ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV

ODPRTO PISMO EVROPSKIH PISATELJEV EVROPSKIM OBLASTEM (22.10.2015)

 

Zaščitite avtorje, ohranite avtorske pravice!

 

Spregovorimo odkrito: mi, avtorji knjig, ne razumemo, zakaj hočete za vsako ceno “reformirati” avtorske pravice v Evropi.

Evropska komisija se je lotila zadeve na napačnem koncu, ko se je spravila na avtorske pravice, da bi pospešila nastanek “enotnega digitalnega trga”, saj so avtorske pravice pogoj sine qua non pri ustvarjanju del. Če jih zmanjšamo, bi bilo tako, kot bi izsušili izvir trga z digitalnimi knjigami, preden bi se ta sploh razrasel. Šibke avtorske pravice pomenijo revnejšo literaturo.

Avtorske pravice niso ovira za kroženje del. Odstopitev naših pravic omogoča, da se naša dela razširijo po vseh državah in prevedejo v vse jezike. Če že obstajajo ovire pri tem razširjanju, so te gospodarskega, tehnološkega in davčnega značaja, torej bi se bilo treba spraviti na monopole, lastniške formate in davčne goljufije!

Evropski parlament je s tem, ko je sprejel precej spremenjeno verzijo poročila Julie Reda, jasno in glasno ponovno potrdil, kako pomembno je zaščititi avtorske pravice in krhko gospodarsko ravnovesje ustvarjalnih sektorjev. Na žalost pa je obenem pustil odprta vrata številnim izjemam pri avtorskih pravicah – izjemam, ki jih lahko oblikuje, razširja, spremeni v obvezne, usklajuje Komisija, ki pa včasih obrne hrbet nacionalnim rešitvam, ki so že zadostile potrebam bralcev in drugih uporabnikov.

Kako bi vedno številnejše izjeme pri avtorskih pravicah lahko spodbujale ustvarjanje? S koliko izjemami (arhiviranje, digitalna izposoja, izobraževanje, iskanje besedil in podatkov, dela, ki niso na voljo, osirotela dela ...) izjema postane pravilo in avtorske pravice izjema?

Avtorske pravice so za nas ključne, saj nam zagotavljajo finančne pravice in moralno pravico nad našimi deli. Avtorske pravice so temelj, na katerem je bila izgrajena naša evropska književnost; so vir gospodarskega bogastva za naše države in prav zato tudi vir zaposlovanja; so garancija za financiranje ustvarjanja in nadaljnjega obstoja knjižne verige, v kateri nastane knjiga; so osnova naših prihodkov. Če nam dovolite, da pobiramo sadeže svojega dela, nam zagotovite našo svobodo in neodvisnost. Nočemo se vrniti v čas mecenstva niti živeti na račun priložnostnih javnih subvencij, temveč od izkoriščanja svojih del. Pisanje je obrt, ne hobi.

Avtorske pravice so tekom zadnjih stoletij omogočile demokratizacijo knjige in bodo omogočale v prihodnje razvoj digitalnega ustvarjanja in njegovo razširjenost med ljudmi. Avtorske pravice, ki so dediščina preteklosti, pa so tudi moderno orodje, ki je kompatibilno z uporabo novih tehnologij.

Nehajte zoperstavljati avtorje bralcem. Književnost ne bi mogla obstajati brez prvih in nima smisla brez drugih. Avtorji so odločno in popolnoma odprti za spremembe in razvoj sveta, v katerem živijo. Glasneje in močneje kot kdorkoli drug zagovarjajo pravico do svobode izražanja, svobode mnenja in svobode ustvarjanja. Podpirajo izmenjavo idej in znanja, ki je bistvo njihovega bivanja. V prvi vrsti so bralci in šele potem avtorji.

Mi, evropski pisatelji, prosimo Evropo, naj neha širiti nabor izjem v povezavi z avtorskimi pravicami, oziroma jih množiti. Zagotovilo neke vrste “kompenzacije” ne bi moglo nadomestiti prihodkov od gospodarske dejavnosti v povezavi z deli, saj so avtorji že žrtve vedno večje materialne negotovosti. Prosimo Evropo, naj se bori proti skušnjavi iluzornega “vsesplošnega zastonjkarstva”, od česar bodo imele korist edinole velike platforme za distribucijo in drugi ponudniki vsebin. Prosimo vas, da nam pomagate doseči boljšo delitev vrednost na knjigo, zlasti na digitalnem področju, ki bi prepovedala izkoriščevalske klavzule v pogodbah in se učinkovito borila proti piratstvu naših del.

Svoboda ustvarjalcev in vitalnost evropske kulture sta odvisni tudi od vas.  

 

(Prevedla: Barbara Juršič)