PETICIJA PROTI OGROŽANJU VIRA ZDRAVE PITNE VODE V LJUBLJANI!

Komentarji

#11

Odlična pitna voda je eden od največjih, če ne največji zaklad Ljubljane. Tega se verjetno premalo zavedamo. Ljubljanske vodovodne vode ne ogrožajo samo kanalizacijski kanali, ampak tudi izkopavanja savskega proda. To bo sčasoma privedlo do tega, da bo potrebno ljubljansko vodo klorirati, ker bodo najboljši možni filter pokradli pogoltni gradbinci in njihovi meceni.

(Ljubljana, 2018-11-19)

#15

Alpe Adria Green , Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

(Jesenice, 2018-11-19)

#24

Da ohranimo pitno vodo.

(Ljubljana, 2018-11-20)

#25

Peticijo podpisujem ker verjamem, da se povezovalni kanal lahko bolje in manj nevarno za vodne vire umesti v prostor.

(Zreče, 2018-11-20)

#27

Želim ohraniti vodo čisto.

(Ljubljana, 2018-11-20)

#33

Vpis Vode v Ustavo ni bil sprejet zato, da bi se se še naprej ogrožala, ampak da se jo ohrani za nas in naše zanamce !

(Slap ob Idrijci, 2018-11-20)

#36

Neodvisnim strokovnjakom in zdravi pameti zaupam mnogo bolj kot birokratom in njihovi nezainteresiranosti.

(ljubljana, 2018-11-20)

#46

Državniki bi morali paziti, da nam korporacije ne ukradejo zemljo po kateri teče voda.

(Idrija, 2018-11-20)

#54

Barbarsko, sebicno ravnanje ljubljanskega zupana! Mar v tem in podobnih dejanjih npr. sodno varstvo ni predvideno?

(Livarska ulica 9, Ljubljana, 2018-11-21)

#59

Peticijo podpisujem, ker ne dovolim, da projekt izgradnje povezovalnega kanala C0, ki ni nujen za mesto Ljubljana, direktno ogroža podtalnico, ki jo Ljubljančani pijemo. Še bolj sem zgrožen, ker se projekt izvaja nestrokovno, t.j. brez upoštevanja tehnično izvedljivih (in vsekakor smiselnih ter potrebnih) varnostnih ukrepov in v nasprotju z veljavnim pravnim redom.

(Ljubljana, 2018-11-22)

#66

Nasprotujem omenjeni gradnji in posledično onesnaževanju vodovarstvenega območja.

(Ljubljana, 2018-11-22)

#71

Ker je project zastavljen diletantsko - če samo pogledamo cevi, ki niso primerne za kanalizacijo čez vodovarstveno območje.

(Ljubljana, 2018-11-22)

#72

Je tak način (razlastitve zemlje, kot po vojni) nedopustljiv, sploh pa kanalizaciija po vodnem zajetju ???!!!!!! HALOOOO

(Ljubljana, 2018-11-22)

#80

Sem v Ljubljani odraščal ob dobri vodi in to želim tudi naslednjim rodovom.

(Veliki Gaber, 2018-11-22)

#85

Voda je vir življenja. Voda je bila in je. Vode bo, če bomo z njo odgovorno razpolagali in jo skrbno varovali. Zato podpisujem peticijo!

(Piran, 2018-11-22)

#92

Verjamem, da se bodo potrudile, vendar bi bile posledice kljub majhni verjetnosti katastrofalne.

(Ljubljana, 2018-11-22)

#96

Je voda javna dobrina, katero moramo čuvat in obvarovat za prihodnje generacije. Sploh se ne zavedamo kako pomembna je in še bolj bo.

(Kamnik, 2018-11-22)

#99

Peticijo podpisujem, ker živim v neposredni bližini omenjenih posegov in me še kako skrbi, kakšno vodo bomo jaz in moji otroci pili v bodoče. Kar počne ljubljanski župan Zoran Janković, pa je od sile neodgovorno.

(Ljubljana, 2018-11-22)

#104

Ker nebom dopustil da uničijo pitno vodo

(Ljubljana, 2018-11-22)

#109

Ker si želim zdravo pitno vodo za svojo družino in vse ljudi v Ljubljani še naprej in ne sprejemam nikakršnega možnega tveganja onesnaženja!

(Ljubljana, 2018-11-22)

#119

Peticijo podpisujem, ker sem večino življenja preživel v Ljubljani in bil vedno ponosen na dobro pitno vodo!

(Notranje Gorice, 2018-11-22)

#122

Želim čisto pitno vodo.

(Ljubljana, 2018-11-22)

#123

Sledim dogajanju in želim pitno vodo še naprej!

(Ljubljana, 2018-11-22)

#127

Se ne strinjam z neustreznim načrtom izgradnje kanala za fekalno kanalizacijo.

(Kamnik, 2018-11-23)

#128

imamo Ljubljančani. . . . . . ta pravi Ljubljančani dovolj samovolje tega župana ! In za naše zanamce ! Mar bodo kupovali vodo v plastenkah ??

(Ljubljana, 2018-11-23)

#132

Peticijo podpisujem,ker mi je po naši ustavi zagotovljena pravica do pitne vode.Lubljanski župan Janković pa kljub opozorilom,brez dovoljenj in...,gradi ennormo veliko kanalizacijsko traso na edinem bazenu in bližini črpališč za preskrbo pitne vode za Ljubljano!To delajo smo norci.

(Ljubljana, 2018-11-23)

#145

Ker pohlep ne sme ogroziti čiste vode.

(Škofljica, 2018-11-23)

#160

Hočemo še naprej piti dobro pitno vodo.

(Ljubljana, 2018-11-24)

#171

Imam ustavno pravico do pitne vode, tako tudi moji nasledniki!

(Lj, 2018-11-25)

#189

Peticijo podpisujem, ker mora izvir ostati čist, saj je čista voda izjemna vrednota!

(Ljubljana, 2018-11-26)