Peticija ZA dostojno bivanje starejših v občini Kočevje

ZA zmanjšanje bremen uporabnikov storitve pomoč na domu

rsz_pexels-cottonbro-8860212.jpg

Pomoč na domu je ključna podpora starejšim, invalidom ali otrokom z motnjami v razvoju, ki zaradi različnih zdravstvenih ali starostnih omejitev potrebujejo pomoč pri oskrbi in negi.

Občina Kočevje to storitev sofinancira pod nacionalnim povprečjem*, kar ogroža dostopnost in kakovost oskrbe za starejše, invalide ali otroke z motnjami v razvoju.

Zato pozivamo k izboljšanju pogojev bivanja starejših, otrok z motnjami v razvoju in invalidov v Občini Kočevje in zato k spremembi sofinanciranja storitve “pomoč na domu” na raven, ki bo vsem omenjenim zagotovila dostojno bivanje in oskrbo.

 

Pobuda za:

Spremembo deleža sofinanciranja storitve “pomoč na domu” v občini Kočevje s trenutnih 55 % na najmanj nacionalno povprečje, ki je 70,4 %.

 

Obrazložitev:

Storitev “pomoč na domu” je ključna za zagotavljanje kakovostnega življenja upravičencev pomoči v njihovem domačem okolju.

Trenutno sofinanciranje v občini Kočevje je pod nacionalnim povprečjem in negativno vpliva na dostopnost te storitve in ogroža socialno vključenost ter dobro počutje starejših, invalidov ter otrok.**

Ohranjanje sofinanciranja pod slovenskim povprečjem bi pomenilo krepitev dela na črno, upad kakovosti storitev in finančno nedostopnost za številne starejše občane, invalidne osebe in otroke z razvojnimi motnjami iz Kočevja. Visoki stroški bi privedli do socialne izključenosti, tesnobe in depresije pri omenjenih, saj si mnogi ne bi mogli privoščiti potrebne pomoči.

 

S spremembo sofinanciranja bomo omogočili, da bo cena storitve dostopnejša. S tem bomo zmanjšali finančno stisko ter socialno izključenost starejše populacije, otrok z razvojnimi motnjami in invalidov.

 

Sprememba sofinanciranja “pomoči na domu” je ključna za omogočanje dostojnega staranja v domačem okolju in za uresničevanje ciljev, ki si jih je občina Kočevje zastavila s sprejetjem Strategije starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v občini Kočevje. Ta naj bi vključevala zagotavljanje dostopnosti do storitev in spodbujanje socialne vključenosti starejših.

 

Bomo dovolili, da bo strategija ostala le na papirju?
Ne. Pomagajte, da strategija zaživi! Dajte svoj podpis za starejše, invalide ali otroke z motnjami v razvoju!

 

 

 Primerjava cen storitev PND za izbrane slovenske občine za leto 2024:

 

Cena storitve za uporabnike med tednom

Višina sofinanciranja

Občina Žužemberk

7,50 EUR

76%

Mestna občina Ljubljana

4,40 EUR

80%

ObčinaGornji Petrovci

8,38 EUR

73%

Občina Kočevje (2023)

11,37 EUR

55%

 

* Po podatkih Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV) je povprečno sofinanciranje storitve s strani občin v letu 2022 na nacionalni ravni znašalo 70,4 odstotkov, v občini Kočevje pa 55 %.

** Po podatkih Zveze društev upokojencev Slovenije si 44 % starejših od 65 let ne more plačati potrebne pomoči, 33 % pa se do tega ni opredelilo, zato je dejanski odstotek verjetno še višji.

 

HVALA za vašo podporo in sodelovanje pri uresničevanju dostojnega življenja za upravičence pomoči na domu v Občini Kočevje.

 


Uporabniki pomoči na domu v občini Kočevje in Zavod Jutro    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Uporabniki pomoči na domu v občini Kočevje in Zavod Jutro lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Pooblaščam Uporabniki pomoči na domu v občini Kočevje in Zavod Jutro za posredovanje informacij, ki jih navedem v tem obrazcu, naslednjim strankam:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...