Pobuda za prepoved opravljanja politični funkcij za pravomočnoobs

Pobuda za prepoved opravljanja politični funkcij za pravomočnoobs