Predlog za izobraževanje o avtizmu in sorodnih motnjah na OŠ in SŠ

Zadnja leta opažam, da je vse manj razumevanja otrok z avtizmom v pedagoških ustanovah s strani predvsem dijakov oz. učencev. Otroci besedo avtist uporabljajo kot žaljivko, otroke, ki so z Aspergerjevim sindromom / avtizmom diagnosticirani, imajo za čudne. Odkar se avtizem aktivno diagnosticira je vse več otrok s tovrstno diagnozo, ki se šolajo v rednih programih, znanja o pristopu ranljivejšim skupinam pa na žalost premalo.

Avtizem in sorodne motnje so prisotni na vsaki šoli, kot nevrotipični, si razumevanja in vidnosti zaslužijo tudi drugi (nevronetipični).

Če bi lahko organizirali kratko izobraževanje- delavnice za otroke ( 1-2 šolski uri, v sklopu OIV ipd.) o avtizmu in sorodnih motnjah, bi jih seznanili z ranljivejšimi skupinami (tj. avtizem, sorodne motnje ali / in posebne potrebe), bi bilo takim otrokom veliko lažje, prav tako bi ostali otroci imeli več razumevanja in tolerance do vrstnikov, ki so nekoliko drugačni.

Hvala za podporo,

Ana Resnik

 

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Ana Resnik to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...