Proti dokapitalizaciji NLB

Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije!

 

Pred vami je spletna peticija, v kateri se podpisniki zavzemamo za razglasitev insolventnosti in stečaj NLB.

Verjamemo, da tržne zakonitosti v demokratičnih družbah veljajo za vse enako, zato ne vidimo razloga, da vlada RS z nadaljnjimi dokapitalizacijami ohranja negotov položaj NLB, še zlasti v luči slabega poslovanja, spornih posojilnih poslov in finančnega izčrpavanja.

Prav tako menimo, da vlada nima resnično objektivnega interesa za končanje zgodbe NLB zaradi velikih osebnih koristi privilegiranih krogov, ki jih prinaša zakulisno partnerstvo med političnimi in gospodarskimi akterji, kar škodi poslovanju banke. Medtem ko si vodstvo banke na račun denarja iz proračuna deli nagrade, kljub odgovornosti za odobravanje slabih ali nezavarovanih kreditov, se državljani dnevno spopadamo s posledicami gospodarske krize. Pri reševanju svojega gmotnega položaja pa nam državne in finančne institucije zaradi navidezne in dvolične načelnosti nikakor ne prizanašajo, kot to nasprotno od nas zahteva reševanje položaja NLB. Menimo, da je tako 'poslovanje' skrajno neodgovorno in se upira zdravemu razumu in vsem etičnim merilom, zato s peticijo od vlade RS zahtevamo, da o morebitni dokapitalizaciji in razglasitvi insolventnosti NLB razpiše referendum. Glede na dejstvo, da se dokapitalizacije financirajo iz sredstev proračuna, ki ga tvorijo prispevki državljanov RS zahtevamo možnost aktivnega soodločanja. Reševanje tega vprašanja izrecno ne želimo več prepuščati državnemu zboru in drugim političnim institucijam, saj so doslej zlorabljale zaupanje ljudstva in delovale v nasprotju z njegovimi interesi.

Ni etično in nikakor ni v interesu državljanov RS, da vlada krati pravice v okviru sredstev za zdravstvo, šolanje in pokojnine zaradi varčevalnih ukrepov, na drugi strani pa predlaga (med ostalim tudi) takšne drastične obremenitve proračuna kot so dokapitalizacije bank in drugih insolventnih podjetij. Če je potrebno varčevanje, naj se vlada te naloge loti načelno in varčuje povsod! Skrajno nedopustno in krivično je nagrajevanje in dokapitalizacija institucij, ki so s svojim delovanjem največ prispevale k slabemu gospodarskemu in družbenemu položaju v Sloveniji! Ker so primanjkljaji v bančnih bilancah posledica nevestnega poslovanja, napačnih odločitev in domnevno koruptivnega delovanja zahtevamo, da od vlade RS neodvisna revizija (tuja z dobrimi referencami) preuči poslovanje banke in izpostavi odgovorne osebe, ki so bile vpletene v domnevno sporne posle. Če bodo nepravilnosti ugotovljene, zahtevamo da nadaljnje korake prevzame sodišče, ki bo tem osebam naložilo pravno odgovornost.

V nadaljevanju nekaj dodatnih argumentov, zakaj ne želimo več dokapitalizacije NLB:

1. Banka NLB je kljub večkratnim dokapitalizacijam dokazala, da ne more več rešiti svojiih bilanc, zato so vsake dodatne dokapitalizacije nesmiselne in pomenijo dodatno in nepotrebno obremenitev proračuna in posredno državljanov RS.

2. Banka NLB je bila dokapitalizirana že tudi leta 2007 s 50 milijoni evrov, ki jih je država pridobila sprodajo SIJ. To je bilo v času najvišje  gospodarske rasti. Če banka potrebuje dokapitalizacijo celo v ugodnih gospodarskih razmerah, je tudi nadaljnje dokapitalizacije ne bodo rešile!

3. Banka NLB ima izjemno negativno vlogo za gospodarski in družbeni razvoj Slovenije, saj dogajanje v zvezi z njo, vliva državljanom občutek nezaupanja, nemoči, neenakosti in tako še krepi negativno stanje duha v državi.

4. V času, ki zahteva investicije v zdrave gospodarske panoge, je obsežno pokrivanje slabih bilanc banke skrajno nesmiselno.

5. Banka NLB je po zadnji dokapitalizaciji izplačala nagrade in odpravnine svojim zaposlenim. To je skrajno neodgovorno, še zlasti glede na dejstvo, da banka ni ustvarila presežka iz poslovanja.

6. Sporno in nepošteno je, da vlada, ki naj bi bila domokratično izvoljen predsatvnik svojega ljudstva, deluje proti njemu in na prvo mesto postavlja svoje osebne motive in direktive institucij, ki nimajo neposrednega interesa za zagotavljanje blagostnja prebivalcev Slovenije.

7. Sporno je, da Slovenija poleg dragih članstev v različnih mednarodnih političnih in nepolitičnih institucijah zagotavlja obsežna sredstva (ca. milijardo evrov) za jamstvo posojila Grčiji, po drugi strani pa 'ne more' zagotoviti dovolj sredstev za normalno delovanje javnih institucij, ki jih potrebujemo državljani Slovenije. Zahteva po dokapitalizaciji NLB se v tej luči kaže kot skrajno nerazumna in nepoštena!

8. Peticija je naslovljena 'Proti dokapitalizaciji NLB', vendar se v istih zahtevah nanaša tudi na morebitno dokapitalizacijo NKBM ali ostalih insolventnih slovenskih bank.

 

Lep pozdrav!

Državljani Republike Slovenije

 

 

 


Za pravično Slovenijo    Stopite v stik z avtorjem peticije