PRAVICA DO KRITJA VSEH ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV BREZPOSELNI OSEBI

Državljani niso krivi za napačne odločitve politikov in lastnikov podjetij, ki so privedle do množične ukinitve delovnih mest. Politika je mnogim ljudem uničila družino, zdravje, dom, delovno mesto in življenje. Vsak človek ima pravico do dostojnega življenja, kar je mnogim posameznikom v naši državi le še spomin.

Zgrešena politika v državi skozi nečloveško in nehumano zakonodsajo sili ljudi v stradanje. Vse več ljudi se zateka k samomoru.Vedno več otrok in posameznikov je lačnih in vedno več ljudi dobesedno strada.

Veliko ljudi je že desetletje v primežu brez izhoda in zaposlitve ne dobijo, ker jih sistemi ne izpustijo iz DOGOVORJENE REVŠČINE, katera koristi vsem političnim vejam. 

Kruta slovenska realnost v skupni in boljši Evropi za vse.

Številne družine so deložirane in so podvržene izsiljevanju s strani lastnikov nepremičn, ker si z trenutno socialno pomočjo ne morejo kriti stroškov za najemnino stanovanja in obratovalne stroške ter druge obvezne življenjske stroške. Neizprosni rubežniki nasilno vstopajo v stanovanja in hiše, izsiljujejo in kradejo po slovenskih domovih.

Vedno več ljudi med nami nima niti skromne strehe nad glavo, ker si enostavno ne morejo privoščiti niti skromne sobe. Povečuje se število brezdomcev, duševnih bolnikov in posameznikov z številnimi zdravstvenimi težavami, ki izvirajo iz dolgo trajne brezposelnosti in socialne izključenosti. Zaradi nevzdržnih razmerin in hudih osebnih stisk je v porastu alkoholizem, samomorilnost, uživalcev prepovedanih drog, družine razpadajo, trpijo otroci, medčloveški odnosi so pristali na samem dnu in ljudje trpijo z številnimi psiho-fizičnimi motnjami.

Realnost, da je vedno več ljudi brez redne zaposlitve, je že mnoga desetletja prisotna v naši državi. Tudi v bližnji prihodnosti ni za pričakovati izboljšanja gospodarskih razmer in s tem odpiranja novih delovnih mest in to delovnih mest, kjer bo zaposlena oseba dobila mesečno izplačilo osebnega dohodka.

Politično razmišljanje o višini državne pomoči, ki trenutno zagotavlja " preživetje " z trenutnimi *402, 18 euri iz proračuna je popolna ignoranca, posmeh vsem ljudem brez zaposlitve, zgrešena in nerealna z resničnimi razmerami v katerih živijo ljudje brez zaposlitve in družine, kjer je eden od staršev brez zaposlitve; da o eno starševskih družinah niti ne govorim.

Politiki namenoma ignorirajo resnično stanje v državi. Težke razmere najbolj občutijo ljudje brez redne zaposlitve in to vsak dan. Nevzdržne razmere v mnogih družinah povzročajo hude socialne, gmotne in osebne stiske, travme, ki imajo že vidne posledice tudi na zdravju ljudi. Vedno več je tudi osnovnega materialnega pomanjkanja. Drobižu, ki ga dobi brezposelna oseba ne omogača dodatnega izobraževanja, pridobitev druge izobrazbe, ker socialna pomoč ne zadošča niti kritje mesečnih obveznosti.

Tako so Slovenci z 402, 18 eur izenačeni z vsemi Evropejci in živijo boljše, ker je  Slovenija v EU!

Ali res???

Politiki se iz ljudi dobesedno posmehujejo skozi zakonodajo. Številni ljudje ne zmorejo poravnavati svojih mesečnih obveznosti, ampak ne zato , ker nočejo, temveč zato, ker PREPROSTO DENARJA NIMAJO OD KJE VZETI , SAJ NIMAJO REDNE ZAPOSLITVE!

Po evidencah Statističnega urada in drugih javno dostopnih evidencah se trenutna številka brezposelnih v Sloveniji giblje med 160.000 in 170. 000.

