Ukinitev financiranja Jezernikovega kroga

PROTESTNO PISMO ZARADI BLATENJA in SRAMOTENJA SLOVENSKEGA NARODA ter ZGODOVINSKIH LAŽI (http://www.hervardi.com/protestno_pismo_jezernik.php)


Božidar Jezernik, profesor etnologije in kulturne antropologije na ljubljanski Filozofski fakulteti je hkrati tudi vodja programske skupine, ki jo financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. V intervjuju, objavljenem v sobotni prilogi Dela (7. 3. 2015), z naslovom Ves čas smo vedeli, kaj nismo, nikoli pa nam ni bilo čisto jasno, kaj pravzaprav smo, je slovenski javnosti predstavil celo vrsto neresnic, netočnih podatkov in povsem zavajajočih sklepov. Takšno početje je nevredno akademskega naslova. Obenem ni sprejemljivo, da z davkoplačevalskim denarjem državljani Slovenije plačujemo sedemnajstletne projekte (2004-2020), katerih rezultat so neresnični in slovenskemu narodu sovražni rezultati. Enake neresnice in nesmisle je dr. Jezernik ponovil v oddaji Intervjuju, prof. dr. Božidar Jezernik, v nedeljo, 29. 3. 2015, na TV SLO 1, ob 21.00 uri. To je torej storil na rojstni dan slovenskega generala Rudolfa Maistra, kar predstavlja sramoto tudi za slovensko nacionalno televizijo, ki mu je to omogočila.

Jezernik in njegovi raziskovalci so v enajstih (11.) letih svojih dosedanjih raziskav odkrili, da bi si naj Slovenci od Čehov sposodili besedo »národ«, čeprav je ta beseda zapisana že v dveh najstarejših ohranjenih besedilih v slovenskem jeziku – v 1. in v 2. Brižinskem spomeniku.

Jezernikovi raziskovalci so tudi ugotovili, »da si niti imena Slovenija ni izmislil Slovenec, ampak tujec Jurij Venelin, in to šele leta 1838«. Tudi to ni res, saj je bilo ime Slovenija zapisano in natisnjeno že v 16. stoletju (Anton Vramec), 17. stoletju (Janez Zakmardi), ter v začetku 19. stoletja (Valentin Vodnik, Janez Nepomuk Primic in Stanko Vraz).

Jezernikovi trdijo tudi, da »pred letom 1848 Slovencev kot naroda ni bilo«, kar je ponovno neresnica in obenem očitno protislovensko ravnanje. Zapis »slovenski narod« je v tiskanih delih namreč prisoten že v letih 1657, 1662, 1670, 1674, 1742, 1747, 1754, 1783, 1796, 1821, 1826, ter 1827, torej skoraj 200 let pred »raziskovanim« letom 1848.

Jezernik in njegova skupina so za svoje raziskave, katerih rezultat predstavljajo zgoraj predstavljene neresnice, lani prejeli skupno 88.803,64 €, letos pa je zanje predvidenih še naslednjih 82.258,75 €. V 17. letih (od leta 2004 do leta 2020), kolikor bi naj skupno trajale iz državnega proračuna financirane raziskave Jezernikove skupine, bodo ti raziskovalci za žaljenje slovenskega naroda in zanikanje zgodovinskega obstoja Slovencev porabili več kot 1 milijon € davkoplačevalskega denarja. To ni sprejemljivo!

Zato spodaj podpisani državljani Republike Slovenije zahtevamo, da se nemudoma prekine financiranje programa Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS z oznako P6-0187 – Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu. Program ne ustreza znanstvenim kriterijem, obenem pa je zaradi neutemeljenega in neznanstvenega zanikanja obstoja slovenskega naroda pred letom 1848 hudo škodljiv, kajti sramoti slovenski narod kot zgodovinsko skupnost in obenem škodi njegovi časti in dobremu imenu. Predvidena sredstva naj se namenijo raziskovalnim skupinam, ki bodo kritično in z znanstvenimi metodami preučile izvor in istovetnost Slovencev.

V Mariboru, 29. 3. 2015

Pripadnik/pripadnica slovenskega naroda in državljan/-ka Republike Slovenije
------------------------------------------

Obširni odgovor Jezerniku je objavljen tu:   http://www.hervardi.com/odgovor_jezerniku.php
Razprava o pravi slovenski zgodovini (Vramec in Slovenci, DS, 25.3.2015).:  https://www.youtube.com/watch?v=WKpvkljQgBg

To pismo lahko pošljete tudi na naslednje e-naslove:


mateja.babic@delo.si; urednistvo@delo.si; znanost@delo.si; luka.jakse@delo.si; ali.zerdin@delo.si; sobotna@delo.si; gregor.pucelj@delo.si;  jadranka.rebernik@rtvslo.si; marko.fili@rtvslo.si; mmc-notranja@rtvslo.si; tv.dnevnik@rtvslo.si; novice@rtvslo.si; desk@sta.si; notranja@sta.si; gp.mizs@gov.si; glavnapisarna@arrs.si; info@arrs.si; info@ff.uni-lj.si; eika@ff.uni-lj.si; sazu@sazu.si; info@hervardi.com