Starši otrok OŠ Log - Dragomer zahtevamo odpravo ukrepov sprejetih po nezakonitih in protiustavnih odlokih, ki so/bodo stopili v veljavo 8.11. in 17.11.

Spoštovani!

Iniciativa staršev otrok OŠ Log - Dragomer, ki se bori za pravice otrok v vzgoji in izobraževanju zbira podpise staršev otrok v osnovnih šolah.

Želimo normalizacijo pouka in vzgoje, brez obveznega testiranja in nošenja mask! Podpise bomo predali vodstvu šole, županu, Vladi in Varuhu človekovih pravic.

Spodaj podpisani starši otrok zahtevamo odpravo ukrepov sprejetih po nezakonitih in protiustavnih odlokih, ki so/bodo stopili v veljavo 8.11. in 17.11.

1. Nošenje mask celoten čas pouka za vse otroke od 6. leta starosti

Ostro nasprotujemo nošnji maske celoten čas pouka. O neustavnosti obveze nošnje mask je odločilo Višje sodišče v Kopru. Predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v posledici ne gre za prekršek iz 14. točke prvega odstavka 57. člena ZNB.

2. Samotestiranje, ki naj bi se izvajalo v šoli 3x tedensko ali doma

Ostro nasprotujemo samotestiranju v šoli ali doma. Učitelj nima ustrezne izobrazbe in ni usposobljen za opravljanje medicinskih posegov, šola pa ni registrirana zdravstvena ustanova, prav tako pa otroci niso usposobljeni za rokovanje s priborom za odvzem brisa. Rezultat testiranja je občutljiv osebni podatek (opozorilo informacijske pooblaščenke), zato je način diagnosticiranja v razredu pred sošolci in učiteljem popolnoma nespremenljiv in v neskladju z varovanjem osebnih podatkov in otroka izpostavlja in diskriminira na način, ki je nedopusten.    

3. Diskriminacija, ki se že dogaja zaradi nenošenja mask in posiljevanje k nošenju maske

Ostro nasprotujemo diskriminaciji otroka, kot posledici nenošenja maske. Žal smo bili v preteklih tednih starši večkrat obveščeni o neustreznem ravnanju učiteljev, verbalnega nasilja in posiljevanja k nošenju maske, zato vas pozivamo, da zaposlene o tem takoj obvestite in prepoveste tovrstna ravnanja. Vsakršno verbalno nasilje in posiljevanje k nošenju maske je kaznivo dejanje in popolnoma neprimerno za vzgojno-izobraževalni kader. Šola in učitelji so dolžni upoštevati Konvencijo o otrokovih pravicah in Ustavo RS, po kateri otroci uživajo posebno varstvo.

Od zahtev ne odstopamo in bomo kot zakoniti zastopniki svojih otrok branili starševske in otrokove pravice z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

Hkrati vas obveščamo naslednje: v trenutku, ko šola prepreči izobraževanje, da učenec ne more v razred, nastopi odškodninska odgovornost šole, saj s tem poseže v pravico do svobode izobraževanja kot dela svobode gibanja, o kateri je enkrat že presojalo Ustavno sodišče RS v zadevi U-I-79+20-24 z dne 13.5.2021, ki je pod 73.točko obrazložitve pojasnilo, da se v te pravice na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB z izdajanjem odlokov (Vlade) ne sme posegati.

Prosimo vas, da ravnate strokovno in zakonito ter se odločite za krepitev zaupanja med šolo in starši.

Kot zakoniti zastopniki otrok bomo starševske in otrokove pravice ščitili z vsemi dostopnimi pravnimi sredstvi.

Lep pozdrav,

Starši učencev OŠ Log - Dragomer


STARŠI OŠ LOG-DRAGOMER    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize STARŠI OŠ LOG-DRAGOMER to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...