Pobuda RS za plačilo pravičnega zadoščenja za storjeno ZLO po krivem zaprtega Gašperja FERJANA

IZJAVA SOPODPISANEGA POBUDNIKA ALI DRŽAVLJANA RS ZA NEMUDNO IZPUSTITEV IZ ZAPORA PO KRIVEM ZAPRTEGA GAŠPERJA FERJANA

Gašper FERJAN je bil žrtev nepravnega ravnanja oz. krivosodja RS, kar se dokazuje s tem, da: 

- v očitku storitve kd. napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, povsem očitno ni kriv tega očitka, saj je iz videoposnetka dogajanja jasno razvidno, da do (povsem izmišljenega) napada na telo redarja v resnici nikoli ni prišlo. Še več, po temeljiti analizi videa s strani dr. Boruta Batagelja je Gašper Ferjan sicer z desnico iztegnjenih prstov zbil fotoaparat iz rok Rista Verbiča, pri tem pa ni prišlo do nobenega telesnega stika, medtem ko so kar tri sodne instance neznanstveno trdile drugače - da je Gašper Ferjan udaril po obeh rokah Rista Verbiča in tako povzročil zbitje fotoaparata. Razlika je bistvena v tem, da če ni fizične sile, ki bi delovala proti telesu Rista Verbiča in na podlagi videoposnetka lahko mirno zagotovimo, da je ni bilo, potem tudi obstoja kd ni mogoče razumno zatrjevati.

312602730_10160606056238023_4858864978616287788_n_(1)_novo_ozadje.png

OBRAZLOŽITEV:

  1. Okrajni sodnik Patricij Bratuž v imenu Okrajnega sodišča v Idriji ob selektivnem dokaznem postopku ugotovil, da je Ferjan kriv očitka udarca po obeh rokah redarja. Pri tem sploh ni zaslišal očividke Rožice Ferjan niti Gašperja Ferjana, ki je v zagovoru še pred predložitvijo videoposnetka v svojem zagovoru priznal zbitje fotoaparata iz rok redarja zato, ker je skušal posegati v funkcionalno zemljišče brez dovoljenja ter nepotrebno vznemirjal ljudi s fotografiranjem kljub prepovedi temu zbil fotoaparat z gibom desnice in dotikom kazalca na način, da je fotoaparat odneslo nekaj metrov v loku nad redarjem in Gašperjem Ferjanom tako, da redar v nobenem trenutku ni bil ogrožen, niti se ni premikal, klical na intervencijo ali iskal zdravniško pomoč. Ferjan je še v zagovoru povedal, da prisotnost redarja ni bila zakonsko potrebna in da fotografiranje ni naloga izvajanja varnosti, torej manjkajo bistveni zakonski znaki očitanega kd.
  2. Priči Mateja Novak in Risto Verbič sta na sodnikovo vprašanje, po kateri roki naj bi Ferjan Verbiča udaril, odgovorila, da prva da po eni roki levi ali desni, Verbič pa je dejal, da po obeh rokah. S tem sta na bistveno vprašanje primera, odgovorila krivo in izpolnila vse zakonske znake kd. krivega pričanja po oceni obrambe Ferjana.
  3. Bruno Rupnik je kot sosed posnel dogodek iz taščinega stranišča in predal prej imenovanima redarjema videoposnetek kot dokaz v postopku, zato je Občinsko redarstvo Idrija predložilo video kot dokaz za očitani napad.
  4. Obramba Ferjana je dala video analizirati strokovnjaku ob tem, ko so sodne instance potrjevale očitno laž, da se postopek obnovi in nedolžnega oprosti. V nadaljevanju objavljamo ugotovitve sodnega izvedenca, ki Ferjana oproščajo vsake krivde očitanega kd.očitek.png"Skladne" izpovedi dveh krivih prič (pod vplivom bivšega župana oz. stranke SD) in sodno izmišljeno udarjanje po rokah redarja...
    291616060_10160382218528023_2818842106079944847_n.jpg 291307344_10160382216883023_2446420504763521788_n.jpg291036467_10160382215178023_6715149322474111263_n.jpg290985962_10160382209478023_3990082445404115582_n.jpgŠe povezava do videoposnetka: 

