Peticija ZA izgradnjo Urgentnega centra Ptuj

Ptuj pokriva široko geografsko območje, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je osrednja zdravstvena ustanova Spodnjega Podravja in nudi zdravstveno oskrbo okoli 140.000 prebivalcem. Zavedamo se pomena nujnosti in dostopnosti zdravstvene oskrbe in zahtevamo, da je oskrba v naši regiji enako dostopna in kvalitetna kot drugod po državi, zato je ustanovitev urgentnega centra nujna. Prebivalci Spodnjega Podravja moramo imeti enake pravice do zdravljenja in dostop do ustreznih zdravstvenih storitev, tako kot drugi prebivalci Slovenije. Ni utemeljenega razloga, da ravno na Ptuju ne bi bila omogočena izgradnja urgentnega centra.

V Sloveniji se uvaja nova organizacija nujne medicinske pomoči. V zadnjem letu se ustanavljajo novi urgentni centri, ki prinašajo nekaj ključnih prednosti in novosti:

  • Izboljšana možnost obravnave vseh nujnih stanj, kjer imajo bolniki na enem mestu zagotovljeno vso nujno razširjeno diagnostiko, opazovanja pred morebitnim sprejemom v bolnišnico in čimprejšnje zdravljenje,
  • boljše zdravljenje zaradi prisotnosti specialistov iz različnih strok na enem mestu in razširjene diagnostične možnosti,
  • večjo možnost preživetja najhuje poškodovanih in obolelih.

Poudariti je potrebno, da je bilo za izgradnjo Urgentnega centra Ptuj, izvedenih precej aktivnosti.  Ker ministrstvo nasprotuje dodatnemu zadolževanju bolnišnice, je bilo narejenih kar nekaj korakov, ki bi pripomogli k rešitvi pri zagotavljanju potrebnih lastnih sredstev za izgradnjo Urgentnega centra Ptuj. Ponujena je bila rešitev s prerazporeditvijo dobička Doma upokojencev, najden privatni investitor, ki bi pomagal zagotoviti manjkajočih 800.000 EUR in predlagane dobrodelne akcije. Mnoge aktivnosti poslancev, zahteva vseh županov Spodnjega Podravja, več sestankov predstavnikov MO Ptuj, Splošne bolnišnice Ptuj, predstavnikov parlamentarnih koalicijskih strank in ministra Žmavca niso dosegle željenega epiloga. Ministrica se že skoraj dva meseca od podane vloge za sestanek ne odziva in ne želi sprejeti lokalne delegacije.

Zato lista ZaPtuj smatra, da ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ne bo mogla spregledati množice podpisov peticije, ki jih bomo zbrali. Od Ministrice za zdravje pričakujemo, da aktivneje pristopi k reševanju nastale problematike in nas posluša, ter naj ne bo le pasiven opazovalec dogajanja!

Pozivamo vas, da s podpisom peticije podprete naša prizadevanja za čimprejšnjo izgradnjo Urgentnega centra Ptuj in s tem omogočite enakopravno zdravstveno oskrbo prebivalcev Spodnjega Podravja z drugimi prebivalci Slovenije.

Hvala!


Društvo za trajnostni in enakomerni razvoj Ptuja    Stopite v stik z avtorjem peticije