Za trajni monitoring in določitev mejnih izpustov snovi 1. rakotvorne skupine

Pobuda Civilne iniciative Moja Škofja Loka izhaja iz več desetletnih prizadevanj posameznikov, svetnikov in sedaj iniciative za zmanjšanje oziroma prenehanje izpustov formaldehida iz podjetja Knauf Insulations. Ker Škofja Loka ni osamljen primer izpuščanja snovi 1. rakotvorne skupine v okolje, smo se podali na pot sistemskega urejanja področja v Sloveniji. Ta peticija je še ena od aktivnosti na naši poti do noveliranja Zakona o varstvu okolja na področju monitoringa izpustov in določitve mejnih izpustov za snovi 1. rakotvorne skupine. Hkrati je peticija tudi vabilo vsem lokalnim skupinam, ki se soočajo z vprašljivo metodologijo predstavitve rezultatov trenutnega sistema monitoringa izpustov, da se nam pridružijo.

izsek_plakata,_risba1.png

Državljani se večkrat sprašujemo glede zanesljivosti rezultatov meritev izpustov, še posebej, če s svoji čutili zaznavamo drugačno stanje kot se nam predstavlja. Pri aktualnem izvajanju monitoringa izpustov nevarnih snovi v Sloveniji se je vzpostavila neposredna povezava med onesnaževalcem in izvajalcem monitoringa. To sistem dela ranljiv za nepoštene prakse in sproža dvom v strokovnost izvajanja monitoringa ali vodi v prirejanje rezultatov, ko so ti v škodo onesnaževalcem. Naše mnenje je, da je potrebno presekati trenutno vez med onesnaževalci in izvajalci monitoringa. To bi lahko dosegli z vzpostavitvijo sklada za izvajanje monitoringa, v katerega bi onesnaževalci vplačevali za izvajanje monitoringa, izvajalci pa bi plačilo prejeli preko Agencije (ARSO)

Prav tako mislimo, da bi se morali vsi surovi rezultati meritev takoj po izvedbi deponirati na Agenciji. Onesnaževalcem se ne sme odrekati zahteva po predhodnem pregledu meritev ali zahtevek po ponovitvi monitoringa, vendar mora biti vsaka meritev arhivirana, razlogi za ponovitev pa ustrezno utemeljeni.

Zavedamo se, da bo problem postaviti mejno vrednost izpustov formaldehida in fenolov v okolje, ker je relevantnih raziskav glede učinkovanja tovrstnih izpustov v okolje malo. Raziskave sovplivanja različnih snovi v ozračju so posebno polje, saj se je izkazalo, da se negativni učinki posameznih snovi ne seštevajo, ampak množijo. Ne želimo tudi pristati na posploševanje in izenačevanje različnih organskih snovi. Formaldehid je snov 1. rakotvorne skupine. Okolje sicer vpliva na njegovo razgradnjo, vendar tudi pri razgradnji formaldehida nastajajo snovi, ki so potencialno nevarne. V zvezi s tem si bomo prizadevali, da ustrezno Ministrstvo sproži celostno raziskavo o posledicah izpustov formaldehida in drugih snovi 1. rakotvorne skupine v okolje.

Najpomembnejše pa je, da dosežemo dosledno in brez izjem izvajanje trenutno veljavnih predpisov v njihovem bistvu in to je izvajanje trajnega monitoringa za vse izpuste snovi 1. rakotvorne skupine.

Ob tem je potrebno posebej poudariti, da z napravami kalibriranimi na merjenje mejnih količin izpustov, izrednih dogodkov (ekstremnih izpustov) ne moremo izmeriti. Naprave v takšnih primerih izkazujejo napako meritve. V statistiko pa se takšna meritev vključi kot nula oziroma se sploh ne upošteva. Ravno ekstremne izpuste pa državljani najprej zaznamo, navadno so kratkotrajni in lokalno omejeni (vremenski pogoji, oblika terena,…).

Za naša prizadevanja je nujna podpora državljanov. Spremembo trenutnega sistema monitoringa želimo doseči z zbiranjem podpisov podpore za vložitev zakonske novele. To pa pomeni posredovati sporočilo o pomenu spremembe predpisov do vsaj 5000 volivk in volivcev, ki bi nas pri tem podprli z overjenim podpisom, ko bo nastopil čas za to.


Dean Jug, CI Moja Škofja Loka    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Dean Jug, CI Moja Škofja Loka lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...