Potem, ko je okrajni sodnik Jernej Kovše za idrijsko sodišče zapisal, da mu je vseeno, če je bil Gašper Ferjan po krivem obsojen za udarec po obeh rokah, ko je prebral izvedensko mnenje, da se je dotaknil le fotoaparata tako, da je tega odneslo proč od redarja, je argumentiral, da je temu tako zato, ker je kazniva vsaka fizična sila proti telesu redarja. Take fizične sile ni niti opisal niti dokazal, zato je obramba dokazala nasprotno, da take fizične sile ni bilo z naslednjo dopolnitvijo izvedenskega mnenja:ž

Opomba_2022-10-28_200605.png

Opomba_2022-10-28_200630.png

 

- v očitku storitve kd. nasilništva povsem očitno ni kriv tega očitka, saj je iz izvedenskega mnenja dr. Vrabiča povsem razvidno, da sosedi Kristini Rupnik z zakonitimi ravnanji po sodbi Vrhovnega sodišča RS (ko ji ugotovljeno ni bila kršena nikoli svoboda gibanja) niti z izpostavljenima telesnima stikoma dotika dne 21.7.12 in 19.1.2013 (in sicer dotika stegna, da bi jo zaustavil in kot drugo objema na način, da bi se z roko dotaknil desne prsi take narave, da bi po obtožbi 6 let kasneje brez medsebojnega stika povzročil razne duševne bolezni) ni znanstvene podlage. Vse kar je možno zatrditi, je da je vsak stik lahko povzročil kratkotrajen stres, ki traja do nekaj ur, ne pa več od tega. 

OBRAZLOŽITEV:

V zadevi je okrajni sodnik Idrijskega sodišča Patricij Bratuž po vzoru odškodninskih tožb odredil izvedensko mnenje, ki naj odgovori na vprašanje, ali se je oškodovanki zdravje kadarkoli kaj poslabšalo in ali lahko to povežemo z opisanimi ravnanji (med katerimi so bila skoraj vsa po sodbi Vrhovnega sodišča zakonita, saj niso omejevala svobode gibanja), Ferjana pa jima ni potrebno pregledati. Ugotovilo se je, da je izvedenka avtodidakt in ne pozna metodologije izdelave izvedenskega mnenja. Popolnoma je bilo neokusno in nepotrebno  prepisovanje celih izvidov z navedbo podrobnosti, ki nimajo nobene povezave  z obravnavano temo (telesne zdravstvene težave oškodovane, njene menstruacije…). Kar se tiče psihologa, ni bilo prvič, da se je pretvarjal, da je doktor medicine (pa še profesor). V enem  TV intervjuju  je javno razlagal kako »smo se študentje medicine…). Njegovo zabavljanje sodnika in strank na glavni obravnavi, pred prihodom izvedenke, bi bilo v normalni državi razlog za razrešitev.  Skandalozno je, da ni opozoril sodnika, da on ni zdravnik temveč je »glumatal« in zavajal s svojimi primitivnimi laičnimi izmotavanjem.  


Omizje-na-posvetu-495x400.jpgIzvedenec dr. Bojan Zalar (tretji z leve) se je sodišču v Idriji lažno predstavljal kot dr. med. (ko je sopodpisal mnenje "vse je možno", saj sem kot zdravnik in ne laik to ocenil), čeprav je diplomiral na filozofski fakulteti in nima nobene študije, članka na temo, ki jo je obdeloval za idrijsko sodišče. Je samouk kot druga oseba, s katero sta laično trdila, da vsak stres je lahko škodljiv in da ničesar ni možno izključiti, nobenega vpliva, kar je bilo dovolj za sodnika Bratuža, da z gotovostjo zaključi, da vzročna zveza med neznanimi ravnanji in večletnim kasnejšimi težavami Kristine Rupnik, ko ta obišče psihiatra prvič zaradi izgube službe ter težav z diplomiranjem, nedvomno obstaja.

csm_kores-plesnicar-blanka_eca7cb29d1.jpg

Prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr.med. je avtodidakt, zaposlena na PK Ljubljana v odvisnem razmerju s prej omenjenim kot direktorjem te ustanove, najmanj SD simpatizerjem, če ne že očitnim akterjem te stranke, ki se razglaša za "ponosno naslednico komunistov". V zadevi je nestrokovno in laično podajala mnenja na področjih, za katere sploh ni pristojna glede na sodno izvedenstvo. Želja po pribijanju (političnega) kritika, nasprotnika na križ je bila več kot zaznana.

