Peticija za ohranitev drevoreda v Pivoli (občina Hoče - Slivnica) in izgradnjo tematske poti na vzporedni lokaciji

Občane Občine Hoče - Slivnica in državljane RS pozivamo, da s podpisom te peticije prispevajo svoj glas za ohranitev drevoreda 222 lip v Pivoli (občina Hoče - Slivnica), ki ga namerava občina podreti za namen ureditve dela cestišča in tematske poti ob njem z zasaditvijo novih dreves (https://www.hoce-slivnica.si/objave/46). Ker za ureditev te poti obstajajo še druge rešitve kot podiranje celotnega drevoreda, ki je spomenik oblikovane narave (str. 406, 411 https://okolje.maribor.si/data/user_upload/okolje/Odlok_o_razglasitvi_naravnih_znamenitosti.pdf), vas pozivamo k podpisu peticije za ohranitev drevoreda in za ureditev tematske poti po nadomestni/vzporedni lokaciji.

Lipov drevored je eden redkih še ohranjenih pri nas. Predstavlja sestavni del urejenega graščinskega kompleksa s parkom. Po načrtih Občine Hoče - Slivnica se ga bo v celoti odstranilo in nadomestilo z novim, kljub temu da je v procesu pridobivanja soglasja za projekt mnenje arboristke predvidevalo odstranitev zgolj 35 bolnih dreves (https://www.hoce-slivnica.si/DownloadFile?id=618192). Zavod za varstvo kulturne dediščine je na zahtevo občine podal kulturnovarstvene pogoje (https://www.hoce-slivnica.si/DownloadFile?id=618206), Zavod RS za varstvo natave pa pripravil strokovno mnenje (https://www.hoce-slivnica.si/DownloadFile?id=618207), s čimer je omogočena odstranitev vseh 222 dreves in izpeljava pripravljenega projekta, ki ga sofinancira tudi EU.

Več o projektu: https://www.hoce-slivnica.si/DownloadFile?id=618194 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Martina Belšak to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...