Za ukinitev dimnikarskih koncesij in spremembo dimnikarske zakono

Podpiši peticijoza ukinitev dimnikarskih koncesij in spremembo dimnikarske zakonodaje, ter cenika storitev

Peticija za ukinitev dimnikarskih koncesij in spremembo dimnikarske zakonodaje, ter cenika dimnikarskih storitev.

 

S to peticijo zahtevamo, da Državni zbor Republike Slovenije zadolži Vlado Republike Slovenije, da takoj prične s spremembo dimnikarske zakonodaje.

 

- Ukiniti se morajo koncesije, in uvesti prosto izbiro dimnikarja.

- Dimnikarji lahko opravljajo samo dimnikarska opravila, to je čiščenje dimnikov in kurilnih naprav na trda in tekoča goriva.

- Plinske kurilne naprave se izvzamejo iz dimnikarskega področja.

- Meritve emisij lahko opravljajo le pooblaščeni serviserji in v nobenem primeru dimnikarji.

- Sedanji cenik se mora takoj spremeniti in sicer:

- Vse dimnikarske storitve se obračunavajo po porabljenem času, nikakor ne v kompletu.

- Dosedanji pregled se ukine, ker se to opravi istočasno ob čiščenju.

- Pogostost dimnikarski opravil je lahko le enkrat v kurilni sezoni pri kurilnih napravah na tekoča goriva.

Pri kurilnih napravah na trda goriva pa le dvakrat v kurilni sezoni. Večkrat pa le po potrebi uporabnika.

- Kurilne in dimovodne naprave, ki niso v uporabi niso podvržene dimnikarskim storitvam.

Zakaj smo pristopili k podpisu peticije?

 

Do leta 2004 je bila dimnikarska dejavnost na občinskem nivoju, kjer so dimnikarji kot obrtniki opravljali dimnikarska dela. V letu 2004 pa je Vlada Republike Slovenije dimnikarsko dejavnost prenesla na republiško raven in začela podeljevati koncesije. S tem je Vlada dimnikarjem podelila takorekoč dosmrtno rento. Uporabnike pa potisnila v podrejen in brezpavni položaj. Sprejet je bil dimnikarski zakon, ki je napisan po željah dimnikarjev. Ustvarjeni so bili pogoji za dimnikarski lobi, ki je postal vedno močnejši in vplivnejši. Ta lobi se je povezal z vplivnimi birokrati, ki še danes onemogočajo spremembo dimnikarske zakonodaje. V zakon so vnesli samo sankcije za uporabnike. Nikakršnih sankcij in odgovornosti za izvajalce pa ni.

V naslovu zakona piše, da dimnikarji skrbijo za zdravje ljudi, varovanje okolja in zmanjševanje emisij. Vse to je zavajanje javnosti.

Na osnovi kakšne izobrazbe so usposobljeni, da skrbijo za zdravje ljudi, zmanjševanje emisij in varovanja okolja?

Evidence o merjenju emisij ne obstajajo. Ne obstaja evidanca kurilnih naprav. Zaradi tega dimnikarji že vsa leta nezakonito obdelujejo osebne podatke občanov. Tudi s tem so institucije seznanjene. Ukrepov pa ni.

 

Cenik je narejen tako, da omogoča velike zaslužke za nikakršno delo. Na množične kršitve cenika in zlorabe zakonodaje se nobena institucija ne odziva, da bi preprečila zlorabe na tem področju.

Protikorupcijska komisija je ugotovila več sumov korupcije in o tem obvestila Vlado RS. Toda ukrepov ni nobenih. Civilna iniciativa je večkrat opozarjala, da evropska zakonodaja ne predvideva merjenje emisij na malih kurilnih napravah do moči 50 kw. Tudi študije, ki so bile narejene s strani strojne fakultete Univerze v Ljubljani niso upoštevane.

Dimnikarska zakonodaja je napisana tako, da ščiti dimnikarske izvajalce in jim omogoča zaslužke brez dela in odgovornosti.

 

Za podpisovanje peticije smo se odločili zato, ker oblasti ignorirajo prizadevanja in predloge uporabnikov dimnikarskih storitev.

 

Ko bomo zbrali večje število podpisov, bomo obvestili javnost in državne organe oblasti, ki odločajo o spremembi zakonodaje, da bodo morali upoštevali naše predloge.

 

PRENESITE SI OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODPISOV TUKAJ.