Peticija za družbeno blaginjo kot osnovo duševnega zdravja

Za pravično družbo, ki skrbi za duševno zdravje ljudi!

V projektu "Duševno zdravje je človekova pravica", ki ga vodi Kulturno umetniško društvo Transformator v sodelovanju z Bralnim krožkom kritične psihologije, Pedagoško fakulteto in Fakulteto za socialno delo, poudarjamo nujnost razumevanja duševnega zdravja kot temeljne človekove pravice, ki jo je potrebno zagotavljati in varovati na vseh ravneh družbe.

Zakaj je ta peticija pomembna?

Duševno zdravje je globoko prepleteno z družbenimi dejavniki - od ekonomske stabilnosti do dostopa do kakovostnega izobraževanja in zdravstvenih storitev ter pravice do stanovanja. Vendar pa sedanje stanje kaže, da sistem in družbene strukture ne uspejo zagotavljati potrebne podpore, s čimer povečujejo breme duševnih stisk med prebivalstvom, še posebej med mladimi.

Naši cilji:

  1. Poudariti družbeno odgovornost za duševno zdravje. Duševno zdravje ni le odgovornost posameznika, temveč je tudi odraz kakovosti družbenih vezi ter podpornih sistemov in enakosti v družbi.
  2. Zahtevati sistemske spremembe, ki bodo pripomogle k izboljšanju pogojev za krepitev duševnega zdravja, kot so dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev, izobraževanja, zaposlitvenih možnosti in dostojnega bivanja za vse.
  3. Spodbujati vključevanje skupnosti v procese odločanja in izvajanja programov za izboljšanje duševnega zdravja, s poudarkom na preprečevanju in zgodnjem prepoznavanju duševnih stisk.

Kako lahko prispevate?

Podpis te peticije je korak k priznavanju duševnega zdravja kot integralnega dela našega skupnega blagostanja in poziva k nujnim ukrepom za izboljšanje družbenih pogojev, ki vplivajo na naše duševno zdravje.

Zahtevamo:

  • Večji poudarek na družbenih in ekonomskih dejavnikih, ki vplivajo na duševno zdravje.
  • Dostopnost in raznolikost terapevtskih in podpornih storitev.
  • Aktivno vključevanje skupnosti v razvoj in izvajanje strategij za krepitev duševnega zdravja.

Za družbo, ki skrbi za duševno zdravje vseh, podpišite zdaj!

Podpišite peticijo

By signing, I authorize KUD Transformator to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...