Peticija sobodajalcev Istre in Krasa - PROTI UKINJANJU SOBODAJALSTVA

Komentarji

#1

Ker je nedopustno, da lokalne oblasti odločajo o nas brez nas.

RO Združenja sobodajalcev (za Istro in Kras, 2024-06-05)

#6

se ne strinjam z novim predlogom zakona o kratkoročnem oddajanju 30 dni.

Marija Novak (Portorož, 2024-06-05)

#10

Je predlagani zakon škodljiv za celotno regijo.

Bogdana Kovač (Piran, 2024-06-05)

#11

Sem so odajalka in zelim to se naprej ostat.

Branka Skrt (Koper, 2024-06-05)

#12

Podpiram, malo podjetništvo.

Margherita Pahor Glavina (Piran, 2024-06-05)

#15

Neživljenska, pristranska in neustrezna. Pripravljalni zavajajo, dane bo imela finančnih in socialnih učinkov. Pisana je na kožo hotelirji, ki niso sposobni ustvariti novih produktov za podaljšanje svoje sezone delovanja. S takšnim pristranski lobiranjem uničujejo nišnega ponudnika-sobodajalce ki prispevajo k prepoznavnosti Slovenije obenem pa posredno dajejo delo ostalim storitvam. Takšen zakon bo imel za posledico še več pomoči potrebnih ljudi in upokojencev, zato ga je potrebno takoj umakniti, izdelati nepristrane socialne in finančne analize učinkov takšnega ravnanja, da bodo tudi poslanci imeli vse karte pred odločanjem. Pri pripravi paje nujno da sodelujemo tudi sobodajalci saj nas vse strategije razvoja turizma upoštevajo pri bodočem razvoju te panoge. Če to ni dovolj pravšnji razlog, nam potem ni pomoči.

Boris Kočevar (Portorož, 2024-06-05)

#18

Ne podpiram tega zakona

Žak Novak Novljan (, 2024-06-05)

#23

Podpisujem, ker s tem zakonom so mi prikrajšane pravice dela, in bom moral posledično zapreti s.p. in se prijaviti na zavodu za zaposlovanje in živet na državnih stroških. Zelo nezadovoljen s to vlado.

Nevio Benko (Portorož, 2024-06-05)

#26

se ne strinjam z diskriminatornim, nezakonitem ,škodljivim in uničujočim zakonom

Marko Valant (Bled, 2024-06-05)

#28

Je nov zakon smrt za turizem

Miha Mihovec (ljubljana, 2024-06-05)

#34

Ker nam zakon kot predlagan popolnoma onemogoča dejavnost in zahteva obilico nemogočih zahtev da bi lahko poslovali.

Karin Mahnič (Piran, 2024-06-05)

#49

Je nedopustno, da nam prepovedujejo uporabljati naso lastnino na ze odobrenih dovoljenjih. V bistvu zelijo ukiniti sobodajalstvo in seveda monopolizirati oddajanje samo velikim. Mi mali moramo tudi preziveti.

Suzana Poropat (Piran, 2024-06-05)

#54

Nacrtno unicenje nas sobodajalcev.

Luka Zonta (Izola, 2024-06-06)

#56

Podpisujem,ker je naš vir dohodka in ne samo naš tudi gostinci,taxisti,čistilni servisi,pralnice,trgovine itd....jih potegne v ta začaran krog. Ta del Slovenije je že tako upostošen kar se tiče delovnih mest in panog,ki jih je država ukinila ali prodala. V 30 letih se ni zgradil v Piranski občini noben hotel in vem,da glede na vsoto turistične taxe ne poberejo samo hoteli ampak temu tudi mi pripomoremo. Veliko družin bo zaradi tega ob dohodke in s tem se bo standart ljudi zmanjšal. Glede nato,da imamo življenske stroške dražje kot v ostalih delih Slovenije in da za to nimamo nič bolj urejeno in kvalitetno infrastrukturo,da ne rečem koliko bi bilo več zanemarjene okolice. Sami veliko več pripomiremo k promociji,ureditvi...kot pa država sama in občina .

Karmen Žiber (Piran, 2024-06-06)

#59

Se ne strinjam,ker država nima sama urejenih birokratov,da to sploh speljejo.

Marino Žiber (Piran, 2024-06-06)

#62

Sem proti noveli zakona o omejitvi sobodajalstva na 30dni

Siniša Rafaj (Piran, 2024-06-06)

#65

Se ne strinjam z novim predlogom novele Zakona o gostinstvu

Doris Čendak (Izola, 2024-06-06)

#67

Zakon omejuje pravice o raspolaganju lastnine(krvavo zasluzene)

Igor Bozic (Portoroz, 2024-06-06)

#79

Podpisujem, ker se mi zdi popolnoma nesmiselno sobodajalstvo omejiti na 30 dni, ko živimo na najbolj turističnem področju v Sloveniji in sezona traje najmanj od maja do septembra. Namesto spodbujati turizem, ga s tem še bolj omejujejo.

