Peticija za dopolnitev Kazenskega zakonika: Peticija za spremembo Kazenskega zakonika kaznivega dejanja mučenja živali - za višjo raven zaščite in varstva živali

Podpisniki in podpisnice Peticije pozivamo, da se v Sloveniji odločno in brezkompromisno naslovijo neprimerna, zavržna in ostudna ravnanja z živalmi, ki slednjim povzročajo nepotrebno trpljenje ali celo smrt. Takšna dejanja zahtevajo kazenskopravno obravnavo in ostre sankcije, ki bi jih po našem prepričanju moral biti deležen tudi povzročitelj nedavnega dejanja v Kopru- privez psa na vozeči motor in posledično smrt živali.  

Obrazložitev:

Koprski policisti so bili 4. julija 2023 obveščeni, da 67-letnik z območja Kopra z mopedom vleče mrtvega psa. Skrbnik je psa »peljal na sprehod« tako, da ga je privezal na moped in nebogljeno žival dobesedno vlekel za seboj. Pes se je med vožnjo oziroma vleko zgrudil in poginil. Ko je skrbnik to opazil, se je zapeljal do smetnjaka za biološke odpadke, kamor je poginulega psa odvrgel. Kršitelju, ki je bil pod vplivom alkohola, so policisti izdali zgolj plačilni nalog!

Državljanke in državljani smo zgroženi nad nepojmljivo okrutnostjo kršitelja tega dejanja in dejstvom, da mu je bila izrečena zgolj globa! in ne ustrezna kazenska sankcija.

Še več, te dni je med javnostjo zaznati odločen revolt, ker ta in ostali primeri krutega ravnanja z živalmi obstanejo na ravni prekrška, za katere kršitelji zgolj plačajo globo in potem lahko »mirno nadaljujejo s svojim početjem«. Po videnem si epiloga nedavnega dogodka iz Kopra ni moč predstavljati drugače kot posmehovanje neštetim opozorilom društev za zaščito živali o krutih primerih mučenja in trpinčenja živali in prizadevanjem vseh, ki si želimo odnos do živali v naši družbi in v zakonodaji dvigniti na raven, ki pritiče demokratičnim družbam.  

S spremembo Stvarnopravnega zakonika, po kateri so živali čuteča bitja in ne več stvari, smo naredili odločen korak naprej. A nedavni primer iz Kopra kaže, da je pred nami še dolga in trnova pot.

Zato podpisniki in podpisnice Peticije na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije naslavljamo Peticijo z odločnim pozivom za spremembo Kazenskega zakonika v smeri višje zaščite in varstva živali, tako da bodo ustrezno sankcionirana vsakršna zavržna ravnanja z živalmi, storjena tako iz naklepa kot tudi iz malomarnosti, kazni pa ustrezno visoke. 

 

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo mag. Meira Hot lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...