PETICIJA ZA POMOČ SLOVENSKIM RECEPTIVNIM TURISTIČNIM OPERATERJEM

Covid-19 je močno zarezal v gospodarsko dejavnost slovenskih podjetij. Nekatere dejavnosti je prizadel močneje, druge manj, verjetno daleč najbolj pa smo zaradi korona krize Covid-19 prizadeti v turističnem sektorju.  

In vendar tudi turizem ni prizadet enakomerno. Tisti del turizma, ki je ostal popolnoma brez možnosti poslovanja in posledično brez prihodkov, je t.i. incoming oz. receptivni turizem, ki ga predstavljamo spodaj podpisani. Ukvarjamo se namreč z dejavnostjo organiziranja potovanj za tuje goste, tako organizirane skupine, kot tudi individualne goste z visoko dodano vrednostjo. Naša ciljna publika so predvsem letalski gostje, ki v Slovenijo prihajajo iz čezmorskih trgov (Severna Amerika, Bližnji in Daljni Vzhod, Rusija, Velika Britanija, Južna Amerika, Avstralija, Indija, Skandinavija in druge evropske države. 

Od osamosvojitve dalje receptivne agencije zastopamo Slovenijo po vsem svetu. V naravi naše dejavnosti je zastopanje Slovenije na sejmih in predstavitvah ter tudi s predstavništvmi v tujini. Vsa leta delujemo kot slovenski ambasadorji, kot podaljšana roka Slovenske turistične organizacije. V svojo dejavnost prinašamo desetletja izkušenj, številne osebne povezave z odgovornimi v vodilnih turističnih operaterjih v posameznih okoljih po vsem svetu. Na zemljevid mednarodne javnosti smo lansirali številne slovenske znamenitosti, pripravili nešteto različnih aranžmajev ter v letih obstoja v Slovenijo pripeljali na milijone tujih gostov in pustili neizbrisen pečat celotni industriji.  

Delno že januarja in februarja, dokončno pa sredi marca, ko se je svet zaradi koronakrize zaprl, se je naša dejavnost popolnoma zaustavila. Zaprla so se letališča in državne meje, receptivni turizem je postal nemogoč, medcelinski leti pa zaustavljeni. Receptivne agencije do sedaj beležimo vsaj 90% letnega upada dejavnosti (povprečno celo preko 95%) in z veliko verjetnostjo lahko pričakujemo enako stanje vsaj do pomladi 2021.  

Nekateri drugi sektorji so dobili državno pomoč, kar seveda pozdravljamo. Hotelirji in sobodajalci v obliki turističnih bonov, zaradi katerih številni med njimi preživljajo najboljšo sezono v zgodovini. Emitivne turistične agencije so dobile pomoč v obliki vrednotnic. Receptivne agencije, v krizi daleč najbolj prizadete, je ta pomoč zaobšla in to kljub temu, da za naše gospodarstvo ustvarjamo najvišjo dodano vrednost, saj smo izvozniki dejavnosti.  

Receptivne agencije imamo močne multiplikativne učinke na druge dejavnosti. Naš promet se multiplicira s faktorjem 4-5, saj naši gostje na območju Slovenije spijo v hotelih, jedo v restavracijah, uporabljajo domači prevoz, vplačujejo vstopnine za aktivnosti in domače znamenitosti ter kupujejo blago v slovenskih trgovinah. V letu 2019 smo receptivne agencije skupaj z multiplikativnimi učinki v Sloveniji generirali preko pol milijarde evrov prihodkov iz poslovanja, ter neposredno in posredno okoli 30% nočitev v mestnih destinacijah.  

Zaposlujemo visokokvalificirane kadre, ki poleg tega, da govorijo več jezikov, posedujejo vodilne, organizacijske in povezovalne sposobnosti ter imajo veliko kontaktov po vsem svetu. V tem trenutku take zaposlene že izgubljamo. V primeru še daljšega nereševanja receptivnega turizma, bo nadomestitev takšnih kadrov v prihodnosti zelo dolgotrajna oz. v nekaterih primerih nemogoča, saj bodo poslovni stiki izgubljeni in konkurenčnost Slovenije kot destinacije močno zmanjšana.  