Obramba Ferjana je ugotovila, da je tako kot najbrž krivi priči Občinskega redarstva Idrije prvega očitka tudi izvedenec zvest stranki SD, ki je izrazito podpirala sporna ravnanja bivšega župana Občine Idrija in sedaj to linijo zastopa tudi takratna odvetnica, na tokratnih volitvah pa županska kandidatka v Občini Idrija Vesna Fašink, ki je bila tudi udeležena v tej sodni farsi oz. v montiranem sodnem procesu. Med drugim je Kristini Rupnik lažno obljubljala hitro in lahko obogatitev za okoli več kot 120.000,00 EUR na račun Ferjana, pri čemer naj bi zase obdržala neznan odstotek tega fiktivnega zneska. Na ta način in druge je umetno spodbujala demonizacijo dobrega imena in časti Gašperja Ferjana.

SKLEP:

Žalostno je, ko državne avtoritete popuščajo parcialnim ozkim interesom po oškodovanju dobrega imena in časti nekemu državljanu le zato, ker je kritičen do določenih ravnanj države. Žalostno je, da se skuša neizpodbitna znanstvena dejstva izkrivljati s pomočjo sodnika Jerneja Kovšeta z razlago, udarec je udarec, ne glede ali po roki ali po fotoaparatu, češ da je kazniva vsaka sila proti telesu redarja, čeprav sile proti telesu redarja dokumentirano sploh ni bilo.

KAJ LAHKO KOT DRŽAVLJAN IN POBUDNIK STORIM?

264002767_10159981727693023_3674050060756846105_n.jpgPodprite akcije ozaveščanja ljudi o problematiki krivosodja kot je dokazano v omenjenem primeru. V slovenskem pravnem redu je tako sodno ravnanje, kot ga je bil deležen Ferjan inkriminirano kot kaznivo dejanje protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja.

Sodnik Bratuž je namreč vedel, da dejstva, na katera je opiral svojo sodbo, ne obstajajo, vedel je da se krivo podtikajo z lažnimi ali nedovoljenimi dokazi, saj je vseskozi imel pred seboj videoposnetek in bi ga v primeru dvoma lahko strokovno preverjal. Enako je zavestno kršil zakon ali izkrivljal pravo, da bi stranki Ferjanu v postopku škodoval s tem, ko je očital nasilništvo proti osebi, za katero je povsem jasno, da nikoli ni iskala zdravniške pomoči v relevantnem času tako glede očitka dveh dotikov kot tudi glede stresa. Je pa res iskala tako psihiatrično pomoč 6 let kasneje po njeni lastni izpovedi zato, ker je bilo to obdobje 6 let kasneje hudo stresno zaradi izgube službe in težkega manjkajočega izpita za diplomiranje. Politično nastavljena izvedenca na vprašanje obrambe, katere strese naj bi oškodovana doživljala, odgovorita,da je le en stres - ta ki ga je skušala opisati tožilka v letu 2010-2012 in za katerega se je izkazalo, da je Ferjan vseskozi deloval znotraj svojih pravic po svobodnem gibanju in delovanju, zagotovljenem v Ustavi RS. Nobeno sodišče namreč ni nikoli tega omejevalo, še več, okrožno sodišče v NG je leta 2013 ob zaslišanju Ferjana zaključilo, da v tem primeru ni mogoče govoriti o obstoju uradno pregonljivega kd. Patricij Bratuž je izkrivljal pravo s tem, ko je obsojal za nasilništvo kljub odsotnosti vsakršne fizične nadvlade, želje po mučenju drugega, nasilja zaradi nasilja samega, ravno obratno, izkoristil je zgodbo pozitivnih čustev za napačno uporabo prava zato, da bi sam oškodoval nedolžnega človeka.

