Proti maskam in testiranju v solah OŠ Anton Ukmar

 

Spoštovani!

Iniciativa staršev otrok, OŠ Anton Ukmar, 

ki se bori za pravice otrok v vzgoji in

izobraževanju zbira podpise staršev otrok v osnovnih šola

h

.

Želimo normalizacijo pouka in vzgoje, brez obveznega testiranja in

nošenja

mask! Podpi

se

bomo predali vodstvu šole, županu

, Vladi in Varuhu človekovih pravic.

Spodaj podpisani starši otrok zahtevamo odpravo ukrepov sprejetih po nezakonitih in

protiustavnih odlok

ih

, ki so/bodo stopili v veljavo 8.11. in 17.11.

1.

Nošenje mask celoten čas pouka za

vse otroke od 6. leta starosti

Ostro nasprotujemo nošnji maske celoten čas pouka. O neustavnosti obveze nošnje mask je

odločilo Višje sodišče v Kopru. Predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil

izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v

posledici ne gre za prekršek iz 14. toče prvega

odstavka 57. člena ZNB.

2.

Samotestiranje, ki naj bi se izvajalo v šoli 3x tedensko

Ostro nasprotujemo samotestiranju v šoli. Učitelj nima ustrezne izobrazbe in ni usposobljen

za opravljanje medicinskih posegov,

šola pa ni registrirana zdravstvena ustanova, prav tako

pa otroci niso usposobljeni za rokovanje s priborom za odvzem brisa. Rezultat testiranja je

občutljiv osebni podatek (opozorilo informacijske pooblaščenke), zato je način

diagnosticiranja v razredu p

red sošolci in učiteljem popolnoma nespremenljiv

in v neskladju z

varovanjem

osebnih podatkov in otroka izpostavlja in diskriminira na način, ki je nedopusten.

3.

Diskriminacija, ki se že dogaja zaradi nenošenja mask in posiljevanje k nošenju

maske

Ostro nasp

rotujemo diskriminaciji otroka, kot posledici nenošenja maske. Žal smo bili v

preteklih tednih starši večkrat obveščeni o neustreznem ravnanju učiteljev, verbalnega

nasilja in posiljevanja k nošenju maske, zato vas pozivamo, da zaposlene o tem takoj

obvest

ite in prepoveste tovrstna ravnanja. Vsakršno verbalno nasilje in posiljevanje k

nošenju maske je kaznivo dejanje in popolnoma neprimerno za vzgojno

-

izobraževalni kader.

Šola in učitelji so dolžni upoštevati

Konvencijo o otrokovih pravicah

in

Ustavo RS

, po

kateri

otroci uživajo posebno varstvo.

Od zahtev ne odstopamo in bomo kot zakoniti zastopniki svojih otrok branili starševske in

otrokove pravice z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi.

Hkrati vas obveščamo

naslednje:

v trenutku, ko

šola prepreči izobraževanje, da

učenec

ne

more v razred, nastopi odškodninska odgovornost šole, saj s tem poseže v pravico do

svobode izobraževanja kot dela svobode gibanja, o kateri je enkrat že presojalo Ustavno

sodišče RS v zadevi U

-

I

-

79+20

-

24 z dne 13

.5.2021, ki je pod 73.točko obrazložitve pojasnilo,

da se v te pravice na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB z izdajanjem

odlokov (Vlade) ne sme posegati.

ŠOLE OTROKOM, NE POLITIKI!

 


Mateja Stupar Paternuš    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Mateja Stupar Paternuš to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...