Peticija za ohranitev drevoreda v Pivoli (občina Hoče - Slivnica) in izgradnjo tematske poti na vzporedni lokaciji

Občane Občine Hoče - Slivnica in državljane RS pozivamo, da s podpisom te peticije prispevajo svoj glas za ohranitev drevoreda 222 lip v Pivoli (občina Hoče - Slivnica), ki ga namerava občina podreti za namen ureditve dela cestišča in tematske poti ob njem z zasaditvijo novih dreves (https://www.hoce-slivnica.si/objave/46). Ker za ureditev te poti obstajajo še druge rešitve kot podiranje celotnega drevoreda, ki je spomenik oblikovane narave (str. 406, 411 https://okolje.maribor.si/data/user_upload/okolje/Odlok_o_razglasitvi_naravnih_znamenitosti.pdf), vas pozivamo k podpisu peticije za ohranitev drevoreda in za ureditev tematske poti po nadomestni/vzporedni lokaciji.

Lipov drevored je eden redkih še ohranjenih pri nas. Predstavlja sestavni del urejenega graščinskega kompleksa s parkom. Po načrtih Občine Hoče - Slivnica se ga bo v celoti odstranilo in nadomestilo z novim, kljub temu da je v procesu pridobivanja soglasja za projekt mnenje arboristke predvidevalo odstranitev zgolj 35 bolnih dreves (https://www.hoce-slivnica.si/DownloadFile?id=618192). Zavod za varstvo kulturne dediščine je na zahtevo občine podal kulturnovarstvene pogoje (https://www.hoce-slivnica.si/DownloadFile?id=618206), Zavod RS za varstvo natave pa pripravil strokovno mnenje (https://www.hoce-slivnica.si/DownloadFile?id=618207), s čimer je omogočena odstranitev vseh 222 dreves in izpeljava pripravljenega projekta, ki ga sofinancira tudi EU.

Več o projektu: https://www.hoce-slivnica.si/DownloadFile?id=618194 

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Martina Belšak lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...