Vladislavu Stresu. Hvala tudi ostalim soavtorjem.
Podpise peticije bomo zbirali do razrešitve temeljnih problemskih zank, ki jih izpostavlja peticijsko pismo.

Branko Damjanovič - Gibanje za prenovo Slovenije in prvo podpisani   


Dodano 24.5.2017
Opomba: in sedaj  po sprožitvi REFERENDUMA    
 
Referendum drugi tir obrazec - PROTI DVOJNI CENI ZA ENOJNI TIR

Zbiranje podpisov na upravnih enotah od 19.05 do 22.06. 2017 -
pohitite, da dokažemo našo voljo čimprej!  www

http://uploads.publishwall.si/imgsmedium_2/2017/05/18/publishwall_resized_1495130872_5530077.jpg

 
Peticijo pripravili:
Aktivni državljani v sodelovanju s področnimi strokovnjaki
Gibanje za prenovo Slovenije

Branko Damjanovič - Gibanje za prenovo Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije