Za ohranitev celovitosti Mestne občine Kranj

Podpisani smo proti ustanovitvi nove občine Golnik, ki zajema območje sedmih krajevnih skupnosti na severnem delu Mestne občine Kranj, saj menimo, da je deljenje Mestne občine Kranj nesmotrno in nesmiseln politični projekt.
 
Zahtevamo, da poslanci glasujejo proti pobudi, ki je bila naslovljena na g. Igorja Zorčiča, predsednika DZ: PREDLOG ZA RAZPIS REFERENDUMA ZA USTANOVITEV OBČINE GOLNIK Z IZLOČITVIJO DELA MESTNE OBČINE KRANJ V NOVO OBČINO GOLNIK.
 
Nobena vpletena krajevna skupnost ni bila uradno obveščena o pobudi. Celo imenska krajevna skupnost Golnik pobudi nasprotuje. Majhne občine, nastale v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, se danes soočajo s pomanjkanjem kadra, pomanjkanjem denarja za velike projekte, manjšim sofinanciranjem in visoko zadolženostjo.
 
Do ustanovitve nove občine so zadržani tudi na Ministrstvu za javno upravo: »Na ministrstvu ocenjujemo, da je mreža slovenskih občin zelo razvejana in da je reforma lokalne samouprave zaključena, zato smo do ustanavljanja novih občin zadržani,« so nam ob ideji za ustanovitev nove občine Golnik. Solidarno delovanje v Mestni občini Kranj je v interesu vseh prebivalcev, saj smo le skupaj lahko močnejši!

Drobljenje občine Kranj ni smiselno in je izključno namenjeno zasebnim ter političnim interesom posameznikov.

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Peticije Kranj lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...