Trenutno so splošni ukrepi čakanja na delo dobrodošli in nam v manjši meri pomagajo. Vendar je to za naš sektor premalo. Začeti bomo morali delati: ohranjati in pridobivati nove kontakte-partnerje, razvijati nove produkte in jih seveda izvajati. Zaradi popolnega izpada dohodkov pa nam drastično primanjkuje sredstev za financiranje delovanja.  

Želimo in potrebujemo, da država sprejme usmerjene ukrepe namenjene naši dejavnosti, tistim podjetjem torej, ki se ukvarjamo z registrirano turistično dejavnostjo organizacije potovanj (79.120), in ki se pretežno (vsaj 70% ukvarjajo z receptivno dejavnostjo). Ukrepi naj obenem veljajo za tiste ki so se jim prihodki v letošnjem letu glede na enako obdobje lani zmanjšali za vsaj 80% v receptivni dejavnosti. Ukrepi bi morali veljati tako za d.o.o.-je kot tudi za s.p.-je, ki izpolnjujejo zgornje pogoje.  

Pubude ukrepov:  

1)      Subvencioniran delovni čas v obliki 80% povprečne plače do marca 2021 To bi nam pomagalo, da podjetja ostanejo aktivna in vitalna ter  pripravljena na reaktivacijo turizma v naslednji sezoni. Brez zmožnosti dela, to ne bo mogoče. Le ta ukrep bo omogočal ohranitev delovnih mest.  

2)      Subvencioniranje poslovanja v višini 10% letnih prihodkov iz leta 2019 Ukrep bo namenjen pokrivanju fiksnih stroškov poslovanja (najemnin, rednih stroškov, licenc, zavarovanj, stroškov dela…). Po naših projekcijah edino to lahko reši našo dejavnost pred propadom, saj enoletnega izpada celotnih prihodkov na noben drug način ne moremo nadoknaditi.  

3)      Povečanje subvencioniranja promocije ob ponovnem zagonu dejavnosti (digitalni promocijski material, organizacija študijskih obiskov partnerjev, vzdrževanje lastne mreže predstavništev, predstavitev pri strankah in obiski sejmov) – predlagane spodbude naj koordinira Slovenska turistična organizacija, vendar se mora njihov obseg nujno pomembno povečati. V tem oziru vidimo kot pomemben dodatni vir prenočitveno takso, ki so jo v letu 2019 številne občine podvojile ali celo potrojile. To je omogočil zakonodajalec z namenom omogočanja dodatnih sredstev za promocijo, v praksi pa vidimo, da jo občine uporabljajo zelo arbitrarno in nenamensko. Vsaj del teh sredstev bi se moral stekati centralno in dejansko namenjati skupni promociji na tujih trgih, kjer smo receptivne agencije tako prisotne ter močno finančno obremenjene.  

 

Brez ohranitve naše dejavnosti smo prepričani, da bo slovenski turizem padel v čas pred osamosvojitvijo. Ogromno dobrega je bilo doseženega v preteklih letih in škoda bi bilo to zavreči. Trenutna koncentracija zgolj na domači turizem in nam najbližje trge je v letošnjem letu sicer edina logična rešitev, vendar to ne more predstavljati dolgoročne usmerjenosti slovenskega turizma. Takšen turizem je namreč izrazito sezonski, zapolni v najboljšem primeru zgolj glavno sezono in zgolj določene destinacije. Na našo dejavnost je dodatno zelo negativno vplival propad nacionalnega prevoznika Adria Airways. To smo še lahko preživeli, koronakrize pa sami enostavno ne zmoremo.  

Slovenski turizem ima pripravljeno odlično strategijo, ki sloni na trajnostnem razvoju Slovenije kot butične destinacije odličnih doživetij. Želi pritegniti zahtevnega gosta z višjo dodano vrednostjo skozi celotno leto. Verjamemo, da smo receptivne turistične agencije bistven del takšnega razvoja in odločevalce pozivamo, da nas pri tem podprejo ter nam pomagajo.


Iniciativa receptivnih turističnih operaterjev    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Iniciativa receptivnih turističnih operaterjev, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...