Maja Lušina (, 2024-06-06)

#86

Peticijo podpisujem, ker menim, da mi predlagatelj novega zakona še dodatno omejuje razpolaganje z mojo nepremičnino, ki sem jo z velikim trudom in odrekanji zgradila z vsemi potrebnimi dovoljenji in davščinami. Moja pokojnina je nizka, ker sem šla v penzijo ob nepravem času in tudi takrat se je nekdo vmešal. Oddajanje apartmaja v svoji hiši nama z možem pomeni pomoč za vzdrževanje nepremičnine. Z dolgoročnim oddajanjem pa imam ekstremno slabe izkušnje in ni moja naloga da rešujem državo, ki že leta ne gradi stanovanj za mlade.

Milena Mošić (Izola, 2024-06-06)

#89

Sem proti novemu zakonu o omejavanju sobodajalstva

Irena Poropat (Koper, 2024-06-06)

#95

Ker sam protiv tog zakona

Sanja Spasevska (Portoroz, 2024-06-06)

#96

Nimam kej bolsega za delat pa podpisujem

Erik Prinčič (Izila, 2024-06-06)

#97

Sedanji zakon dovoljuje oddajanje sob ali počitniških stanovanj za 150 dni v letu, z največ 15 ležišči brez potrebe po spremembi namembnosti. Novi osnutek zakona to spreminja na 30 dni, razen če občina odloči drugače. Veljavni ZOG priznava sobe in počitniška stanovanja kot nastanitvene kapacitete, vendar v novem osnutku ti pojmi niso več omenjeni. Namesto tega se uvajajo pojmi kot glamping in marine, kar odpira vprašanje namestitve v marinah, ki temu niso bile namenjene.
Novi zakon uvaja zahtevo po soglasju občine za podaljšanje obdobja oddajanja, ki ga je treba obnavljati vsakih 3 leta, kar bo odvisno od lokalne oblasti. Če prostorski akt občine ne bo predvidel daljšega oddajanja, tega soglasja ne bo mogoče pridobiti. Tudi sobe, ki se pozimi oddajajo študentom, bi lahko bile obravnavane kot gostinski obrat, kar dodatno zapleta situacijo.
Poleg tega bo vpis v register nastanitvenih turističnih obratov in poslovni register obvezen, kar izenačuje sobodajalce s poslovnimi subjekti in otežuje kratkotrajno oddajanje. Namen te spremembe se zdi kot odgovor na pritiske hotelskih družb in neizpolnjene obljube vlade glede gradnje stanovanj. Vlada trdi, da kratkotrajni najem slabša splošni izgled Slovenije, vendar sobodajalci prispevajo k pristni turistični ponudbi in osebnemu stiku z gosti, kar hoteli ne zmorejo.
Omejuje se nas z oglaševanjem na 30 dni in nimate pojma kako se polnijo namestitve. V 30 dnevih ne moreš zapolniti svojih kapacitet, niti v 90, 150. Na "oglasni deski" moraš biti prisoten celo leto, da napolniš tistih nekaj mesecev.
Sam zakon nima opredeljenih finančnih in socialnih posledic. Ni pregleda nad tem, kako bo ta zakon vplival na družine, ki jim je to še edina možnost preživetja brez socialnih in drugih dodatkov ali pa, ki so najele kredite, da so lahko posodobile svoje zmogljivosti, da bi bili kolikor toliko konkurenčni. Tega sploh niste preverili in opisujete le, da finančnih posledic še niste preverili kot tudi ne učinkov na socialnem področju. Sramotno. Pri tem pa ste prepričani, da bo večina teh, ki kratkotrajno oddajajo, avtomatično prešla na dolgoročno oddajanje. Marsikateri od nas je prešel na kratkotrajno oddajanje, ker smo imeli cel kup stroškov z najemniki ali nam to celo niso plačevali oz. so nam poškodovali opremo ipd.
Ustava varuje pravico do razpolaganja z lastnino in svobodno gospodarsko pobudo, kar pomeni, da mora biti vsakršno omejevanje v skladu z javno koristjo in ne sme omejevati konkurence. Sobodajalci zapolnjujemo vrzel med hoteli in ostalimi nastanitvenimi kapacitetami, zato nismo nelojalna konkurenca.
Zahtevam, da se osnutek zakona ustavi in vrne v ponovno obravnavo skupaj s sobodajalci, da se pripravi nov osnutek, ki bo tudi socialno naravnan. Sobodajalci niso krivi za pomanjkanje stanovanj za mlade, kar je rezultat več kot 30-letne nedejavnosti dosedanjih vlad. Če se zakon sprejme, bodo gostje raje odšli v sosednje države, kjer so nastanitvene možnosti ugodnejše.

