PETICIJA ZA VRAČILO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ LOVSKIM DRUŽINAM IN NJIHOVIM ZVEZAM

 

LOGO_s_podatki_LD_LOKA.jpg

PETICIJA ZA VRAČILO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ LOVSKIM DRUŽINAM IN NJIHOVIM ZVEZAM

V lovski družini Loka Črnomelj, prizadeti zaradi odvzema kmetijskih zemljišč in gozdov, pozivamo slovenske lovce k podpisu peticije za vračilo odvzetih zemljišč.

Peticija je rezultat in posledica večletnih neuspešnih sodnih sporov med državo Slovenijo oz. Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) in številnimi lovskimi družinami (LD) za kmetijska in gozdna zemljišča, olastninjena - podržavljena leta 1993. Za vknjižbo lastninske pravice na Republiko Slovenijo morajo LD podpisati še posebno pogodbo, čemur se le-te upirajo, kar jim povzroča, žal neuspešne, nove in nove sodne spore in visoke pravdne stroške. Doslej je pravde izgubilo preko 60 LD in zvez in je preneseno na državo preko 100 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Podržavljenje kmetijskih zemljišč leta 1993 je bil sicer nujen ukrep mlade države predvsem zaradi zavarovanja teh zemljišč pred pozidavo, kar pa za zemljišča lovskih družin in njihovih zvez ne velja. Ta nikoli niso bila v nevarnosti pred pozidavo, saj gre praviloma za kmetijsko obdelavo manj primerna in slabša zemljišča, ki jih LD obdelujejo kot krmne njive, kosijo ali uporabljajo za remize in krmišča za divjad. »Lovci štejemo ukrep podržavljenja tudi teh zemljišč za nesorazmeren, nelegitimen in krivičen« menimo v LD Loka Črnomelj, kjer smo leta 1975 kupili opuščeno kmetijo na Bistrici nad Črnomljem in smo leta 2018 morali prepustiti Skladu 3,5 ha teh zemljišč. 

Vodstvo Lovske zveze Slovenije (LZS) si, še posebej v zadnjem mandatu s predsednikom Ladom Bradačem na čelu prizadeva za vračilo podržavljenih zemljišč. Zakon o divjadi in lovu (ZDlov-1, 2004) se je ureditvi tega vprašanja izognil, čeprav je Zakon o društvih (ZDru-1, 1996) predvidel, da se bo družbena lastnina s katero razpolagajo društva, torej tudi LD, lastninsko preoblikovala v skladu s posebnimi zakoni. Tako je bilo n.pr. za športna in gasilska društva to urejeno z zakoni za ta področja, za področje lova pa kot rečeno ne. To pomanjkljivost je po šestindvajsetih letih možno popraviti bodisi s spremembo ZDlov-1 ali s spremembo Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, za kar se zavzemamo pobudniki peticije in LZS.

Druga zahteva iz peticije se nanaša kmetijska zemljišča Sklada, ki jih mnoge LD obdelujejo kot krmne njive, kosijo ali uporabljajo za remize in krmišča za divjad in plačujejo za njih zakupnino enako kot vsi drugi zakupniki, čeprav lovska dejavnost ni pridobitna, upravljamo  z lovišči na podlagi koncesije in skrbimo za divjad, ki je last države. Zato se s peticijo lovci zavzemamo tudi za brezplačen zakup kmetijskih in gozdnih zemljišč za potrebe upravljanja z lovišči. 

Kontakt: 

1. Ivan Kralj, starešina, tel.: 0 41 275 904

2. Niko Šuštarič, tel.: 0 41 404 523

peticija-za-vracilo-kmetijskih-zemljisc-lovskim-druzinam-1.jpgpeticija-za-vracilo-kmetijskih-zemljisc-lovskim-druzinam-2.jpg 


LD LOKA ČRNOMELJ, Bistrica 4, 8340 Črnomelj    Stopite v stik z avtorjem peticije