PETICIJA PROTI OGROŽANJU VIRA ZDRAVE PITNE VODE V LJUBLJANI!

Po zaslugi župana Hribarja ima Ljubljana že 130 let eno najboljših in najbolj zdravih pitnih vod na svetu. Mestna občina Ljubljana pa hoče zdaj zgraditi kanal za fekalno kanalizacijo (tako imenovani povezovalni kanal C0), prav čez vodovarstveno območje med Brodom in Ježico, kjer po citirani uredbi velja strog vodovarstveni režim, kjer niti kmetje ne smejo uporabljati svojih parcel za kmetijsko obdelavo! (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15).

Ljubljana tega kanala NE potrebuje, saj je namenjen le dovajanju odpadnih vod iz Medvod in Vodic na čistilno napravo v Zalogu. Torej je namenjen le pridobivanju evropskih sredstev za mestno blagajno.

Ali bomo dovolili, da nam in našim potomcem pohlep uniči zdravo pitno vodo?

Kot je videti na delih trase, kjer so cevi premera 1,2 m že položili, so položene skrajno malomarno in neposredno na zemljo, in ne v betonsko kanaleto, ki bi podtalnico vsaj delno varovala pred izcejanjem fekalnih vod. Med posameznimi deli cevi zevajo do milimeter in več široke razpoke! Kanalske cevi poleg tega niso položene v ravni črti, ampak nelogično vijugajo po terenu, kar povečuje površino in riziko možnega onesnaženja!

Organizacija Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Prešernova 26, 4270 Jesenice je 26.09.2018 na EU komisijo, EU parlament – komisijo za peticije in EU varuhu za človekove pravice poslala pritožbo zaradi nameravane gradnje kanalizacije v viru pitne vode v vodonosniku od Broda do Ježice. Pritožbo so poslali, ker bi Mestna občina Ljubljana s to gradnjo kršila EU Direktivo 2011/92/EU in Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega Parlamenta. Njihovo peticijo lahko v celoti preberete na naslovu: (https://alpeadriagreen.wordpress.com/2018/09/28/aag-podal-pritozbe-za-projekt-mol-za-kanal-co-na-eu-institucije/amp/).

Kljub navedenemu in kljub številnim opozorilom strokovnjakov, da taka gradnja ogroža življenje in varnost VSEH Ljubljančanov, se doslej ni zgodilo nič. Mestna občina Ljubljana s svojimi podizvajalci še naprej skuša zgraditi kanal, kar so ji doslej preprečevali le nekateri lastniki zemljišč, od katerih občina ni pridobila služnosti za gradnjo.

Zaradi vsega naštetega ostro nasprotujemo dokončanju tega kanala v območju vodonosnika Ljubljanskega polja in od pristojnih zahtevamo takojšnjo revizijo projekta in vseh doslej izdanih soglasij!

Podrobneje se o nameravani gradnji lahko seznanite na spodnjih povezavah na članke in objavljene dokumente:   https://www.dnevnik.si/1042819840   https://www.dnevnik.si/1042845009   https://www.dnevnik.si/1042815404   https://alpeadriagreen.wordpress.com/2018/09/28/aag-podal-pritozbe-za-projekt-mol-za-kanal-co-na-eu-institucije/amp/   https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/projekt-cisto-zate/povezovalni-kanal-c0/   https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/kmetje-z-jezice-odloceni-prepreciti-kohezijski-projekt-53203.html   https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/18.-toka-ukinitev-kanalizacije-odpadnih-voda-na-vodonosniku-ljubljansko-polje.pdf-adobe-acrobat-standard.pdf   https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/28MOL-MOS-110-08-4756.pdf