Za odpravo prispevkov, davkov in solidarnostno pomoč države s.p.jem in malim d.o.o.jem v času prepovedi poslovanja

Spodaj podpisani državljanke in državljani podpiramo ukrepe, s katerimi bi zajezili širjenje epidemije covid-19. Zato razumemo tudi radikalno odločitev začasne prepovedi obratovanja večine trgovskih in storitvenih dejavnosti. Takšna prepoved pa ne more sloneti na polovičarskem ukrepu, ki vso breme krize prenaša izključno na obrtnike in male podjetnike, s.p.je in d.o.o.je.

Spodaj podpisani opozarjamo predsednika vlade in ministra za gospodarstvo, da tako napisan odlok prepoveduje vsem udeleženim, da bi lahko služili vsakdanji kruh brez, da bi tudi država karkoli storila v smer solidarnosti glede na težak položaj, v katerega jih je pahnila. Zato, spodaj podpisani zahtevamo:

  1. oprostitev plačila prispevkov in vseh dajatev s.p.jem, d.o.o.jev, zavodom in drugim oblikam pravnih oseb za čas prepovedi poslovanja;
  2. zamrznitev plačevanja najemnin in kreditov za vse, katerim je odlok onemogočil poslovanje;
  3. zamrznitev plačevanja stanovanjskih kreditov za vse, katerim je odlok onemogočil poslovanje;
  4. zamrznitev plačevanja vseh stroškov, vezani s poslovanjem in bivanjem za vse, katerim je odlok onemogočil poslovanje;
  5. oziroma, če to ni mogoče, polovično kritje izgube s strani države v obliki izplačila polovice dvanajstine dobička iz prejšnjega leta vsem, katerim je odlok onemogočil poslovanje;
  6. kritje 50% plače zaposlenim, napoteni na čakanje na delo doma iz državne blagajne.

Ukrepi naj veljajo le za obdobje, ko bo država prizadetim onemogočala opravljanje dejavnosti.

Steber naše države je stotine tisoč s.p.jev in d.o.o.jev, ki z zaposlovanjem in dajatvami vsak mesec polnijo državno blagajno in omogočajo delovanje gospodarstva. Večina jih nima velikih finančnih rezerv, saj se preživlja iz meseca v mesec. Velika večina jih mora plačevati najemnine, kredite in druge stroške, poleg seveda plač sebi in zaposlenim. Nujno je, da v nastali situacija država razume, da jih ne more tako dušiti in da mora tudi njim, kot vsem ostalim, stopiti v solidarno podporo!

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Luka Juri lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vaše telefonske številke ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...