PETICIJA PROTI OGROŽANJU VIRA ZDRAVE PITNE VODE V LJUBLJANI!

Komentarji

#11

Odlična pitna voda je eden od največjih, če ne največji zaklad Ljubljane. Tega se verjetno premalo zavedamo. Ljubljanske vodovodne vode ne ogrožajo samo kanalizacijski kanali, ampak tudi izkopavanja savskega proda. To bo sčasoma privedlo do tega, da bo potrebno ljubljansko vodo klorirati, ker bodo najboljši možni filter pokradli pogoltni gradbinci in njihovi meceni.

Lucija Perharič (Ljubljana, 2018-11-19)

#15

Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Vojko Bernard (Jesenice, 2018-11-19)

#24

Da ohranimo pitno vodo.

Lidija Srša (Ljubljana, 2018-11-20)

#25

Peticijo podpisujem ker verjamem, da se povezovalni kanal lahko bolje in manj nevarno za vodne vire umesti v prostor.

Janez Bregar (Zreče, 2018-11-20)

#27

Želim ohraniti vodo čisto.

Irena Androjna (Ljubljana, 2018-11-20)

#33

Vpis Vode v Ustavo ni bil sprejet zato, da bi se se še naprej ogrožala, ampak da se jo ohrani za nas in naše zanamce !

Dušan Trušnovec (Slap ob Idrijci, 2018-11-20)

#36

Neodvisnim strokovnjakom in zdravi pameti zaupam mnogo bolj kot birokratom in njihovi nezainteresiranosti.

Jure pogačnik (ljubljana, 2018-11-20)

#46

Državniki bi morali paziti, da nam korporacije ne ukradejo zemljo po kateri teče voda.

Aleksandra Pelhan (Idrija, 2018-11-20)

#54

Barbarsko, sebicno ravnanje ljubljanskega zupana! Mar v tem in podobnih dejanjih npr. sodno varstvo ni predvideno?

Blaz Wraber (Livarska ulica 9, Ljubljana, 2018-11-21)

#59

Peticijo podpisujem, ker ne dovolim, da projekt izgradnje povezovalnega kanala C0, ki ni nujen za mesto Ljubljana, direktno ogroža podtalnico, ki jo Ljubljančani pijemo. Še bolj sem zgrožen, ker se projekt izvaja nestrokovno, t.j. brez upoštevanja tehnično izvedljivih (in vsekakor smiselnih ter potrebnih) varnostnih ukrepov in v nasprotju z veljavnim pravnim redom.

Andrej Jeromen (Ljubljana, 2018-11-22)

#66

Nasprotujem omenjeni gradnji in posledično onesnaževanju vodovarstvenega območja.

Katarina Rupar Marinko (Ljubljana, 2018-11-22)

#71

Ker je project zastavljen diletantsko - če samo pogledamo cevi, ki niso primerne za kanalizacijo čez vodovarstveno območje.

Rajko Štebljaj (Ljubljana, 2018-11-22)

#72

Je tak način (razlastitve zemlje, kot po vojni) nedopustljiv, sploh pa kanalizaciija po vodnem zajetju ???!!!!!! HALOOOO

Janez Erjavec (Ljubljana, 2018-11-22)

#80

Sem v Ljubljani odraščal ob dobri vodi in to želim tudi naslednjim rodovom.

Janez Jeromen (Veliki Gaber, 2018-11-22)

#85

Voda je vir življenja. Voda je bila in je. Vode bo, če bomo z njo odgovorno razpolagali in jo skrbno varovali. Zato podpisujem peticijo!

Zora MUŽINIĆ (Piran, 2018-11-22)

#92

Verjamem, da se bodo potrudile, vendar bi bile posledice kljub majhni verjetnosti katastrofalne.

Igor Čehovin (Ljubljana, 2018-11-22)

#96

Je voda javna dobrina, katero moramo čuvat in obvarovat za prihodnje generacije. Sploh se ne zavedamo kako pomembna je in še bolj bo.

Kristina Omovšek (Kamnik, 2018-11-22)

#99

Peticijo podpisujem, ker živim v neposredni bližini omenjenih posegov in me še kako skrbi, kakšno vodo bomo jaz in moji otroci pili v bodoče. Kar počne ljubljanski župan Zoran Janković, pa je od sile neodgovorno.

Veronika Kranjc (Ljubljana, 2018-11-22)

#104

Ker nebom dopustil da uničijo pitno vodo

Mark Koncilija (Ljubljana, 2018-11-22)

#109

Ker si želim zdravo pitno vodo za svojo družino in vse ljudi v Ljubljani še naprej in ne sprejemam nikakršnega možnega tveganja onesnaženja!

Urška Zavrl (Ljubljana, 2018-11-22)

#119

Peticijo podpisujem, ker sem večino življenja preživel v Ljubljani in bil vedno ponosen na dobro pitno vodo!

Matjaž Črnivec (Notranje Gorice, 2018-11-22)

#122

Želim čisto pitno vodo.

Romana Dobrina (Ljubljana, 2018-11-22)

#123

Sledim dogajanju in želim pitno vodo še naprej!

Petra Vurušič (Ljubljana, 2018-11-22)

#127

Se ne strinjam z neustreznim načrtom izgradnje kanala za fekalno kanalizacijo.

Kristina Ločniškar (Kamnik, 2018-11-23)

#128

imamo Ljubljančani. . . . . . ta pravi Ljubljančani dovolj samovolje tega župana ! In za naše zanamce ! Mar bodo kupovali vodo v plastenkah ??

Nataša Valant (Ljubljana, 2018-11-23)

#132

Peticijo podpisujem,ker mi je po naši ustavi zagotovljena pravica do pitne vode.Lubljanski župan Janković pa kljub opozorilom,brez dovoljenj in...,gradi ennormo veliko kanalizacijsko traso na edinem bazenu in bližini črpališč za preskrbo pitne vode za Ljubljano!To delajo smo norci.

Nikolaj Lahajner (Ljubljana, 2018-11-23)

#145

Ker pohlep ne sme ogroziti čiste vode.

Tadeja Škorja (Škofljica, 2018-11-23)

#160

Hočemo še naprej piti dobro pitno vodo.

Andrej Logar (Ljubljana, 2018-11-24)

#171

Imam ustavno pravico do pitne vode, tako tudi moji nasledniki!

Gojmir Lahajnar (Lj, 2018-11-25)

#189

Peticijo podpisujem, ker mora izvir ostati čist, saj je čista voda izjemna vrednota!

Katarina Gomboc (Ljubljana, 2018-11-26)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...