Predlog peticije Zahtevamo takojšnjo prekinitev izvedbe državnozborskih volitev 2022!

Zahtevamo takojšnjo prekinitev izvajanja državnozborskih volitev 2022, zahtevamo enakopravno obravnavo vseh organizatorjev državnozborske volilne kampanje in zahtevamo popolno prenovo volilne zakonodaje!


Spodaj podpisani zahtevamo takojšnjo prekinitev izvajanja državnozborskih volitev 2022. Obenem zahtevamo, da se ob ponovni volilni kampanji enakopravno obravnavajo vsi organizatorji državnozborske volilne kampanje 2022 ter tudi v prihodnjih letih. Zahtevamo popolno prenovo volilne zakonodaje!

A. Nesprejemljivo je, da volilne komisije volilnih enot različno obravnavajo enake vložene listine ter različno potrjujejo ali zavračajo liste kandidatov za volitve poslancev v DZ RS!

B. Nesprejemljivo je, da banke v tuji in domači lasti kapitala odločajo, kdo lahko organizira volilno kampanjo na katerihkoli volitvah v Republiki Sloveniji ali EU!

C. Nesprejemljiva je delitev organizatorjev volilne kampanje na privilegirane oziroma
prvorazredne in na ostale oziroma drugorazredne!

Spodaj podpisani zato zahtevamo, da so na vseh volitvah (državnozborskih, lokalnih, predsedniških in evropskih) vsi organizatorji volilne kampanje enakopravno obravnavani. To pomeni, da za vse, ki želijo nastopiti na volitvah, veljajo enaki pogoji:

1. Nobena banka ali hranilnica v RS ne more in ne sme preprečiti nastopa na volitvah nikomur tako, da mu ne odpre volilnega računa v skladu s 16. členom ZVRK. Ob vztrajanju banke ali hranilnice pri odločitvi, da ne bo odprla volilnega računa, mora Republika Slovenija zagotoviti odprtje volilnega računa, ko organizator kampanje doseže minimalne pogoje za udeležbo na volitvah;

2. Za vse organizatorje volilne kampanje morajo veljati enake zakonske zahteve oziroma pogoji za nastop na volitvah;

3. Vsi morajo zbrati enako število podpisov podpore, ne glede ali gre za parlamentarne stranke, za neparlamentarne stranke ali za liste volivcev, ker Ustava RS med njimi ne ločuje, marveč prav nasprotno določa, da smo pred zakonom vsi enaki – 14. člen;

4. Vsake volitve predstavljajo novo odločanje, zato predhodno odločanje nima nobene zveze s tem in posledično tudi status poslanca na podlagi prejšnjih volitev nima nobenega pomena;

5. Vsi mediji, ki obravnavajo volitve – neodvisno od njihove lastniške strukture – morajo imeti enakopraven odnos do vseh udeležencev volitev oziroma do vseh organizatorjev volilne kampanje;

6. Javnomnenjske raziskave in njihove objave, se ne smejo izvajati šest mesecev pred datumom in na datum volitev do zaprtja volišč;

7. Delitev organizatorjev volilne kampanje na privilegirane oziroma prvorazredne in na ostale oziroma drugorazredne, ne sme biti dovoljena.

8. Prenova celotne volilne zakonodaje mora biti sprejeta na ljudskem referendumu v roku
enega leta.


Branko Damjanovič    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Branko Damjanovič to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


ALIPlačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...