Peticija za ustavitev postopkov, sproženih proti dr. Matjažu Figlju

V civilni pobudi Prebujenje-Pravica za vse smo se odločili, da odločevalcem jasno pokažemo svojo podporo dr. Figlju in nestrinjanje z delovanjem in postopanjem Zdravniške zbornice. Ugotovitvam Odbora zdravniške zbornice za pravno etična vprašanja ostro nasprotujemo. S peticijo od Vlade in pristojnih organov zahtevamo takojšnjo ukinitev vseh proti njemu sproženih postopkov.  

Ne moremo mimo vprašanja, komu je dr. Figelj tako velik trn v peti, da se je terjal takšen pogrom nad zdravniškim kolegom; od kje in zakaj tako silovit strah, da bi javno izražena mnenja enega zdravnika (in morda nekaj njegovih somišljenikov) tako zelo bistveno in pogubno vplivala na slovensko javnost. Javno izražena mnenja dr. Figlja so v velikemu delu slovenske javnosti potrdila tisto, kar vemo vse od začetka razglašene epidemije. Na naše zaupanje v zdravstvo dr. Figelj nikakor ni vplival. Bilo je močno omajano že veliko prej.  

Dr. Figlju zgoraj omenjeni Odbor očita, da naj bi kršil sledeče člene Kodeksa zdravniške etike:  

-   Uvodna določila o temelju poslanstva zdravnika – citiramo:              

»svečano obljubljam: svoj poklic bom opravljal vestno in odgovorno. Najvišja zapoved pri   mojem ravnanju   bo ohranjanje in obnavljanje zdravja ter preprečevanje in lajšanje trpljenja. Varoval bom skrivnosti, ki mi bodo zaupane. Ohranjal bom čast in plemenita izročila  zdravniškega poklica in ne bom dopuščal nobenih razlik zaradi spola, rase, genetskih dejavnikov, življenjskega sloga, spolne usmerjenosti, vere, nacionalnosti, politične pripadnosti ali socialnega položaja. Spoštoval bom človeško življenje od spočetja dalje in celo pod grožnjo ne bom svojega zdravniškega znanja uporabil v nasprotju z zakoni človečnosti.  Svojim učiteljem, kolegom in sodelavcem bom izkazoval dolžno spoštovanje.«   

-  37.člen – citiramo: »Pri spodbujanju javnega zdravja zdravnik sodeluje pri izobraževanju ter s predlogi ukrepov za krepitev zdravja in blaginje posameznika in skupnosti.«

-  38.člen – citiramo: »Zdravnik sodeluje pri pripravi in izvedbi kolektivnih ukrepov, katerih cilj je izboljšanje preventive, diagnostike in zdravljenja bolnikov.«                    - - - 43.člen – citiramo: »Zdravnik je dolžan v mejah svojih sposobnosti in možnosti, ki so na voljo, z medicinskega vidika sodelovati v primeru večje nesreče, epidemije, naravne katastrofe ali vojne.«

- 61.člen – citiramo: »Zdravnik se zaveda, da vsako neustrezno, lahkomiselno, za zdravnika nečastno in ponižujoče dejanje prizadene tudi druge zdravnike in zdravstveno osebje ter zdravstvo v celoti. Za zdravnika nečastna je vsaka zloraba javnih pooblastil in sredstev za osebno okoriščanje.«

Vsem navedbam ostro nasprotujemo, menimo, da so v popolnem nasprotju z zdravo razumsko presojo. Celo več, prepričani smo, da je dr. Figelj eden redkih zdravnikov, ki v celoti ravna v sozvočju s svojim zdravniškim poslanstvom in s svojimi izjavami v ničemer ne krši nobenega člena Kodeksa zdravniške etike.  

