Upr. ekonomika - želimo poštene ocene glede na dosežene točke

Veliko študentov je prikrajšano za svoje ocene pri predmetu Upravljalna ekonomika (Podiplomski +2 program), Ekonomska fakulteta v Ljubljani, nosilec prof.dr.Janez Prašnikar. Študentje niso dobili takšne ocene, kot bi jih morali po doseženih točkah na kolokvijih. Večina je dobila oceno ali dve nižje, kot bi jih morali po točkovniku, objavljenem na spletni strani predmeta:

Končna ocena pri predmetu je sestavljena iz:
predstavitve študijskega primera - 10% kočne ocene, kolokvija 1 - 30% končne ocene, kolokvija 2 - 30% končne ocene,kolokvija 3 - 30% končne ocene.

Za pozitivno oceno morajo študentje vsak kolokvij oziroma delni izpit pisati pozitivno (imeti vsaj 50% točk kolokvija oz. delenega izpita) in obenem imeti vsaj 50% vseh možnih točk.

Ocenjevalna lestvica (število vseh možnih točk je 100): 50 - 60 točk (zd 6), 61 - 70 (db 7), 71 - 80 (pd 8), 81 - 90 (pdb 9), 91 - 100 (odl 10).

Želimo ponoven pregled doseženih točk in pošteno dodelitev končnih ocen!