Protizakonito, pristransko in krivično sojenje

288. člen

(1) Sodnik, ki pri vodenju sodnega postopka ali izrekanju sodne odločbe zavestno krši zakon ali izkrivlja pravo, da bi stranki v postopku škodoval ali ji neupravičeno dal prednost, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje sodnik, ki z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena opre sodno odločbo na dejstva, za katera ve, da ne obstojijo ali se krivo podtikajo z lažnimi ali nedovoljenimi dokazi.

O tovrstni problematiki je Ferjan že prej spregovoril na raznih javnih shodih, ter izpovedal, da gre za širši družbeni problem in da se to ponavlja večkrat tudi zato, ker je zgoraj omenjeno kd. t.i. krivosodja brez pritiskov civilne družbe oz. zainteresiranih državljanov le mrtva črka na papirju.

KAKO SE AKTIVIRATI?

Lahko se piše na pristojno sodišče v Idriji predsednika sodišča Erika Rusa urad.ojidr@sodisce.si (ki ima dolžnostno upravičenje, da sodbo Patricija Bratuža razveljavi in odredi nemudno izpustitev iz zapora nedolžnemu človeku) ali direktorju dobskega zapora na zpkz-dob@gov.si (ki ima možnost kljub ohranjanju nezakonite sodbe Ferjana vsak trenutek le s podpisom direktorja Zorana Remica izpustiti na prostost in tako zadostiti pravici poleg odškodnine, ki jo je dolžna RS)

Lahko obvestite medije o tej krivici, zahtevate od političnih akterjev, da se opredelijo do primera in da se vpraša, v kaki družbi živimo ter kaj bodo storili, da bodo pravi kršitelji zakona kmalu za zapahi, nedolžni pa čimprej svobodni.

KAKO SE BO PRITISK POVEČEVAL?

Obramba Ferjana zahteva od Idrijskega okrajnega sodišča obnovo postopka in oprostilno sodbo. Ferjan razmišlja o gladovni stavki v zaporu do izpustitve, hkrati pa bo še naprej kot odlični delavec delal na več delovnih mestih hkrati v JMW -ju, a rabi usklajevanja z zdravniško ekipo in zainteresirano javnost, da bo sploh preživel do izpustitve, hkrati pa protestno spodbudil javnost k akciji. Zavod Remica je nedavno celo prepovedal obiske zainteresiranemu političnemu aktivistu, ko je ta izrazil željo po obisku Ferjana v zaporu. Ferjan tudi nima nobenih ugodnosti, ki mu pripadajo, kar kaže na status političnega zapornika v RS. To je nesprejemljivo in krši človekovo dostojanstvo. 

Obramba razmišlja tudi o tožbi zoper RS zaradi nečloveškega, nedostojnega ravnanja s protipravnim odvzemom prostosti, zapiranjem brez potrebe kljub izpolnjenim pogojem za vikend zapor in celo za delo v korist skupnosti. Več kot očitno namreč je, da gre za mučenje skupine aktivističnih sodnih krogov zoper političnega posameznika brez enakovrednega ozadja iz bivšega totalitarnega režima. Če menite podobno, lahko pišete okrožni sodnici Tatjani Plut Okrožnega sodišče v Novem mestu, ki uradno bdi nad tovrstnimi primeri sodnih zlorab po mednarodni konvenciji o prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja z zaporniki. Dosegljiva je na urad.oznm@sodisce.si

HVALA ZA VAŠ POGUM IN PODPORO, DA NAREDIMO SLOVENIJO ZA NEKO NORMALNO DRŽAVO IN DRŽAVO, NA KATERO SMO LAHKO VSI LE PONOSNI!

Obrambo FERJANA v ožjem smislu sestavlja odvetnica Mojca Cigale Kršinar, Rožica in Igor Ferjan ter Gašper FERJAN. Če imate relevantne podatke, ki bi obrambi koristile, se nam javite. 

Hvala za vašo podporo s podpisom!


Za nemudno osvoboditev Gašperja FERJANA    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Za nemudno osvoboditev Gašperja FERJANA to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your phone number publicly online.
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...