Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah

Predlagamo uzakonitev možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano - v šolah, univerzah, vrtcih, domovih za starejše, bolnišnicah, zavodih za prestajanje kazni in v javnem sektorju. Vabimo vas k podpisu peticije. Želimo zbrati vsaj 5000 podpisov v podporo peticiji, nato bomo peticijo vložili v Državni zbor - na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Hkrati predlagamo Ministrstvu za zdravje, da poda priporočila za sestavljanje zdravih veganskih obrokov v javnih ustanovah.

Javne ustanove se financirajo s strani davkoplačevalcev, torej tudi s strani podpornikov veganskih obrokov. Zato bi podporniki veganskih obrokov morali imeti možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah.

Podpisniki Peticije konkretno predlagamo ter izrecno podpiramo, da se spremeni Zakon o osnovni šoli - ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), in sicer v 57. členu, ki ureja prehrano, na način, da se doda drugi odstavek člena, ki bi se glasil: “Vsi obroki, ki jih organizirajo osnovne šole na osnovi prvega odstavka tega člena, morajo biti na podlagi zahteve starša ali otroka prilagojeni njegovim splošnim svetovnonazorskim prepričanjem glede morebitne nekonsumpcije izdelkov določenega izvora.”

Zakon o varstvu pred diskriminacijo prepoveduje posredno in neposredno diskriminacijo. Ta zakon določa varstvo vsakega posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne glede na prepričanje. Če posamezniki nimajo možnosti izbire veganskega obroka v javnih ustanovah, gre za diskriminacijo na podlagi prepričanja.

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic prav tako določa, da mora biti uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo, zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja glede na prepričanje. Da bi prepričanje imelo zaščito s strani Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, mora biti prepričljivo, resno, koherentno in pomembno. Za filozofski prepričanji, kot sta veganstvo in okoljevarstvo, vse to velja, zato ti dve prepričanji morata biti zaščiteni s strani Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic.

Ko je govora o možnosti izbire veganskega obroka v javnih ustanovah, sta pomembni temi tako veganstvo kot tudi okoljevarstvo. Vegani si želijo imeti možnost izbire veganskega obroka, ker nasprotujejo nepotrebnemu izkoriščanju živali, hkrati pa bi možnost izbire veganskega obroka koristila tudi okoljevarstveno naravnanim osebam, pa naj gre za vegane, vegetarijance, fleksitarijance ali pristaše planetarne diete. Veganski obroki so z okoljevarstvenega vidika namreč najbolj priporočen tip obrokov, zato že dolgo zanje niso zainteresirani le zaščitniki pravic živali. V naslednjih letih se bo okoljevarstvena ozaveščenost Slovencev neizogibno morala močno povečati in posledično lahko pričakujemo vedno večje povpraševanje po veganskih obrokih, zato bi lahko uzakonitev možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah obravnavali kot eno od enostavnejših začetnih rešitev na poti k trajnostnemu razvoju v kmetijsko-prehranskem sektorju.

Stališče ameriške Akademije za prehrano in dietetiko - največje prehranske organizacije na svetu (združenje z več kot 112 000 strokovnjaki iz celega sveta) - je sledeče: dobro načrtovana vegetarijanska in dobro načrtovana veganska prehrana sta zdravi, imata lahko zdravstvene prednosti pri preventivi in zdravljenju nekaterih bolezni, primerni sta za vse stopnje življenjskega ciklusa in atlete, poleg tega pa sta z okoljskega vidika bolj trajnostni – porabljata manj naravnih virov in povezani sta z manjšim okoljskim odtisom – kot prehranski režimi z veliko živili živalskega izvora.

Ni razlogov, da zdravih veganskih obrokov javne ustanove torej ne bi mogle pripraviti. Slovensko vegansko društvo bo s strokovnimi prehranskimi nasveti in s kuharskimi delavnicami vedno pripravljeno pomagati javnim ustanovam, ki si želijo vpeljati tudi veganske obroke.

Daljšo strokovno različico peticije z viri najdete na naslednji povezavi: 

http://vegan.si/files/2916/5244/9910/Peticija_-_Moznost_izbire_veganskega_obroka_-_Daljsa_strokovna_razlicica_peticije.pdf 

Zainteresiranim bi v branje ponudili še dokumenta:

- ‘Pravica do možnosti veganskega obroka v vzgojno izobraževalnih ustanovah’:

https://predlagam.vladi.si/fileadmin/dokumenti/predlogi/21645/21645_02.pdf 

- ‘Veganski jedilnik je zdravstveno ustrezen za vzgojno izobraževalne ustanove’: 

http://vegan.si/clanki/veganski-jedilnik-je-zdravstveno-ustrezen-za-vzgojno-izobrazevalne-ustanove/  


Pobudnik peticije:
Slovensko vegansko društvo. 
Elektronska pošta: info@vegan.si 

 

Peticija je del projekta Slovenskega veganskega društva: Veganski obroki v javnem vzgojno-izobraževalnem sistemu [Vegan meals in public education system]. Projekt podpira ProVeg International.

vegan.si_proveg_(3)_1.jpg


Slovensko vegansko društvo    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Slovensko vegansko društvo to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...