Mojca P.D. (Portorož, 2024-06-06)

#100

Novela zakona bo cisto porusila vse kar smo do sedaj zgradili..turizem in vse dobickonosne vzporedne aktivnosti. Razvoj se bo tako rekoc ustavil, turizem preusmeril v sosednje drzave. Vpeljuje diskriminacijo saj je odlocitev tidi tistih 30 dni odvisba od odlocitve zupanov. Pogoji za pridobitev dovoljenja kratkorocnega najema so prakticno nemogoci, saj z vidika birokracije in potrebbe dokumentacije ni sploh izvedljivo. Ljudje ki so destletja vlagali in se odrekali marsicemu,da so si zgradili stanovanja, so davek na vse ze placali in se vedno letno pripomorejo v polnjenju drzavne in obcinske blagajne; in ne morejo resevati problema neorganizirani drzavi in njenim neizpolnjenih obljubam v predvolilni kampaniji.

Natasa FANTINIC (Koper, 2024-06-06)

#102

Smo sobodajalci

Blaz Lusina (Secovlje, 2024-06-06)

#107

Peticijo podpisujejo ker se ne strinjam z novim predlogom novele zakona o gostinjstvu

Natasa Bangiev (Koper/Capodistria, 2024-06-06)

#111

Se ne strinjam z omejitvami in predpisi,ki jih narekuje država. Veliko ljudi,je odvisnih od tega dodatnega prihodka,sploh upokojenci z mizernimi pokojninami. Imel bo slab vpliv na naš turizem in socialo. Nismo mi dolžni reševat stanovanjskega problema.

Ksenija Klepač (Koper, 2024-06-07)

#113

Samo 30 oddajanja dni je nedopustno, saj bo unicen celoten turizem, lokali, restavracije...domine bodo padle ena za drugo

Marko Cesnik (Koper, 2024-06-07)

#120

...ker predlog zakona grobo posega v pravice sobodajalcev oz. lastnikov nepremicnin;
...ker je predlog zakona nepremišljen in se ne ozira na mnogotere situacije po državi, kot npr. podeželje (Slovenija ni Ljubljana!);
...ker se stanovanjska politika rešuje drugače in ne tako, da lastnike nepremičnin omejuje pri upravljanju s svojim imetjem..stanovanja za mlade, socialno šibke itd. mora zagotoviti oblast in ne državljani;
...ker bo neposredna posledica zakona odhod turistov čez mejo, zmanjšan obisk naše države, padec prihodkov v širši turistični/gostinski panogi, itd.

Martina Grižančič (Koper, 2024-06-08)

#126

Oddajam sobe in apartmaje

Monica Viler (Portoroz, 2024-06-08)

#134

Sem sobodajalec in s predlogom 30 dnevnim oddajanjem,se ne strinjam,(predlog polom za turizem)

Tomaž Paulovič (Ankaran Hrvatini 183A, 2024-06-10)

#140

se ne strinjam s sprejemom novega zakona o gostinstvu!

Doris Božič (Koper, 2024-06-10)

#141

Peticijo podpisujem ker novi zakon o gostinstvu ne bo prinesel nič dobrega.

Bojan Rabič (, 2024-06-10)

#142

Bi novi zakon z omejitvijo kratkotrajnega oddajanja v najem ogrozil moje preživetje

Nives Jenko (Koper, 2024-06-10)

#150

Novela Zakona o gostinstvu posredno ukinja sobodajalstvo in omejuje razvoj turizma v celi Sloveniji, tako v mestih kot na podeželju.

Mihael Antic (Koper, 2024-06-10)

#154

Sploh ne morem verjeti, da si nekdo zamisli takšen zakon. Še manj pa to, da se kdo strinja s takim zakonom.
Me spominja na povojno nacionalizacijo, ko so drugi razpolagali s tujim premoženjem.

Terezija Apat (Koper, 2024-06-10)

#156

47N4

Jože Jožef (Koper, 2024-06-10)

#157

Peticijo podpisujem ker, z lastnimi krvavo zasuzenimi nepremičninami upravljamo lastniki.

Alen Jukić (Koper, 2024-06-10)

#165

Peticijo podpisujem ker je z sprejetjem tega zakona ogrožena moja in mozeva eksistencsT6L4

Jasmina Medoš (Koper, 2024-06-10)

#166

Ker je z sprejetjem tega zakona ogrožena moja in ženina eksistenca.

Darko Deković (Koper, 2024-06-10)

#169

Je popolnoma nepremišljena.

