PETICIJA za dostojno plačilo in delo v trgovini. Nedelj ne damo!

S koncem letošnjega leta poteče veljavnost Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS). V dosedanjih pogajanjih z delodajalskimi organizacijami nismo dosegli bistvenega napredka.

Ne pristajamo na zahteve delodajalcev, da se nova KPDTS sklene pod pogojem, da SDTS soglaša s spremembo Zakona o trgovini, ki bi znova omogočil delo na 16 nedelj v letu.

Tudi ostale zahteve delodajalcev so za nas nesprejemljive:

1.    Ne pristajamo na zmanjšanje dodatka za delovno dobo iz 0,5 % na 0,3 % pri zadnjem delodajalcu.

2.    Ne pristajamo na odpravo dodatkov za delo v popoldanski in nočni izmeni v višini 10 %, saj pri tem zaposleni izgubijo od 200 EUR do 700 EUR, v skladiščih, bencinskih servisih, pekarnah pa še bistveno več, tudi do več tisoč EUR na leto.

3.    Ne pristajamo, da bi se kraj opravljanja dela določil tako, da se delavce lahko premešča od kraja bivanja na delo tudi v 100 km oddaljene trgovine.

4.    Ne pristajamo na povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini 85 % javnega prevoza – po možnosti enotna vozovnica.

5.    Ne pristajamo na ponudbo, da se za dela v IV. tarifnem razredu, torej za poklice prodajalec, avtomehanik, serviser, skladiščnik itd., določi bruto plača v višini 1050 EUR, ob pogoju, da se odrekamo dodatkom na popoldansko in nočno izmeno.  

Zahteve sindikata so bile:

1.      V pogodbah o zaposlitvi točna določitev kraja opravljanja dela in s tem preprečitev vsakodnevnega premeščanja in zagotovitev dodatnih zaposlitev.

2.      Plača v IV. tarifnem razredu se določi v višini minimalne plače, torej brez doplačila.

3.      Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se delavcem izplača v 100 % višini javnega prevoza ali 0,21 EUR/km.

4.      Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi v višini 7,96 EUR in se izplača v denarju.  

Delavke in delavci v dejavnosti trgovine s svojim podpisom soglašamo in podpiramo nadaljnja prizadevanja Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) v boju za novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine.  

Rast cen hrane in energentov je temeljito posegla v znižanje standarda zaposlenih, zato s svojim podpisom tudi izjavljamo, da bomo v primeru, v kolikor se Sindikat delavcev trgovine Slovenije ne dogovori z delodajalskimi organizacijami, aktivno podprli vse organizirane sindikalne aktivnostih SDTS.  

S podpisom dovoljujemo sindikatu, da naše osebne podatke uporablja za ohranjanje stika pri morebitnih nadaljnjih akcijah in za namene povezovanja v močan sindikat. Prav tako sporočamo sindikatu, da lahko uporabi naše podpise kot podporo k morebitni stavki.


Ladislav Rožič - Sindikat delavcev trgovine Slovenije    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Ladislav Rožič - Sindikat delavcev trgovine Slovenije lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vaše telefonske številke ne bomo prikazali javno na spletu.

Teh informacij ne bomo prikazali javno na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...