Utemeljitev:  

Kodeks zdravniške etike med drugim določa tudi: - da  pri diagnostičnih in terapevtskih postopkih ob neozdravljivih boleznih zdravnik upošteva kakovost pacientovega življenja in njegove želje ter ne uvaja ukrepov ali jih opušča, kadar so nekoristni ali pa pacientu v večje breme kot v korist (27.člen)

-  da socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in na izide zdravljenja: da se zdravnik tega zaveda in na to opozarja (36.člen)

-  da je zdravnik  od naročnika ali delodajalca strokovno neodvisen pri oceni okoljskega in poklicnega tveganja, poklicne varnosti in zdravja pri delu ter pri preventivnih programih (39.člen)

-  da zdravnik opozarja laično in strokovno javnost na pomanjkljivosti na področju zdravstvenega varstva in na poskuse vplivanja na strokovno neodvisnost zdravnikov (40.člen)

-  da zdravnik odklanja sodelovanje ali podporo pri dejavnostih, ki kršijo človekove pravice (44.člen)

Vse člene KZE, tako tiste, katerih kršitve so mu očitane, kot druge navedene, v polnosti spoštuje in udejanja prav dr. Figelj. 

Sprašujemo se ali je KZE dvoumen, dvoličen, ali še več – v nasprotju s samim seboj, predvsem pa v popolnem nasprotju z Ustavo RS? Ustava RS namreč vsem državljanom dovoljuje imeti in javno izražati svoje mnenje (»Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja«; 39.člen, ter » Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno«; 41.člen, svoboda vesti).

Noben zakon, predpis, uredba, listina, ne more in ne sme biti nad Ustavo. Nihče nima pravice pričakovati od nikogar, niti od zdravnika, da ravna v nasprotju s svojo moralno držo oziroma v nasprotju s svojo vestjo.  

Zahtevati pokorno poslušnost tako imenovani »stroki« je moralno sporno in zavržno dejanje. Stališča in vrednostne sodbe pristranske. Večinsko mnenje stroke ni znano, kajti večina zdravniške stroke ubogljivo molči ves čas razglašene epidemije. Zakaj so tiho? Ker jim je morda tako zaukazano in se bojijo izgube zaposlitve?  

Pacienti imamo pravico do obveščenosti in pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju. Kot državljani pa imamo tudi pravico spraševati, dvomiti, raziskovati in razmišljati s svojo glavo. Slepo verjame zgolj tisti, ki ne razmišlja. Že pokojni Einstein je dejal: »Znanost brez religije je hroma in religija brez znanosti slepa«; v današnjem času lahko parafraziramo »znanost brez srca je hroma in srce brez znanosti slepo«.

Ljudje nismo zgolj telo, nismo stroj, imamo srce in dušo in imamo ju z namenom. Prav to z vsem svojim delovanjem in javno izraženimi mnenji dokazuje dr. Figelj, saj dokazuje ne le, da je zdravnik s srcem, temveč tudi in predvsem človek z visokimi moralnimi in etičnimi načeli. Gotovo poznate geslo društva Hospic: »dodajamo življenje dnevom« (in ne dni življenju).  

Vsak dan več državljank in državljanov nas je, ki smo prepričani, da so nerazumni, nelogični in nesmiselni ukrepi povzročili mnogo preranih smrti. Starostniki v DSO-jih so umirali brez obiskov, brez dotika, brez objema svojih najbližjih. Ljudje so in bodo umirali zaradi nepravočasnega diagnosticiranja in ustreznega zdravljenja. Menite, da je to v skladu z zdravniškim kodeksom?    

Podpisniki te peticije izražamo javno zahvalo in podporo dr.Matjažu Figlju za njegovo pokončno, moralno, srčno, človeško držo in stojimo za sleherno njegovo javno izrečeno besedo. Od Vlade in odgovornih zahtevamo, da posredujete in ustavite vse postopke, ki jih je Zdravniška zbornica sprožila proti omenjenemu zdravniku.  

 

 Mojca Žugman

 Civilna pobuda Prebujenje-Pravica za vse

                                                         

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Pobuda Prebujenje lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...