Pobuda za spremembo Zakona o volitvah v državni zbor – vsaka oseba z invalidnostjo ima pravico voliti!

Komentarji

#3

Da

Slađan Mihajlovski (Ljubljana, 2022-02-03)

#11

je samoumevno, da moramo imeti vsi polnoletni državljani volilno pravico.

Tone Vrhovnik Straka (Ljubljana, 2022-02-03)

#12

Peticijo podpisujem, ker sem mati polnoletnega sina, ki mu je bila pred tremi leti odvzeta volilna pravica. Z odvzemom se ne strinjam. Tudi sin me sprašuje, zakaj on ne sme voliti.

Helena Zupančič (Senovo, 2022-02-03)

#15

Imam otroka z pp

Mihaela Pergovnik (Topolšica, 2022-02-03)

#19

Je prav, da se invalidne osebe obravnava enakopravno

Jasna Kleva (Ljubljana, 2022-02-03)

#20

Vsi moramo imeti zagotovljeno možnost, da uveljavimo pravico do volitev.

Vanda Straka Vrhovnik (Ljubljana, 2022-02-03)

#22

Podpiram, da imajo vse ranljive osebe; invalidi, hendikepirane osebe, oziroma osebe s posebnimi potrebami ustavno pravico da volijo!👍🍀🤗

Darja Strazberger (Ljubljana, 2022-02-03)

#29

Zelim, da moj otrok z posebnimi potrebami ima iste pravice kot drugi otroci.

Emanuela Potočnik (Pesnica , 2022-02-03)

#32

Si vsi zaslužijo biti enkopravni in imeti enake pravice,tudi pravico voliti.

Vesna Suhadolnik (Novo mesto, 2022-02-03)

#35

Odvzem volilne pravice ni ustrezen.

Iztok Suhadolnik (Novo mesto, 2022-02-03)

#37

Odvzeti volilno pravico človeku zaradi intelektualne oviranosti je nehumano in diskriminatorno.

Lidija Šestak Zorič (Maribor, 2022-02-03)

#42

Imam sina, ki mu je odvzeta volilna pravica in me sprašuje zakaj ne sme na volitve

Bernarda Šebenik (Grahovo, 2022-02-03)

#43

Mislim da je to pravica vsakega državljana neglede na njegovo stanje naj bo to zdravstveno ali pa kakrsno koli.

Stanislav Kuhar (Ponikve, 2022-02-03)

#48

Vsak mora imet pravico volit!

Sandra Lazić (Boštanj , 2022-02-03)

#79

...stremi k spoštovanju ustave.

Domen Lukežič (Izola, 2022-02-04)

#85

.

DAMJAN KOLOVRAT (LJUBLJANA, 2022-02-04)

#87

Ker menim, da ima vsak državljan Republike Slovenije pravico oddati svoj glas na volišču, pa naj živi z motnjo v duševnem razvoju ali katero koli drugo obliko invalidnosti, ali pa ne.

Špela Sanabor (Ljubljana , 2022-02-04)

#91

VSI ljudje imajo pravico odločati, kdo jih bo predstavljal. Možne zlorabe pri volitvah so v primeru invalidov neznatne in nepomembne v primerjavi s kršitvijo aktivne volilne pravice.

Nino Rode (Krško, 2022-02-04)

#92

ker tudi invalidi so ljudje in naj imajo enake pravice kot ostali ljudje.

TONKA BRICELJ (LJUBLJANA, 2022-02-04)

#96

Ne želim, da se obseg pravic, tistih temeljnih, oži, z izgovorom zdravstvenega in drugih osebnih okoliščin.

Jurij Kunaver (Ljubljana, 2022-02-04)

#98

Se strinjam da imajo vsi držvljani enake pravice.

Romana Lebar (Zagorje, 2022-02-04)

#106

Milica Štuhec

Milica Štuhec (Ljutomer, 2022-02-05)

#112

Je prav tako.

Dušan Kaplan (Cerklje ob Krki, 2022-02-05)

#116

Peticijo podpisujem, ker verjamem, da ima vsak človek na svetu zmožnost soodločanja o svojem življenju, tudi ljudje z motnjo v duševnem razvoju.

Klara Skubic Ermenc (Ljubljana, 2022-02-05)

#119

V zakonu piše v katerem primeru se ti oduzame volilna pravica. In invalidnost ni opredeljena tam kot en izmed razlogov…

Tomaž Muhič (Ljubljana, 2022-02-05)

#125

ker se mi zdi to katastrofa, to sprejemajo ljudje, ki bi jih bilo potrebno vprašati po zdravju

ZLATA Ermenc (Ljubno ob Savinji, 2022-02-05)

#131

Volilna pravica je zagotovljena z ustavo. Človek pokaže svojo človečnost s tem, ko aktivno podpre vključevanje ranljivih oseb v družbo. Vsi ljudje imamo pravico voliti, to bi leta 2022 morali biti že osvojeno.

Špela Ermenc (Gornja Radgona , 2022-02-05)

#144

Zato, ker so 3. januarja letos odvzeli volilno pravico slovenskim državljanom.

Miha Štamcar (Ljubljana, 2022-02-07)

#147

Ne diskriminirajmo invalidov!!!

Marija Klarič (Majšperk, 2022-02-07)

#152

ker je tako prav

Milena Bojicic (Rog.Slatina , 2022-02-07)

#188

VSI imamo pravico do volitev in za odločitev

Deja Deja (Ljubljane , 2022-02-09)

#190

Se strinjam.

Jozica Vlasic (Črnomelj, 2022-02-10)

#193

Ker je pomembno, da zapisane pravice invalidov družba uresničuje v praksi. Od besed k dejanjem.

Špela Režun VDC Zasavje (Zagorje ob Savi, 2022-02-10)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...