PETICIJA ZA POMOČ PODJETJEM IZ GOSTINSTVA IN TURIZMA V ČASU COVID-19

PETICIJA 

ZA SPREJETJE UKREPOV ZA POMOČ PODJETJEM S PODROČJA GOSTINSTVA IN TURIZMA V ČASU COVID-19 

Spodaj podpisani državljanke in državljani se zavzemamo za sprejetje ukrepov, s katerimi bi pripomogli k premostitvi krize, nastale zaradi epidemije virusa COVID-19, malim in srednjim podjetjem s področja gostinstva in turizma.

Področje gostinstva in turizma v času epidemije trpita še posebej hude in izrazite posledice. Ukrepa omejitve gibanja in prepoved delovanja vseh gostinskih in drugih turističnih obratov, ki je bila sprejeta z namenom omejitve širjenja virusa COVID-19, za ta podjetja, kljub njeni nujnosti, v veliki meri predstavljata praktično popolen izpad prihodkov. 

Kot je v interesu vseh državljank in državljanov omejitev epidemije, je prav tako v interesu vseh nas, da po koncu epidemije naša država in turizem ponovno zaživi. Glede na posledice, ki se že odražajo pa to ne bo mogoče brez pomoči države in ukrepov, ki bodo malim in srednjim podjetjem (vključno s samozaposlenimi) pomagali pri preživetju skozi čas brez prihodkov. 

Premostitev davčnih in socialnih obveznosti v obdobje po koncu epidemije, tega problema ne reši, saj nastalo situacijo le odloži za čas krize. Vse obveznosti iz naslova davkov, socialnih in zdravstvenih prispevkov za zaposlene in samozaposlene, ki bi v tem primeru zapadle po koncu epidemije, bodo za večino subjektov tudi po koncu epidemije predstavljale nepremostljiv problem. Razlog za to je prav izpad prihodkov v tem obdobju, ki se po koncu epidemije seveda ne bo retroaktivno povrnil, kar pomeni, da sredstev za poravnavo zgoraj naštetih obveznosti še vedno ne bo, medtem ko se bodo poleg starih ponovno pojavile tudi tekoče obveznosti iz istega naslova. 

V gostinskem in turističnem sektorju še večjo nevarnost predstavlja tudi morebiten delni ali celotni izpad turistične sezone, ki bi se sicer kmalu začela. V tem primeru bodo nižji prihodki izven vrha sezone poleg izpada zaradi epidemije in še morebitnih prenesenih zgoraj omenjenih obveznosti iz časa epidemije, za mala in srednja podjetja (vključno samozaposlenimi) v veliki meri predstavljali nepremagljivo težavo.

Te težave prav tako ne bodo rešili likvidnostni krediti, saj jih bodo morala podjetja verjetno začeti plačevati prav v obdobju nižje turistične sezone, ko je prihodkov manj, zaloge za premostitev tega obdobja pa si podjetja niso mogla zagotoviti prav zaradi popolnega izpada prihodkov v času epidemije, ki se bo lahko zavlekla čez sam višek turistične sezone.

Spodaj podpisani pozivamo pristojne organe, da podrobno preučijo predstavljeno problematiko in predlagane ukrepe za področje gostinstva in turizma ter na podlagi le-teh sprejmejo primerne ukrepe za blažitev posledic vsem omenjenim deležnikom.

PREDLOGI:

1. Prispevki - Oprostitev plačila obveznih prispevkov za socialna in zdravstvena zavarovanja

  • Vsa prizadeta podjetja naj bodo za čas trajanja epidemije oproščena plačila prispevkov za zdravstvena in socialna zavarovanja svojih zaposlenih v skladu z višino zakonsko določenega minimuma
  • Samozaposleni naj bodo za čas trajanja oproščeni plačila obveznih prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje v skladu z višino zakonsko določenega minimuma

2. Zamrznitev obveznosti iz preteklega fiskalnega obdobja

  • Vse davčne obveznosti, ki izhajajo iz preteklega fiskalnega obdobja naj se do nadaljnjega zamrznejo, po koncu epidemija pa naj se subjektom omogoči plačilo le teh na obroke
  • Izterjava za zgoraj omenjenih obveznosti iz preteklega fiskalnega obdobja naj se do nadaljnjega ustavi, prav tako se zamrznejo zamudne obresti za čas trajanja epidemije

3. Davki - Oprostitev plačila davka na plače in akontacije DDPO

  • Vsa prizadeta podjetja naj bodo za čas trajanja epidemije oproščena plačila davka na plače izplačane zaposlenim
  • V času trajanja epidemije naj bodo vsi deležniki oproščeni plačila akontacije DDPO

4. Nadomestilo plač zaposlenim

  • Delodajalci so primorani začasno prekiniti delovna razmerja z zaposlenimi, zaposlene prestaviti na delo od doma ali celo čakanje, kar za zaposlene predstavlja izpad prihodka pod življenjskim minimumom, zato mora država poleg odpovedi davka na plače zagotoviti tudi primerno mero sofinanciranja za dosego življenjskega minimuma zaposlenih

5. Najemnine

  • Vsem prizadetim najemnikom se za v času trajanja epidemije zamrzne plačilo najemnine
  • S strani ukrepa prizadetim najemodajalcem, država v primerni višini sofinancira del izpada prihodka iz naslova najemnin

6. Posojila

  • Vsem prizadetim se za čas trajanja epidemija prav tako zamrznejo plačila vseh bančnih posojil (kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, lizingov,...)

Ekipa The Slovenia    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom sprejemam, da bo Ekipa The Slovenia lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vaše telefonske številke ne bomo javno prikazali na spletu.


Dajem soglasje za obdelavo informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...