VESNA BLEKIĆ (Koper, 2024-06-10)

#171

Peticijo podpisujem ker se ne strinjam s predlogom zakona o gostinstvu

Metod Urbančič (IZOLA, 2024-06-10)

#174

Sprejetje novele zakona Zgos nima smisla

Dejan Režek (Koper, 2024-06-11)

#177

Ker sem že leta zaposlen v hotelirstvu , na ugledu svojega mikro podjetja kot sobodajalec gradim že 8 let in kot turist vem, da je najpristnejše doživetje gosta prav v stiku z lastniki nepremičnin. To je dodana vrednost kraju, tudi podeželju, ki se s tem razvija . Apartmaji ipd so naša last, mi investiramo vanje in razpolagamo z njimi, noben zakon me ne more prisiliti v to komu bom oddajal ali ne oddajal svoje nepremičnine.

Boštjan Berce (Koper, 2024-06-11)

#178

Peticijo podpisujem, ker sem proti omejitvi dejavnosti sobodajalstva na 30 dni. Upoštevati je potrebno dejstvo, da niso vsi apartmaji primerni za dolgotrajno bivanje oz. najem, ker nimajo urjejenga gretja, parkirišča..

Danijel Vinčec (Koper, 2024-06-11)

#181

Sem sobodajalka, pošteno plačujem vse davke in turistično takso. Oddajam kamnito počitniško hiško v slogu kot je bilo včasih, renovirano leseno pohištvo in ohranjam kulturno dediščino. Hiška je neprimerna za dolgoročni najem, kar pomeni da v primeru sprejetja zakona sem z oddajanjem zaključila.

Maja Marsič (Popetre, 2024-06-11)

#184

Peticijo podpisujem, ker se ne strinjam z predlogom zakonom o turizmu.

Mateja Lovrič (Koper, 2024-06-11)

#187

Podpisujem, ker je ta predlog zakona neživljenski, onemogoča turizem, še bolj otežuje življenje stalnim prebivalcem v starih mestnih jedrih, ki se trudijo ohranjati kulturno dediščino in pristni utrip v kraju in s tem podi še tistih nekaj mladih, ki bi mogoče ostali v mestu v katerem je življenje zelo oteženo zaradi prometnega režima, pomanjkanja trgovin in dostavno nedostopnih stanovanj. Tu pomanjkanje stanovanj ni vprašljivo. Naj se raje ustavi / kontrolira prodaja nepremičnin tujcem, ki oddajajo brez uradnih dovoljenj in plačevanja davkov.

Julija Švegelj Mežnar (Piran, 2024-06-11)

#189

Leta 2022 je vlada sprejela novo sedemletno Strategijo slovenskega turizma 2022-2028. Sedaj smo leta 2024 in v obravnavi je zakon, ki poruši temelje, ki so jih sprejeli v omenjeni Strategiji. Sprašujem se, a se odločevalci (vlada) zavedajo, kaj sploh počnejo s svoji službi? Po eni strani zapravljajo davkoplačevalski denar za raznorazne strategije; kup denarja (davkoplačevalskega) gre v promocijo Slovenije; razvija se butičnost, petzvedična doživetja itd.. - in pol udarec s hrbta! Čemu strategija? Izgovor, da se bo s tem rešila stanovanjska problematika in regulirala cena nepremičnin na trgu, je, oprostite, privlečen za lase. Dajmo si nalit čistega vina in pogledat resnici v oči! Zakaj so stanovanja v lasti bank prazna? Državna stanovanja - prazna? Ali pa se morda v ozadju nekaj drugega naklepa in bi radi na hitro kaj sprejeli; širšo javnost pa zavajajo z najbolj perečo tematiko?

Vesna Vodnik (Koper, 2024-06-11)

#192

Z časovnim omejevanjem oddajanja se ne bo rešil noben od problemov, ki jih predlagatelj zakona navaja kot cilje le-tega, ker so razlogi za navedene probleme drugje in jih predlagatelj očitno ne želi videti....kaj šele, da bi se jih dejansko lotil!

Nemec Gregor (Koper, 2024-06-11)

#195

Zahteva po uporabnih dovoljenjih v starih mestih je v posmeh vsem tukajšnjim sobodajalcem. Kaj, ko bi država v spomeniško zaščitenih jedrih raje priskočila na pomoč pri obnovi??? Še večja neumnost je 30 dnevna omejitev v krajih, ki žal nimajo več drugih možnosti zaposlitve. Potem ko je politika že uspešno uničila ribištvo in solinarstvo, bi zdaj še turizem? Vas ni nič sram?

Maja Sotenšek (Piran, 2024-06-11)

#197

Se ne strinjam z novimi zakoni glede sobodajalcev

Sanja VASILIĆ (Koper, 2024-06-11)

#199

Se ne strinjam z novimi predlogi vlade

Goja Vasilić (Koper, 2024-06-11)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...