Alarmantno!!!

Toda, vlada še vedno znižuje že pridobljene pravice ljudem skozi neprijazno zakonodajo na področju delovne in socialne zakonodaje in z njo povezanimi pravicami, kar pa je za brezposelno osebo nevzdržno in v pravno urejeni državi NEDOPUSTNO!

Ne smemo mimo dejstva, da točne številke politiki in uradniki nikoli ne bodo izdali in so tabu tema, kar pomeni, da v statistične podatke niso zajeti vsi ljudje, ki živijo v RS. Veliko ljudi je med nami, ki niso v nobeni uradni evidenci in nimajo urejenega statusa, ne zavarovanja, pa vendar živijo med nami v Sloveniji.

To so podatki in kruta realnost, ki nikogar v državi ne zanimajo in so alarm: samo iz zajetih evidenc je najmanj 14, 5% ljudi že zajetih v tvegano revšino, 410. 000 ljudi v Sloveniji je socialno izključenih itd.

Državljani RS zato legitimno ZAHTEVAMO, da se v najvišji državni akt, v Ustavo Republike Slovenije zapiše nov člen, za zavarovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se glasi:

DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE, KI JE BREZ REDNE ZAPOSLITVE IMA PRAVICO DO NORMALNEGA, ZDRAVEGA IN DOSTOJNEGA ŽIVLJENJA. DRŽAVA POLNOLETNEMU DRŽAVLJANU RS IN ISKALCU ZAPOSLITVE ZA ČAS BREZ REDNE ZAPOSLITVE IZ PRORAČUNA ZAGOTOVLJA FINANČNA SREDSTVA ZA POKRIVANJE VSEH ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV.

MERILO ZA DODELITEV POMOČI JE NETTO IZPLAČILO , KI JE V VIŠINI TEKOČEGA POVPREČNEGA MESEČNEGA OSEBNEGA DOHODKA V NEGOSPODARSKI DEJAVNOSTI  V RS. POMOČ JE NAMENJENA ZA AKTIVNO ISKANJE REDNE ZAPOSLITVE IN OSEBNO PREŽIVLJANJE BREZPOSELNE OSEBE V OBDOBJU BREZPOSELNOSTI , oz. DO POLNE IN REDNE ZAPOSLITVE. PREJETA POMOČ SE NE VRAČA.

 

Skupaj zmoremo vse! Deli dalje, med vse svoje prijatelje!

 

HVALA vsem, ki ste podprli peticijo s svojim podpisom in jo delite med prijatelje!

( Opozorilo:

1. Peticija se bo dopolnjevala v delu, ki zajemajo finančni del in v delu statističnih podatkov ,

2. Vsak podpisnik peticije daje istočasno tudi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki jih je navedel ob podpisu Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za peticije, človekove pravice in enake možnosti (Komisija),
da za namen obravnave moje peticije oziroma vloge
zbira, obdeluje in po potrebi (izključno za namen obravnavanja moje peticije
oziroma vloge) posreduje domačim pristojnim javnim organom moje osebne
podatke oziroma moje občutljive osebne podatke, ki sem jih Komisiji sam predložil/a
v svoji peticiji oziroma vlogi in (morebitnih) prilogah skladno s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov.
Seznanjen/a sem:
- z informacijami po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov glede obdelave
mojih osebnih podatkov;
- da bo Državni zbor prejeto gradivo hranil kot trajno dokumentarno gradivo
organa, v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega gradiva;
- da so na podlagi četrtega odstavka 24. člena ZVOP-1 funkcionarji, zaposleni in
drugi posamezniki (ki opravljajo dela ali naloge pri osebah, ki obdelujejo osebne
podatke), dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri
opravljanju njihovih funkcij, del in nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih
podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve, opravljanja del ali
nalog ali opravljanja storitev pogodbene obdelave;
- s pravico, da lahko soglasje kadarkoli prekličem . ) .

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Štefka Vodenik to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...